Malý přízemní dům od studia Mio architects se ukrývá mezi vzrostlými jehličnatými stromy

Úterý, 12. Květen 2020 - 0:39
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Obklopen přírodou stojí v obci Dolní Břežany nedaleko Prahy rodinný dům nazvaný příznačně Mezi stromy, který navrhl ateliér Mio architects. Jednopodlažní stavba se skládá ze dvou na sebe kolmých křídel, která oddělují obytné prostory od ložnice a dětských pokojů. Architekti se snažili o to, aby stavba zapadla do svého prostředí a tak pro dům navrhli obložení fasády z tmavého dřeva. Velká okna nabízí výhledy do krajiny, do zahrady pak lze vstoupit z každé místnosti prostorově úsporného domu.

Rodinný dům Mezi stromy, Mio architects. Zdroj: Mio architects
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Jana Šimánková, Pavel Zezula
Ateliér Mio architects
Spolupracovníci Radka Bartošová, Vít Černý
Generální dodavatel Reneko s.r.o
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Dolní Břežany
PSČ 25241
Datum realizace 2018

Idea projektu

Rodinný dům je navržen jako „minimální“ bydlení pro mladou rodinu s  dětmi. Klíčovým faktem bylo zachování co do největší míry přírodní typologie pozemku. Nacházejí se tam vzrostlé stromy, které domu v podstatě daly hlavní osy rozložení hmoty. Dům je tedy orientován na výhledy do soukromého „lesa“, ale zároveň využívá ideální orientace ke světovým stranám.


Rodinný dům Mezi stromy, Mio architects. Zdroj: Mio architects

Detailní popis projektu

Objekt je navržen jako jednopodlažní stavba, kdy ze všech místností je možnost přímého vstupu na zahradu. Jeho 3 osy jsou definovány orientací na světové strany a také se vymezují vůči stávající sousední zástavbě. Rozkročení hlavních ramen vytváří úplné soukromí a zároveň umožňuje příjemné oddělení obytné místnosti od intimní části domu, kde jsou navrženy dětské pokoje a ložnice. Rozměrově se dům i vzhledem k financím snažil být spíše minimální, ale s dostatečným komfortem novodobého bydlení. Celková užitná plocha domu je cca 130m2, kdy 20m2 je vymezeno pro technické zázemí a sklad.

Hmota domu, jak bylo zmíněno je zakomponována do zeleně, aby co nejvíce využila její potenciál a zároveň, aby objekt na pozemku nebyl rušivý. To je také docíleno pomocí tmavé dřevěné fasády, která splývá s okolím a od určité vzdálenosti se dům jeví jako skoro neviditelný. 

Rodinný dům Mezi stromy, Mio architects. Zdroj: Mio architects

V interiéru je využito výhledů na zahradu jako hlavních prvků návrhu. Ostatní vybavení je převážně minimalistické a pouze prakticky doplňuje obytný prostor. Okna jako „živé“ obrazy se pak mění během ročního období a dotváří tak náladu uvnitř domu. K čerpání inspirací, k relaxaci a k vnímání výhledů do zeleně je navrženo hlavní neotvíravé okno s nízkým parapetem určeným k posezení. Celé vybavení a ladění interiéru je také navrženo jako určitý opozit k tmavé fasádě, takže materiály jsou zde převážně bílé či ve světlých odstínech.

V domě se nachází centrální obytná místnost s kuchyňským koutem, dva dětské pokoje, hlavní koupelna, oddělená toaleta a ložnice se samostatnou šatnou. V rámci technického zázemí je zde navržena jedna technická místnost a sklad a dílna pro majitele, jako velkého nadšence do cyklistiky.

Rodinný dům Mezi stromy, Mio architects. Zdroj: Mio architects

Technické informace

Objekt je jednopodlažní zděný cihelnými broušenými tvárnicemi na lepidlo. Příčky jsou zděné ve stejném systému a v objektu jsou použity sádrové omítky. Vodorovnou konstrukci stropu tvoří prefabrikované dutinové ŽB panely. Objekt je zateplen minerální vatou a fasáda je navržena jako provětrávaná s obkladem z mořeného modřínového dřeva. Střešní krytina je PVC folie. Výplně otvorů jsou z plastových profilů s izolačním trojsklem a v antracitové barvě.

Technologie domu je standardní a není zde využito inteligentního ovládání. Vytápění je zajištěno tepelným čerpadlem a v domě je navrženo podlahové vytápění. Vzhledem k tomu, že pozemek není napojen, kromě elektrické sítě, na žádnou infrastrukturu, tak dům využívá vody z vrtané studny. Dále investor se v rámci realizace rozhodl pro investici do čističky odpadních vod místo navrhované jímky. 

Rodinný dům Mezi stromy, Mio architects. Zdroj: Mio architects