Contejner na bydlení

Středa, 31. Březen 2010 - 2:00
| Napsal:
Koncept se zabývá širším využitím a variabilitou uspořádání navržených kontejnerů 3x3 popř. 6x3 m. to vše s umožněním použití v co nejvíce možných situací. Materiály byly voleny tak, aby umožnily nenásilné použití kontejnerů v přírodě, stejně jako v městské zástavbě.

V konceptu byly zabrány způsoby bydlení v podobě stálého (terasových domů) nebo bydlení rekreačního, případně alternativního. Dále je zabrána oblast sportu, která souvisí s rekreací a to v podobě krytých golfových odpališť.

Design

Navržený design kontejnerů vychází symbolicky z písmene ,,c“, tento prvek umístěný po okrajích určuje architektonickou tvář kontejnerů a zároveň chrání celý prvek při přepravě. Jeho povrch je opatřen obkladem dle volby zákazníka. Plášť tvoří transparentní zasklené plochy a vlnitý plech s požadovanou povrchovou úpravou. Byl kladen důraz na nepotlačení tvaru charakteristického pro modulární výstavbu a přiznání kontejneru jako takového.

Konstrukce

Nosný ocelový rám je po stranách opatřen ochranným ,,c“ rámem. Takto lze přepravovaný kontejner umístit jakýmkoliv způsobem na vodorovnou plochu, aniž by se poškodil jeho plášť, nebo došlo ke kontaktu zasklení s přepravní plochou. Tento rám pak poskytuje vespod plochu pro osazení kontejneru na připravenou vodorovnou plochu nebo na patky opatřené rektifikačními šrouby pro vyrovnání terénních nebo realizačních nepřesností. ,,c“ lze také využít pro vedení instalací.

Materiály

Na obložení rámu byly použity materiály z různě barevných desek z laminátu, popř. plechu nebo plastu. V případě použití v přírodě může být obklad dřevený nebo z materiálů imitující dřevo. Vlnitý plech tvořící plášť je opatřen pozinkovanou úpravou.
 

Terasové domy

Terasové domy jsou sestaveny z kontejnerů 3x3 a 6x3 m a lze také použít modulu 9x3 m. jsou to třípodlažní objekty obsahující dva mezonetové byty.

Hlavní vstup je z jižní strany. Vstupuje se do hlavního komunikačního prostoru, který je tvořen atriem se schodištěm do prvního podlaží, kde jsou vstupy do obou bytů a výstupním schodištěm na terén ze severní strany. Toto atrium je otevřené a osvětlené přirozeným světlem. Kromě vstupů do bytů se v tomto prostoru nachází úklidová komora a je zde možné situovat manipulační výtah z prvního podlaží.

Každý byt má v prvním podlaží vlastní garáž s přidruženou dílnou a sklad. Při vstupu se ocitneme v hale se schodišťovým prostorem, který je shora osvětlen přirozeným světlem. Na tomto podlaží se nachází část hygienického zázemí a kuchyně s přidruženým obývacím pokojem. Ve třetím podlaží jsou pak dva pokoje.

Každá obytná část bytu má vlastní jižní terasu. V případě ložnice ve třetím podlaží je to severní terasa na terénu. Terasy jsou zatravněné pro příjemné a nenásilné osazení do okolí- tvoří tak v této části zelené střechy. Díky orientaci a volbě varianty mezonetových bytů je každému bytu poskytnut stejný a vysoký komfort co se týče výhledu, přirozeného oslunění a osvětlení.

Rekreační a alternativní bydlení

Jedná se o jednopodlažní objekty tvořené prvky 3x3 a 6x3m. Tyto buňky lze případně skládat na sebe a mohou tak tvořit dvojbuňky max. o dvou podlažích. Podruhé by se pak vstupovalo přidruženým lehkým schodištěm. Buňky jsou navrženy ve dvou velikostech. V menší buňce se bydlení odehrává v jednom prostoru s kuchyňkou a ve větší jsou k této části přidány pokoje. Vstup do těchto objektů je přes komunikační box obsahující hygienické zázemí.

Střechy těchto buněk mohou být zvoleny jako zelené s alternativním přístupem.

Jejich použití je možné jak v různých rekreačních areálech, tak individuálně jako solitéry na libovolných místech. To vše s potazem na snadný transport a jejich přemisťování díky malým rozměrům a snadnému montování.

Kryté golfové odpaliště

Prostorový modul o straně tři metry umožňuje prostor pro použití navrhovaných boxů jako golfová odpaliště. Je uvažováno odpalování z krytých boxů, které se střídá s odpalováním z greenu v otevřeném boxu. Tento box se dá také uzavřít a použít jako relaxační nebo odpočinkový prostor pro přilehlé kryté odpalovací boxy.

Boxy se dají libovolně rozmístit po prostoru a případné terénní nerovnosti se vyrovnají rektifikačními šrouby tvořící patky, na které se tento box osadí.

       


  Container for living 
  MARTIN NERUDA, FA ČVUT Praha

  Architektonická soutěž Koma modular construction 2006

 

Klíčová slova: