Ateliér D od VYŠEHRAD atelieru slavnostně otevřen

Pondělí, 23. Červen 2008 - 18:13
| Napsal:
V pondělí 23.října 2008 v dopoledních hodinách byl slavnostně otevřen nový výukový prostor Fakulty stavební. Ateliér D je určen studentům studijního oboru architektura a stavitelství. Jedná se o rekonstrukci zadního dvora budovy D Fakulty stavební ČVUT v Praze. Projekt nových výukových prostor byl realizován na základě projektu architektů z ateliéru VYŠEHRAD, kteří jej koncipovali jako velkoprostorovou místnost přes dvě podlaží.

Ta je ve své horní úrovni lemována ochozem, ze kterého jsou přes lávky přístupné zelené buňky sloužící pro konzultace mezi studenty a pedagogy. Spodní úroveň slouží pro práci studentů a je možné ji dle potřeby plošně upravovat tak, jak to bude vyhovovat momentálním potřebám a to díky mobilním příčkám, které zároveň slouží jako uzamykatelné boxy pro pracovní pomůcky studentů. Na tento hlavní prostor navazuje z jedné strany modelovna, z druhé pak respirium určené pro chvíle odpočinku studentů i pedagogů.
 


Koncept svým moderním vzhledem patří k těm nejmodernějším prostorám, které budova ČVUT svým studentům nabízí. To jak se v praxi osvědčí otevřený víceúrovňový koncept prostor v kontrastu s nekonečnými tmavými chodbami s kabinety a učebnami v ostatním částech školy ukáže čas. Každopádně se jedná o prospěšný počin, který svojí uvolněností a otevřeností může ovlivnit přístup studentů architektury a stavitelství i jejich pedagogů k výuce na Fakultě stavební. Prvním křtem ohněm si nové prostory projdou během již během tohoto týdne, kdy se zde uskuteční státní závěrečné zkoušky.
 


 

Více foto v galerii Picasa

 

Klíčová slova: