Gymnázium v Třeboni získalo dvoupatrovou modulární knihovnu

Pondělí, 4. Prosinec 2017 - 11:08
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Gymnázium v Třeboni se potýkalo s problémem nedostatečné kapacity školní knihovny. Gymnázium proto oslovilo několik architektů a projektantů a nakonec se rozhodlo spolupracovat se svou absolventkou Barborou Weinzettlovou z architektonického ateliéru 111 architekti. Celý projekt komplikovaly především omezené prostorové kapacity školy. Přistoupilo se proto k vložení konstrukčně pragmatických modulů, které vytvářejí dvoupatrovou knihovnu. Prostor nové knihovny architekti doplnili také variabilním mobiliářem, které může sloužit jako pobytové schodiště i úložný prostor pro nábytek. Nová knihovna pojme až 10 000 svazků.

Knihovna pro gymnázium Třeboň, Ateliér 111 architekti © Alexandra Timpau
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Barbora Weinzettlová
Ateliér ateliér 111 architekti
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Třeboň
Datum realizace 2017

Do stávající sborovny vkládáme modulové prvky knihovny tak, aby jejich tíha byla přenesena do nosné stěny o patro níže. Vzniká dvoupatrová knihovna o 5 modulech, která zaplňuje celou stěnu o rozměrech 7450 × 4030 mm. Dvoupatrová knihovna se do světlé výšky místnosti vejde tak akorát, podchozí rozměr činí 1985 mm (typický rozměr výšky průchodu dveřmi je 1970 mm). Přístup do vrchního patra knihovny je zajištěn posuvnými ocelovými schůdky, které jezdí v podélném směru uchycené v kolejnici. Kapacita knihovny se předpokládá 4.300 svazků (+ 500 svazků v knihovničce u pracovního místa knihovníka).

Odstraněním příčky mezi sborovnou a učebnou odstartuje druhá etapa – velkorysá školní knihovna pro 10.000 svazků. Jelikož už v první etapě navrhujeme knihovnu jako skládačku modulových prvků, ve druhé etapě můžeme snadno navázat na již realizovanou část. Vzniká dvoupatrová knihovna o 16 modulech, do soklu však musíme zabudovat nosník, jež roznese celou tíhu knihovny přes nosné stěny v přízemí. Přístup do vrchního patra knihovny je zajištěn dvěma schodišti, které jsou tentokrát součástí konstrukce a celá knihovna se tak stává přístupnou (a průchozí) nejen pro knihovníka, ale i pro studenty. V patře doplňujeme knihovnu o skleněné zábradlí. Kapacita knihovny se předpokládá 10.000 svazků (+ 500 svazků v knihovničce z druhé strany kuchyňky). Konstrukce knihovny pojímá také 4 studijní místa – oddělené soukromé boxy.

Novým důležitým prvkem celého prostoru knihovny se stává mobilní pobytové schodiště, které má ve svých stupních zabudovaný skrytý úložný prostor pro nábytek – stoly a židle. Pobytové schodiště je konstrukčně rozděleno na 4 pohyblivé segmenty. Spolu s pracovními stoly vytváří místo pro pobývání studentů, kteří si mohou vybrat, jaký způsob sezení jim právě přijde nejlepší. Schody se stávají neformální čítárnou, umožňují velkou variabilitu dějů.

Mobilní schodiště

Schodiště