Krása a zdraví

Pátek, 12. Únor 2010 - 1:00
| Napsal:
Wellness centrum – lázně v Praze Holešovicích na břehu Vltavy tvoří komplex 5 objektů na společné podnoži. Projekt navazuje na urbanistickou skicu prostoru Rohanského ostrova a prostoru Bubenského nábřeží, vzniklé jako východisko pro 3 diplomní projekty se vzájemnou vazbou (lázně, mrakodrap, most).

Lázně zapadají do systému sportovně rekreačních objektů, stávajících i zaniklých, podél Vltavy. V místě se inspiruji charakteristickou strukturou holešovických bloků, do ulice pevných, uvnitř živelně rostlých dle potřeby. Rozvržení jednotlivých věží a jejich natočení není nahodilé, vychází ze směrů daných místem. Každý objekt tvoří samostatnou jednotku, zároveň se vztahuje k ostatním, v tom smyslu i klient přichází jako jedinec, aby byl součástí společenství. Objekty jsou navrženy pro specifická využití a mají vlastní hygienická zázemí, šatny a prostor k občerstvení, bílý dům obsahuje parkovací zakladač, ostatní vždy ucelenou kombinaci procedur. Do společné podnože se propisují všechny objekty se vstupy, dále sem umisťuji hlavní občerstvení. Nedílnou součástí přízemí jsou 3 zahrady, přímé pojítko mezi domem a přírodou náplavky. Podobně navrhuji obě střešní terasy nad přízemím a žlutým domem pro wellness aktivity. V suterénu objektu jsou umístěny technické provozy: prádelna, sklady, dílny, strojovny výtahů a vzduchotechniky, zařízení pro čištění vody.

         

Stavebně je komplex řešen jako železobetonový stěnový systém se zdvojenou fasádou z barevných kopilitových dílců. Kromě relaxačního bazénku procedury nevyžadují speciální úpravy. Interiér objektů je navržen v barevné shodě s exteriérem, pomocí mobilních stěn vznikají intimní prostory, jejich rozměry vyplynou z rozhodnutí použít pro procedury tradiční postupy nebo technologii.

V návrhu se odvolávám na poznatky získané studiem teorie barev a jejich psychologického působení, k tradiční čínské teorii pěti elementů a zejména k rešerši na téma wellness jako celostní disciplíny.

         
         

 Autor:  Irena Šebová  Škola / Ateliér:  Fakulta Architektury ČVUT v Praze / ateliér Romana Kouckého a Edity Lisecové  Vedoucí ateliéru:  Doc. ing. arch. Roman Koucký  Asistent:  ing.arch Edita Lisecová  Akademický rok:

 2008/2009

-->

  Diplomní projekt Krása a zdraví
  IRENA ŠEBOVÁ, FA ČVUT Praha

  vedoucí diplomního projektu:  doc. Ing. arch. Roman Koucký
  školní rok: 2008/2009