Mateřská školka na střeše Provozní budovy Národního divadla

Středa, 18. Listopad 2009 - 1:00
| Napsal:
Projekt, který byl oceněn v soutěži mladých a začínajících arhitektů do 33 let Architect Award 2009 cenou v kategorii Studie a cenou veřejnosti.

Objekt se nachází na střeše Provozní budovy Národního divadla v Praze 1. Obecný nedostatek míst ve školkách se dnes začíná projevovat i v centru Prahy. Najít volnou parcelu pro novostavbu školky je však v této části města velmi obtížné, a jako jedno z možných řešení se nabízí využití střech. Soubor budov Nové scény Národního divadla, a zvláště ploché střechy jejich objektů jsou kontroverzním, ale příhodným místem – minimálně k zamyšlení. Jedinečné exponované místo, dobrá dostupnost a doposud nevyužitá plocha. Školka zde může sloužit zaměstnancům Národního divadla a všem obyvatelům blízkého okolí.

Využíváme nosný konstrukční systém stávající provozní budovy. Objekt školky sedí na roznášecí desce, která přenáší zatížení do 4 tuhých železobetonových jader. Napojujeme se také na stávající vertikální komunikace – výtah a úniková schodiště. Poslední patro provozní budovy je čistě technické, což usnadňuje rozvody vody a kanalizace. Školka je sestavena výhradně z kontejnerů o rozměrech 9,0 x 3,0, 6,0 x 3,0 a 3,0 x 3,0, které vyplňují modulovou mřížku. Tvar mřížky je co možná nejvíce přizpůsoben nepravidelnému půdorysu střechy. Vstup do školky je z parteru Provozní budovy. Předpokládáme 20 dětí v jedné třídě. Školka se uzavírá před hlučným okolím a atrium se snaží alespoň částečně nahradit chybějící plnohodnotnou zahradu s hřištěm.

Výkresová část

 

 

Mateřská školka na střeše Provozní budovy Národního divadla
Martin Prokš, Marek Přikryl
Cena Architect Award 2009 v kategorii Studie
Klíčová slova: