Forum „3I“ | inovativní, inteligentní, inspirativní byt nebo stavba

Pátek, 29. Říjen 2010 - 2:00
| Napsal:
Zveme vás na konferenci Forum „3I“, které se bude zabývat tématem inteligentní budova a inovativní přístup k navrhování. Akce se uskuteční na Rohanském ostrově v Golf Yacht Club Praha v úterý 2.listopadu 2010.
 Název:
 Fórum "3I"
 Kdy:  2. 11. 2010
 Kde:  Golf Yacht Club Praha, Rohanský ostrov, Praha
 Pořádá:  Pentacle Consulting

Cílem fóra je prezentovat inovativní přístup k navrhování a realizaci staveb. Fórum je koncipováno jako akce pro 30 – 40 účastníků z řad architektů a projektantů, kde bude prostor na osobní prezentaci nejnovějších technologií a produktů pro stavby a interiéry. Účastníci fóra se budou moci v případě zájmu akreditovat na 3-denní navštěvu továrny Quick-Step v belgickém Wielsbeke a jako první v Evropě obdrží unikátní limitovaný vzorkovník této firmy. V rámci fóra budou představeny také novinky italské firmy Nnardi, která právě vstupuje na český trh.

Představujete si inteligentní budovy jako pouhé spojení počítačově řízeného technologického vybavení budovy, telekomunikací a plně automatizované správy domu, nebo byste zvolil jinou definici tohoto druhu staveb?
Slovo inteligentní znamená dynamickou, téměř živou schopnost budovy přizpůsobit se měnícím se denním podmínkám nebo střídáním ročních období, aby se dosáhlo snížení spotřeby primární energie v budově. Budova může být označena skutečně jako inteligentní jen tehdy, když využívá přírodních obnovitelných zdrojů energie slunce, světla či větru, vzduchových proudů nebo vody či země jako zdroje tepla, aby zabezpečila požadavky na budovu, pokud jde o vytápění, ochlazování a osvětlení. Budova je dále vybavena počítačovou a komunikační technikou, která vše předvídá, koordinuje a reaguje na potřeby uživatelů s cílem zajistit jim prostřednictvím interakce komfort, zábavu a bezpečí. V současné době je třeba uvažovat i o umělé evoluci člověka, která jistě v budoucnu ovlivní fungování inteligence budov.

Ing. arch. Miloš Florián, ústav stavitelství, fakulta architektury ČVUT

Program Fóra "3I":

Dopolední část: „Inteligentní architektura v čase digitalizace“
Odborný garant: Marek Stránský

 9:30 – 10:00 Prezence hostů + lehké občerstvení
10:00 – 10:30 Technologie a užití nejnovějších materiálů v oblasti podlahových krytin, realizace – přednášející EVEREL, výhradní dovozce dřevěných laminátových podlah Quick-Step® pro ČR
10:30 – 11:00 Inteligentně řízená budova, využívání alternativních zdrojů v praxi, vzdálená správa - moderní řízení energetické efektivity budov – přednášející Domat Control System, CZ
11:00 – 11:20 Přestávka na lehké občerstvení
11:20 – 11:50 Biometrie – účinný nástroj ochrany majetku – přednášející Biometrie
11:50 – 12:15 Představení předního italského výrobce venkovního nábyku a držitele ocenění za nejlepší inovace v oboru firmy Nnardi
12:15 – 13:30 Přestávka na oběd

Odpolední část: „Stavby pro další generace“
Odborný garant: Ing. arch. Jan Kasl

13:30 – 15:00 moderovaná panelová diskuse na téma inovativního pojetí navrhování a realizace staveb, jejich hodnoty a přínosu pro budoucí generace za účasti expertů a zástupců odborných médií.

  • Ing. arch. Jan Kasl – odborný garant
  • prof. Ing. Karel Kabele, CSc. – vedoucí katedry Technických zařízení budov, Fakulty stavební ČVUT v Praze a jeden z odborných garantů nového magisterského programu ČVUT Inteligentní budovy
  • Ing. arch. Jaroslav Hulín – digitální architektura
  • Ing. Petr Turczer – znalecký ústav BDO Appraisal services, stanovení hodnoty staveb

15:00 Závěr + občerstvení

Na Fórum "3I" se můžete přihlásit na adrese bolfova [at] pentacle-consulting.com (bolfova [at] pentacle-consulting.com) do 29. 10. 2010.

Klíčová slova: