Technologie / produkty

Bez základů by domy nestály. Ptali jsme se, co zakládání staveb obnáší

Velkoprůměrové vrtání rotačně náběrovou technologií v pracovním procesu Foto: Hinton, a. s.

Správně založit potřebují jak domy, tak technické a infrastrukturní stavby, třeba křižovatky. Co všechno je před začátkem realizace potřeba zařídit? Jakými technologiemi se stavby zakládají? A jaké jsou vyhlídky oboru? Na to jsme se ptali Radka Obsta, obchodně-technického ředitele Divize 11 stavební firmy HINTON, která se v oboru pohybuje přes deset let.

EARCH.CZ , 10. 4. 2024 / Advertorial

Čemu se Divize 11 věnuje, co přesně její činnost obnáší a na jaké projekty se typicky zaměřuje?

Hlavní činnost divize je v oboru speciálního zakládání staveb. Zabýváme se komplexním řešením celé problematiky v daném oboru. Naše nabízené práce tedy začínají technickým návrhem pro investory při tvorbě stavebního záměru, pokračují přes projekční činnost ve všech stupních dokumentace a končí samotnou realizací. Nejčastěji provádíme hlubinné založení objektů a zajištění stavebních jam, a to jak v pozemním, tak dopravním stavitelství.

Kdy byla Divize 11 v rámci firmy HINTON založena? Vzpomenete si, co byl její první projekt?

Divize byla v rámci HINTON založena v roce 2013. Zprvu jsme se věnovali hlavně technickému řešení staveb, ale záhy se rozhodlo, že hlavní směr bude realizace staveb, a pořídila se první vrtná souprava. Na první projekt si už nevzpomínám, ale když koukám do systému, byla to drobná akce – opěrná stěna v Motole.

Kolika projektů se od té doby účastnila? Mohl byste jmenovat několik konkrétních, třeba těch nejvýznamnějších nebo nejzajímavějších?

Je to rovných 240 staveb k dnešnímu dni. Jedná se o drobné akce, ale i zakázky velkého rozsahu. Za zmínku určitě stojí zajištění stavební jámy a hlubinné založení bytového domu Komunardů v Holešovicích navrženého architektem Stanislavem Fialou. Nebo Parkovou čtvrť budovanou v areálu bývalého nákladového nádraží Žižkov, a to dle vlastního technického řešení. Dále určitě stojí za zmínku stavby technické, například hlubinné založení stavby mimoúrovňových křižovatek ŘSD Múk Pardubice a Rádelský Mlýn. A ještě můžeme zmínit převrtávané pilotové šachty pro kanalizační sběrač v Běchovicích. Poslední stavba patří určitě k těm zajímavějším v našem oboru.

Jaké specifické technologie a metody v zakládání staveb vaše divize používá? Liší se vaše nabídka a schopnosti od konkurence?

Hlavní technologie, kterou používáme, je velkoprůměrové vrtání rotačně náběrovou technologií. Technologie používáme běžné, zde je konkurence velká. Odlišit se ale snažíme, třeba naší vlastní projekční činností, dokážeme provádět změny technického řešení s cílem optimalizace pro investora nebo objednatele. Takže se projektu věnujeme komplexně od projekce, přes realizaci speciálního zakládání, zemních prací, až do podkladních betonů. Tato cesta se jeví v současné době jako ta nejlepší.

Foto: Hlavní technologií, kterou Divize 11 používá, je velkoprůměrové vrtání rotačně náběrovou technologií.

Popište prosím proces práce divize – od geologického průzkumu po realizaci projektu.

Geologický průzkum standardně neděláme. Za ten je zodpovědný investor a slouží nám jako jeden z nejdůležitějších podkladů pro návrh geotechnických konstrukcí.

My provádíme práci dvojího typu. Nejčastěji jsme kontaktováni s žádostí o zpracování cenové nabídky, kdy nám jsou předány podklady jako IGP (inženýrsko-geologický průzkum) a realizační dokumentace. Pokud s projektem souhlasíme, zpracujeme cenovou nabídku a dále hledáme termínovou i finanční shodu s objednatelem, když ji najdeme, dílo zrealizujeme. Druhá cesta spočívá v tom, že se snažíme dostat k projektu už od prvopočátku. Tehdy jsme přítomni už při tvorbě technického řešení a dokumentace, poté následuje realizace pod naším vedením. Dovést projekt do koncové realizace je samozřejmě cílem divize, současně se snažíme udržet naše vrtné soupravy neustále v pracovním nasazení, které nás živí.

Čemu musí divize v současném stavebním průmyslu čelit? Má pro ni nějaké výzvy?

Stále více se nám jeví jako největší problém nedostatek pracovních sil, hlavně kvalifikovaných pracovních sil. Dříve to bylo pouze v řadách dělníků a strojníků na stavbě. Dnes už se nedostatek bohužel projevuje i v řadách techniků. Geotechnika pomalu vymizela ze studijních programů středních i vysokých škol. Učňovské obory vrtařské snad zanikly už po revoluci. Do dalších let to neznamená nic dobrého, nevypadá to, že by se situace měla nějak výrazně lepšit. Naopak se obávám, že se tento problém rozšíří i do dalších stavebních oborů. Snažíme se s tím ale vyrovnat tak, že pořizujeme stále modernější stroje, které nekladou takové nároky na množství obsluhy. Techniky si snažíme „vychovat“, ale jednoduché to není.

Já osobně nerozumím tomu proč, ale obor geotechniky začal být v České republice vnímán jako podřadný. Setkáváme se s tím na stavbě dnes a denně, vidět je to hlavně na kvalitě projektů. Takže první velkou výzvou je určitě dostat obor geotechniky zpět do popředí tak, aby byl rovný všem ostatním oborům ve stavebnictví a na školách o něj jevili studenti opět zájem. Další výzvou je ekologie a udržitelnost. Bylo by liché si myslet, že nás to v našem oboru nedoběhne, a už nyní se na to připravujeme.

Foto: Pohled na vrtací soustavu

Dotýká se vás tlak na to činit stavebnictví ekologičtější už i prakticky? Promítají se tyto aspekty do vaší práce?

Tlak se zrovna v našem zaměření ještě zcela nepromítá, ale dříve či později přijde. Je potřeba s tím počítat a připravovat se. Zatím se s tím vyrovnáváme tak, že používáme moderní stroje, sice dieselové, ale splňující přísné evropské normy. U nenáročných betonových prvků používáme beton s recyklovaným kamenivem. Další cesta je znovuvyužití určitých prvků, hlavně ocelových jako například zápory, převázky a rozpěry.

Počítáte do budoucna s rozvojem Divize 11? Bude nějak rozšiřovat oblast své činnosti a technologie, nebo je stabilní divizí, u které se již s velkými změnami nepočítá?

Pomalu jsme se přehoupli s ročním obratem mezi ty větší firmy v České republice, které se na speciální zakládání staveb specializují a myslím si, že jsme s počtem zaměstnanců na maximu, kterého lze za rok dosáhnout. Určité úvahy o rozšiřování jsou, ale současná situace na stavebním trhu tomu úplně nenasvědčuje. Momentálně jdeme cestou, že se snažíme získat zakázky většího rozsahu – v řádu desítek miliónů korun. Uvidíme, co přinese rok 2025.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři