BEFFA podpoří energeticky výjimečné stavby

Úterý, 20. Březen 2012 - 1:00
| Napsal:
Dne 14. března startuje první ročník Building Efficiency Awards (BEFFA), mezinárodní soutěže moderních stavebních projektů s výjimečnou energetickou, konstrukční a architektonickou hodnotou. Odborným garantem soutěže BEFFA je Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. Stavebně unikátní projekty můžete přihlásit do krajských kol soutěže do 30. června 2012.

„Hlavním smyslem soutěže je především snaha zviditelnit současné unikátní architektonické projekty a více je tak přiblížit širší veřejnosti. Energetickými kritérii hodnocení se snažíme poukázat na jejich důležitost pro současnou i budoucí architekturu. Jedním z dílčích cílů soutěže je tak i podpora cílů evropské směrnice 20-20-20 o energetické náročnosti budov,“ říká předseda poroty a zástupce odborného garanta soutěže Jiří Hirš.

Energetická směrnice 20-20-20 představuje pro země EU závazek snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů i celkovou spotřebu energie alespoň o 20 % a dále cíl dosáhnout k tomuto datu alespoň 20% podílu energie dosažené z obnovitelných zdrojů.

Do Building Efficiency Awards 2012 je možné přihlásit stavby zrealizované na území České republiky a Slovenska v době od 1. ledna 2012 do 30. června 2012. Soutěž probíhá ve dvou fázích. První kolo na regionální úrovni se bude konat ve vybraných kategoriích ve všech českých a slovenských krajích. V této fázi můžete přihlásit energeticky či architektonicky výjimečné projekty v kategoriích rodinné a bytové domy, nebytové budovy anebo rekonstrukce (bytové i nebytové). Regionální vítězové pak postoupí do mezinárodního česko-slovenského kola, ze kterého v listopadu vzejdou celkoví vítězové v každé kategorii.

Finálového kola se budou moci ve zvláštní kategorii účastnit také studentské stavební projekty přihlášené do 30. června 2012. U nich však není podmínkou přihlášení jejich realizace. Kromě těchto projektů budou ve finálovém kole zvlášť hodnoceny také dřevostavby přihlášené do kterékoli kategorie krajského kola.

Termíny

Harmonogram pro rok 2012:

vyhlášení soutěže / tisková konference
 14. 3. 2012
odborná konference 7. 6. 2012
uzávěrka přihlášek do soutěže 30. 6. 2012
hodnocení projektů červenec - srpen 2012
vyhlášení krajských vítězů září - listopad 2012
slavnostní vyhlášení vítězů nadnárodního kola polovina listopadu 2012

Více o podmínkách lze nalézt na webu soutěže – www.beffa.eu.

Klíčová slova: