Návrh pavilonu pro Slovanskou epopej | soutěžní návrh 28

Středa, 12. Květen 2010 - 2:00
| Napsal:
Objekt Galerie Muchovy Slovanské epopeje jsme situovali na místo bývalého Stalinova pomníku. Slovanská epopej by měla být umístěna na výrazném místě v souznění s přírodou i městem. Zvolené místo (nyní symbol Sametové revoluce s kyvadlem) tyto atributy splňuje.

Objekt galerie se nachází na výrazné vyvýšené ploše. Z jižní strany směrem k Vltavě se rozpíná a vytváří nový symbol Prahy. Ze severu je stavba otočena do přírody, do parku, kde je hlavní vstup do objektu.

Koncept galerie

Objekt komplexu Muchovy galerie tvoří dvě hlavní hmoty:

  1. Hmota spodní stavby zapuštěná do terénu, která obsahuje přidružené výstavní prostory (pavilon Bosna, Muchovo museum a aktuální výstavy), kavárnu s terasou s výhledem na Prahu a vstupní halu s centrálním schodištěm a přidruženými prostory. V provozní zóně spodní stavby jsou umístěny studovny, archivy, denní místnost personálu a kanceláře.
  2. Hmota horní stavby - nejdůležitější část expozice - Slovanská epopej má klidný organický (doslova vzletný) charakter. Obsahuje plátna Slovanské epopeje a dva multimediální sály.

Objekt je výrazný, ale působí klidným a vyváženým dojmem. V dané situaci je podstatný symetrický charakter obou hmot, který vytváří harmonický celek a působí příznivě ve významných pohledech (např. ze Staroměstského náměstí průhledem Pařížskou třídou.) Součástí celku je zachované rekonstruované kyvadlo – symbol času.

Samotná expozice Slovanské epopeje je inspirována Muchovým návrhem. Expozice má svůj samostatný jedinečný prostor vyvýšený nad ostatními přidruženými galerijními prostory. Právě tento koncept, kdy se ze spodní stavby dostaneme točitým schodištěm z foyer do monumentální vyvýšené výstavní síně podtrhuje monumentalitu celé Muchovy epopeje.

Konstrukce

Spodní stavba je monolitický železobetonový skelet na rastru 8x8 metrů. Horní organická stavba je uvažována jako ocelová kostra vynesená čtyřmi sloupy. Plášť horní stavby je zamýšlen jako sklolaminátový.

           

Klíčová slova: