Grand Prix architektů 2012 : celkový vítěz

Čtvrtek, 21. Červen 2012 - 2:00
| Napsal:

Vítězem letošního ročníku soutěže o nejlepší projekt českých architektů se stala pozoruhodná rekonstrukce části opevnění na Praze 2.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Miroslav Cikán, Pavla Melková
Ateliér MCA atelier s. r. o.
Spolupracovníci Peter Búš, Pavel Košťálek
Stavebník Městská část Praha 2
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha 2
Ulice, číslo Horská
Datum realizace 2011

(Převzato z časopisu ARCHITEKT č. 2 / 2012)

Revitalizace bastionu XXXI je první realizovanou součástí rozsáhlého záměru – širší plánované koncepce propojení zelených částí a veřejných prostranství oblasti univerzitního kampusu Albertova, navazujících území Nového Města pražského a Vinohrad. Součástí je také zpřístupnění doposud nevyužívaných a zanedbaných lokalit a vybudování nových veřejných venkovních prostor s odpovídajícím kulturním a užitným zázemím souvisejících objektů. Cílem byla úprava veřejného prostranství, dostavba objektu zahradní kavárny a galerie na místě zříceného nadzemního objektu z 19. století, propojení prostoru před a za středověkou hradební linií, oddělující území zahrad a univerzitního kampusu od dalších částí města. Záměrem bylo vytvoření atraktivního společného cíle pro obyvatele „před“ i „za“ hradbou a obnovení základních vlastností „ostrožny“, místa s širokou viditelnosti (vidícího i viděného), místa spojení obou stran města, přístupného cestami ze všech stran.

Revitalizace byla realizována na základě vítězného návrhu z veřejné architektonické soutěže vypsané městskou částí Praha 2 v roce 2007. Nový objekt zázemí byl navržen jako podzemní stavba, skrytá akropole, která láká svým obsahem a zpracováním, nikoli viditelností. Je koncipován jako samostatná pevná schránka lastury vložená do souvrství archeologicky defi novaných stratigrafi ckých rovin barokního a nového terénu, bez narušení charakteru fortifi kace a pohledové linie hradeb. Tvarosloví stavby je elementární, minimální a vychází z materiálových principů fortifi kační architektury – pevnosti. Objekt nabízí variabilní využití: univerzální sál pro výstavy, společenské akce či kavárnu, zázemí veřejnosti a provozu. Exteriér se otevřenou čelní prosklenou posuvnou stěnou obrácenou k panoramatu Vyšehradu stává plnohodnotnou součástí interiéru. Obnovená pohledová komunikace mezi fortifi kacemi navazuje na strategickou vzájemnost obou staveb v prostoru města. Upravená plocha bastionu umožňuje výstavu uměleckých děl v krajině či pořádání kulturních akcí. Propojení území skrze hradby je realizováno brankou na rozhraní mezi středověkou a barokní zdí fortifi kace. Součástí realizace je i rekonstrukce stěnové kaple a doplnění soudobé skulptury božích muk.

Hodnocení poroty

Revitalizaci Bastionu u Božích muk je zdařilá a je cenným příkladem kultivovaného a citlivého obnovení, až znovuzrození zapomenutého prostoru dlouho zanedbávané lokality. Splňuje bohatě kritéria vícera kategorií – rekonstrukce, krajinné architektury, zahradní tvorby, drobné architektury, interiéru a městského mobiliáru. Na stávajícím pozemku byl navržen objekt malé kavárny s galerií pro odpočinek a pořádání společenských aktivit. Klidná dispozice vytvořených objektů implementovaných do fortifi kačního charakteru místa přirozeně komunikuje s upraveným terénem. Stoupání chodníku a rampy podporuje vnímání nádherných výhledů na město, nabízí duši pocit otevřenosti a lehkosti. Je vskutku pozitivním příkladem implementace veřejného prostoru do stávajících struktur města.

Autorskou zprávu k projektu si můžete přečíst zde.

název Revitalizace Bastionu u Božích muk
kde Horská, Praha 2
autoři Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Pavla Melková / MCA atelier s.r.o.
spoluautoři MgA. Peter Buš, Ing. Pavel Košťálek
investor městská část Praha 2
realizace 2011
Klíčová slova: