Národní cena za design 2007

Úterý, 17. Duben 2007 - 8:51
| Napsal:
12. dubna 2007 proběhlo v zcela zaplněné Betlémské kapli v Praze slavnostní předávání cen a vyhlášení výsledků soutěže Vynikající výrobek roku 2007 – Národní cena za design 2007. Tuto prestižní soutěž zajišťuje vyhlašovatel soutěže - Design centrum České republiky z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Rady České republiky pro jakost. Soutěže Vynikající výrobek roku – Národní cena za design se mohou účastnit fyzické a právnické osoby splňující podmínky soutěže, tj. autor s trvalým bydlištěm v České republice, v případě zahraničního autora musí být výrobek finálně zhotoven na území České republiky.
Soutěž je součástí Národní politiky jakosti ČR a koná se ve spolupráci s Radou České republiky pro jakost.

Krátká historieDesign centrum České republiky vypisuje od roku založení národní designérskou soutěž o vynikající výrobek roku v kategoriích Dobrý design, Vynikající design a Národní cena za design.
První ročník soutěže byl vyhlášen v roce 1991 podle vzoru ICSID – Světového sdružení průmyslových designérů. Za těch sedmnáct let bylo uděleno mezinárodními porotami 26 Národních cen za design, 192 získalo ocenění Vynikající design a 325 bylo označeno jako Dobrý design.

Ceny přiděluje v několikakolovém hodnocení a podle předem daných kritérií mezinárodní hodnotitelská jury, v níž jsou zastoupeny vedle českých odborníků zahraniční designérské osobnosti z partnerských organizací a institucí nebo významných designérských firem.

Mezinárodní porota je oprávněna udělit i zvláštní ceny pro ty přihlášené práce, osobnosti, média, společnosti nebo firmy, které přinášejí mimořádný designérský přínos ve vybraných oblastech. Patří k nim cena za významný přínos k rozvoji designu, cena za propagaci designu, cena za publicistiku, cena za ekologický design, cena za manažerský počin roku v oblasti designu, cena za propagaci design aj. Do soutěže se mohou hlásit nejen reálné produkty, ale také práce v kategorii „Vize, koncepty, teorie“, které jsou hodnoceny samostatně.

Změny v časeVzhledem ke stálému nárůstu přihlášených prací se osamostatnily v roce 2005 studentské práce do nezávislé soutěže Studentský design a dále se rozdělila soutěž do formy bienále ve třech samostatných soutěžních odvětví (oblastech):
- výrobky spojené s životním stylem (interiérové vybavení, módní tvorba a doplňky – naposledy soutěž proběhla v roce 2006),
- produktový design (průmyslový design, realizované finální výrobky a zařízení - 2007),
- grafický design (2007).

Národní cena za design 2007V roce 2007 proběhla pro české designéry a výrobce soutěž v kategoriích „Realizované finální výrobky a zařízení“ a „Vize, koncepty, teorie“. Hodnocení soutěžních prací se uskutečnilo 7. a 8. února 2007 v Kongresovém centru v Brně.

Mezinárodní jury tvořili: Martin Beeh (Německo), Jan Hora, Václav Houf, Pavel Hrach, Ferdinand Chrenka (Slovensko), Štefan Klein (Slovensko), Karel Kobosil, Jiří Kočandrle, Pavel Marek a Zdeněk Zdařil. Achim Storz (Rakousko) se nemohl porotování zúčastnit pro náhlé onemocnění v době chřipkové epidemie.

Do soutěže bylo přihlášeno 137 prací, z toho bylo 72 produktů a 65 grafických prací. 67 soutěžních prací vzniklo na základě státní podpory z Programu Design. K ocenění bylo vybráno celkem 29 prací, z nichž: 16 prací získalo cenu Dobrý design, 11 prací získalo cenu Vynikající design, 1 práce získala Národní cenu za grafický design 2007 a 1 práce získala Národní cenu za produktový design 2007.

Porota dále udělila:
Cenu za významný přínos k rozvoji designu, Cenu za propagaci designu a Cenu za publicistiku.
Jedna práce oceněná Dobrým designem a jedna práce oceněná Vynikajícím designem získaly také Cenu za ekologický design. Dvě práce oceněné Vynikajícím designem a jedna práce oceněná Dobrým designem obdržely Cenu za manažerský počin roku v oblasti designu.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE VYNIKAJÍCÍ VÝROBEK ROKU 2007
 • NÁRODNÍ CENA ZA DESIGN 2007 - GRAFICKÝ DESIGN  Jednotný vizuální styl Královéhradeckého kraje
  Design Jan Kolář
  Přihlašovatel kolargrafik/studio
  Zadavatel Královéhradecký kraj
  Výrok poroty
  Logotyp Královéhradeckého kraje vychází z umístění kraje na mapě ČR. Značka stylizuje výseč na mapě, zároveň vychází z písmene K, počátečního písmene názvu. Rozvinutí loga v komunikaci červené plochy – zbytku republiky s bílým výřezem – symbolizuje Královéhradecký kraj, umožňuje platformy komunikace mezi celkem a výřezem (ale i mezi krajem a občanem, krajem a návštěvníkem). Logotyp je rozpracovaný do vyčerpávajícího manuálu, obsahuje veškeré aplikace. Jde o profesionálně odvedenou práci s velkým komunikačním potenciálem pro budoucnost.

 • NÁRODNÍ CENA ZA DESIGN 2007 - PRODUKTOVÝ DESIGN

  Škoda Joyster
  Design Designérské oddělení ŠKODA AUTO pod vedením Jense Manskeho
  Výrobce ŠKODA AUTO a. s., Mladá Boleslav
  Výrok poroty
  Joyster je ve stadiu velmi pokročilé studie, na níž porota oceňuje optimismus, dynamiku a „sportovního ducha“ vozu určeného pro mladší a střední generaci. Výrobce chce nabídnout sportovní vůz skupině uživatelů se středními příjmy. Studie Joyster zdůrazňuje sportovní rysy, které dříve vozy Škoda mívaly a které byly pro značku Škoda významné.

  ZVLÁŠTNÍ CENY:
 • CENA ZA VÝZNAMNÝ PŘÍNOS K ROZVOJI DESIGNU Design centrum České republiky uděluje Cenu za významný přínos k rozvoji designu profesoru ing. arch. Františku Crhákovi, který významně ovlivnil svou celoživotní systematickou prací vysokoškolského pedagoga několik generací průmyslových designérů v Československu. Těžiště jeho experimentální činnosti spočívá v oblasti obecné morfologie. Dokázal vytvořit systémovou výtvarnou metodiku analytického myšlení a vývoje předmětných forem a struktur. Tvořil ji systematicky od elementárních vztahů lineárních a plošných prvků přes profilace tuhých fólií papírových i kovových kinetických struktur až po hravou vizuální kombinatoriku. Mimo to učil prostorovému perspektivnímu zobrazování, jak v lineární geometrii, tak v perspektivním grafickém zobrazení konkrétních průmyslových výrobků.

  Je autorem dvou úspěšných učebnicových publikací nazvaných Prostor a perspektiva a Výtvarná geometrie pro střední školy. V současnosti připravuje shrnutí svých poznatků v knize Kontinuita – souvislost geometrie s designérskou tvorbou. Vlastní designérskou činnost vykonával jako specifické doplnění své práce pedagoga. Byly to pro něj vždy zajímavé tvůrčí úkoly, kterými poměřoval svou schopnost navrhování tvaru kvalitního funkčního předmětu v závislosti na konkrétním zadání. Je autorem mnoha úspěšně realizovaných výrobků pro Teslu Valašské Meziříčí, Českou Zbrojovku v Uherském Brodě a další výrobce.

 • CENA ZA PUBLICISTIKU Cena za publicistiku byla udělena PhDr. Aleně Adlerové za celoživotní zásluhy o propagaci kvalitního designu a uměleckého řemesla a za neúnavnou badatelskou a publicistickou činnost zaměřenou na design 20. století. Odbornost a profesní vytříbenost Aleny Adlerové významným a formotvorným způsobem zasáhla do vývoje názorů na dějiny oboru, což přesvědčivě dokázala zejména ve čtvrtém dílu stěžejního kompendia české uměnovědné literatury, kterým jsou Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938, v němž zúročila výsledky svého celoživotního badatelského úsilí.

 • CENA ZA PROPAGACI DESIGNUDesign centrum České republiky uděluje Cenu za propagaci designu Janě Pauly, jež se významně zasloužila o český průmyslový design v roli zakladatelky, vedoucí oddělení a hlavní kurátorky Sbírky průmyslového designu Národního technického muzea v Praze. Její zásluhou vznikla při NTM rozsáhlá sbírka průmyslového designu technických výrobků, která v českém prostředí poprvé propojila tradiční čistě technický a tradiční čistě estetický muzejní zájem o design. Jana Pauly vedla oddělení od jeho založení v roce 1994 po dalších deset let a dosud je činná jako jeho kurátorka. Díky své koncepční prozíravosti a vysoké pracovní výkonnosti vybudovala Jana Pauly za toto období se svými spolupracovníky sbírku, která dnes čítá přes 1000 inventárních položek a obsahuje autorské modely, prototypy, skici, technické výkresy, výsledky soutěží, studentské práce i odbornou pozůstalost mnoha designérů. Během této doby Pauly zároveň připravila dlouhou řadu odborných výstav tematizujících české výrobky, výrobce a designéry, a rovněž velký počet seminářů a konferencí na témata z dějin i současnosti českého průmyslového designu. Obsáhlá publikační série Z dějin průmyslového designu, kterou Jana Pauly v rámci NTM iniciovala, dokumentuje příspěvky účastníků předchozích konferencí. Paralelně s touto činností působila Pauly také pedagogicky na Technické univerzitě v Liberci.

