Fantomasův dům vytesaný ve skále

Středa, 16. Leden 2013 - 11:28
| Napsal:

Návrh domu byl inspirován především obdivem majitelky ke skalnatému výčnělku na tomto pozemku, jehož vrcholek nabízí překrásnou vyhlídku.

Dům Pierre je koncipován jako bunkr, zasazený do skály. Název Pierre, což ve francouzštině znamená kámen, je oslavou materiality místa. Z některých úhlů pohledu se může zdát, že dům se svými hrubými materiály, zahrnujícími kamenné, zelené střechy a obklopující zelení, téměř splývá s přírodou.

Aby mohl být dům umístěn hlouběji do pozemku, bylo nutné odstranit části skalního výběžku kombinovaně pomocí strojů i ruční práce. Zhotovitel použil velké vrtáky, kterými vytýčil obrys budovy, pak pokračoval pomocí dynamitu, hydraulického štěpkovače, vybraných drátových pil a dalšího ručního nářadí, se kterým stavba postupovala s čím dál jemnějšími zásahy. Vytěžená skála byla pak znovu použita jako drcené kamenivo v betonových podlahách. Výkopové značky byly ponechány na všech kamenných částech jako připomínka procesu stavby.

S výjimkou samostatného apartmá pro hosty je Pierre tvořen jedním hlavním podlažím, kde je ve volném půdorysu umístěna kuchyň, jídelna a obývací prostor. Dřevěný úložný box (vyrobený z obkladu získaného z jednoho domu od Lionela Priese) prochází z vnějšku dovnitř domu. Když se jeho dvě velké knihovny otevřou, objeví se skrytý přístup ke skladu prádla a spíži. Přístup na vnější terasu umožňují velké otočné dveře ze skla a oceli. V pravém úhlu k hlavním prostorům leží apartmán, který má na míru navrženou postel s koženým čelem, umístěnou uprostřed knihovny, která vyplňuje celou výšku místnosti.

Skála prostupuje prostorem celého domu a kontrastuje s luxusními texturami nábytku. Vnitřní a vnější krby jsou vyřezány do původního kamene, kromě zarovnání v horní části jsou jinak ponechány v původním syrovém stavu. Umyvadlo v hlavní koupelně je tvořeno kaskádou tří leštěných dutin vytesaných do skály. V sousedství hlavního prostoru je toaleta, plně vytesaná do skály. V ní je až do vrcholu skály vyvrtán otvor, krytý sklem, který sem přivádí denní světlo. Zrcadlo umístěné v tomto tubusu slouží jako ohnisko pozornosti, které odráží přirozené světlo do prostoru a přivádí je ke kovanému bronzovému umyvadlu.

Interiéry navrhli Olson Kundig Architects ve spolupráci s klientkou.

Téma "Beton v architektuře" vzniká za podpory Speciálních produktů.