Mezinárodní konference Zdravé domy 2012

Čtvrtek, 10. Květen 2012 - 11:06
| Napsal:
8. ročník mezinárodní konference Zdravé domy 2012 je zaměřený na užití přírodních stavebních materiálů v nových energeticky úsporných stavbách, na proces stavění založený na principech udržitelného rozvoje, tvorbu a hodnocení optimálního vnitřního prostředí staveb.

název Zdravé domy 2012
kdy 23. - 24. května 2012, 8.00 – 17.00 hodin
kde Fakulta architektury VUT v Brně, Poříčí 5, Brno, Česká republika
pořadatel Fakulta architektury VUT v Brně, Ústav stavitelství
Sdružení hliněného stavitelství, o.s.
Fakulta architektúry STU Bratislava
o. z. ArTUR / Architektúra pre trvalo udržateľny rozvoj
pozvánka http://www.hlina.info/media/Zdravedomy2012/Pozvanka_ZD2012.pdf
program http://www.hlina.info/media/Zdravedomy2012/PROGRAM_ZD2012.pdf

Pod záštitou děkana Fakulty architektury VUT Brno doc. Ing. Josefa Chybíka, CSc.

vložné klasické:

- vložné zaplaceno převodem do 13. 05. 2012 …… 595,- Kč
- vložné zaplaceno v hotovosti při registraci …… 695,- Kč
- studenti po předložení karty ISIC, IYTC, .....… bez poplatku
- výtisk sborníku ………… 195,- Kč
- sborník na nosiči CD .………… 80,- Kč

Zahraniční hosté:

středa:
Architect Michael Rice, Irsko
Bioarchitektura - přínos pro zdravé bydlení.

čtvrtek:
Damien Grumbach, Centre de formation Batipole en Limouxin
Zkušenosti s výukou hliněných staveb ve vzdělávacím středisku Batipole v Limoux ve Francii.

Klíčová slova: