Ateliér 111 zakopal venkovní zahrádku pod úroveň silnice

Pátek, 2. Únor 2018 - 0:26
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Zahrada restaurace se dokázala vecpat do skulinky mezi dva domy. Do ulice tak přináší zelený prvek, hostům restaurace dostatečné soukromí a klid. Někdy je postě lepší sedět bez výhledu ven, ale soustředit se na to podstatné, co je přímo před vámi. 

Zahrádka restaurace Peppino, © atelier 11 architekti
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Lukáš Smetana, Barbora Weinzettlová, Jiří Weinzettl
Ateliér ateliér 111 architekti
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Pacov
Datum realizace 2015
Materiál

Pár desítek metrů od náměstí Svobody v Pacově stojí u hlavní křižovatky více než sto let starý rohový objekt. V polozapuštěných sklepních prostorách vznikla v roce 2006 restaurace. Až do současnosti jí chybělo venkovní sezení, pro které se dopravně rušná ulice nejevila jako optimální.

pepino

Z hlediska majetkoprávního přicházelo při návrhu v úvahu jediné místo a to v poměrně rozpačitém, pocitově stísněném prostoru mezi zmíněným domem a objektem sousedícím. Nejde o klasickou proluko určenou k zastavění, jak by si kolemjdoucí mohl myslet, viděl-li by pouze boční průčelí zmíněného rohového domu. Půdorysně čtyřstranný polygon „zahrádky“ odpovídá tvaru bezezbytku využitého pozemku.

pepino

Díky rostlinám vysazeným mezi její vnější a vnitřní plášť (vystupující nad okolní terén zhruba metr), působí navenek jako skutečná zahrada – nečekaný zelený ostrov uprostřed asfaltového moře. Poměrně hluboko pod kvetoucí zelení, v úrovni podlahy suterénní restaurace, se pak odehrává docela jiné dějství: v prostoru vymezeném dřevěnými lamelami sedí u kulatých stolů nikým nerušení hosté, vychutnávající si oběd pod širým nebem. Vnitřní organický tvar není náhodný, odpovídá mimo jiné daným prostorovým požadavkům pro zabudování technických zařízení (přilehlé restaurace) a skladových prostor v mezipláští.

pepino

Venkovní zahrádka vznikla na základě zadání navrhnout protipovodňové opatření, které zamezí opakovanému vniknutí všeničící vody do útrob restaurace oknem, situovaným původně těsně nad zemí. Přes vyhloubený venkovní prostor sezení (situovaný před tímto oknem) se voda dovnitř víckrát nedostane.

pepino