 • CENY ZA EKOLOGICKÝ DESIGN 2007: Světlovodný systém LIGHTWAY CRYSTAL HP
  Design Jakub Brandalík, Petr Lukšan
  Výrobce Lightway, s. r. o., Praha
  Výrok poroty
  Světlovodný systém Lightway Crystal HP přivádí denní světlo do vnitřních prostorů staveb, jejichž dispozice znemožňuje přímé prostupování světla fasádou. Tyto izolované interiéry jsou tak během dne osvětlovány bez jakýchkoliv energetických nároků. Původní tvarové a technologické řešení zaručuje vysokou efektivnost výrobku i při zhoršených světelných podmínkách.  Tepelné čerpadlo vzduch – voda
  Design Martin Tvarůžek
  Výrobce PZP KOMPLET, a. s., Dobruška-Semechnice
  Výrok poroty
  Design centrum České republiky uděluje Cenu za ekologický design akciové společnosti PZP KOMPLET za dlouhodobě konzistentní přístup k výrobě tepelných čerpadel a za systémové uplatnění designu ve vývoji nové generace čerpadel vzduch – voda. Tímto kvalitativním krokem si uvedený český výrobce nejen upevnil svoji pozici na tuzemském trhu, ale začal se i výrazně prosazovat na trzích západoevropských.

 • CENY ZA MANAŽERSKÝ POČIN V OBLASTI DESIGNU 2007:

  Vizuální styl a design obalů společnosti NOVÉ VINAŘSTVÍ a. s., Měřín
  Design Jindřich Dušek, Tono Stano, Marek Špalek
  Zadavatel NOVÉ VINAŘSTVÍ, a. s., Měřín
  Výrok poroty
  U kolekce vizuálního stylu a designu obalů Nového vinařství, a. s., vystupují svým provedením do popředí především etikety na víno. Mají vysokou výtvarnou úroveň, působí noblesně, současně a kultivovaně. Konečně se objevuje firma, která věnuje této problematice patřičnou pozornost a péči. Láhve doplňuje vkusný uzávěr.


  Nanospider
  Design Alexius Appl
  Výrobce ELMARCO, s. r. o., Liberec

  Výrok poroty
  Cena za manažerský počin v oblasti designu byla projektu Nanospider™ udělena za úspěšné zavedení produkce textilních nanovlákenných materiálů do průmyslové výroby. Realizace této nové a progresivní technologie řešené s podporou atributů firemního stylu je v dimenzích globálního trhu výjimečná.
  Nanospider Elmarco je špičkové zařízení na výrobu netkaných textilií z nanovláken. Představuje unikátní technologii, která umožňuje produkci nanovlákenných materiálů v průmyslovém rozsahu. Design celého zařízení (výrobní linky) vychází ze stavebnicové koncepce, kterou opticky zdůrazňuje barevným rytmizováním jednotlivých modulů. Jejich prostý kubický tvar je vypointován osobitým tvarovým detailem zámku, probíhajícím celou linkou v místě průchodu textilie.  Speciální dětský zdravotní kočárek TOM 5 Streeter
  Design Jiří Kotík
  Výrobce Manufacturer PATRON Bohemia, s. r. o., Mělník
  Výrok poroty
  Design centrum České republiky uděluje Cenu za manažerský počin společnosti PATRON Bohemia, s. r. o., za vývoj a realizaci unikátního strategického výrobku, založeného na náročném, progresivním a vysoce humánním konceptu. Jedná se o kočárek pro postižené děti TOM5 Streeter, který se technickými, užitkovými parametry a rozsahem příslušenství zařazuje do nejvyšší třídy v daném okruhu výrobků. Úspěšně byl zvládnut i záměr přiblížit design tohoto speciálního kočárku soudobému designu kočárků pro zdravé děti.
  Kočárek TOM 5 Streeter pro handicapované děti představuje základní typ nové generace transportních prostředků vybavených bohatou škálou funkčních doplňků. Odlehčená konstrukční koncepce nabízí vysokou rozměrovou a tvarovou flexibilitu. Civilní pojetí designu zbavuje uživatele tohoto výrobku stigmatu handicapovaných.
 • Klíčová slova: