Alternativa bydlení v zahuštěném městě. Kompaktní soubor čtyř rodinných domů

Sobota, 28. Říjen 2017 - 0:04
| Napsal: | Zdroj: Riba Awards

V Londýně, na místě bývalé industriální budovy, vznikl nový obytný soubor složený celkem ze čtyř rodinných domů. Omezenost prostoru si vynutila velmi kompaktní řešení, které ovšem nepostrádá potřebou intiminutu ani společné veřejné prostory. Architekti tak nabídli nový model bydlení v hustě obydlených částech měst.

Walmer Yard, Peter Salmer © Heléne Binet
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Ateliér Peter Salter and Associates, Mole Architects, John Comparelli Architects
Světadíl Evropa
Země Velká Británie
Město Londýn
Zastavěná plocha 843.00m2
Walmer Yard je první rezidenční projekt v Británii od architekta a pedagoga Petera Saltera. Obytný soubor na místě bývalé industriální budovy se skládá ze čtyř samostatných domů, které na sebe hmotově reagují a dohromady tvoří jeden kompaktní celek. Domy jsou pojaté jako betonové odlitky s eliptickým schodištěm – každý z nich obklopuje také intimní nádvoří s dřevěným obkladem přilehlých fasád, což zaručuje intimitu prostředí. Nádvoří je současně vyvýšeno nad úroveň ulice, jelikož se pod ním nachází podzemní parkoviště.
Zatímco půdorysné rozvržení budov spolu se zvolenými materiály vytváří místnosti s konkrétním praktickým využitím, zpracování fasád formuje přechod mezi soukromou sférou interiéru a společnými prostory nádvoří. Omezení malého pozemku a z toho vyplývající nutnost kompaktního řešení projektu vytvořily pestrou škálu intimních zákoutí a prostranství, čemž napomáhají také přírodní materiály a přívod přímého slunečního světla. Petr Salter tak díky podpoře a důvěře klienta navrhl obytný soubor, který nabízí alternativu současnému modelu bydlení v městech s vysokou hustotou obyvatel.