Nebojte se modulárních staveb

Středa, 18. Listopad 2009 - 1:02
| Napsal:
Firma KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. vyhlásila již 4. ročník architektonické soutěže "Návrh modulárního obytného souboru" pro studenty architektury a stavebnictví v České republice a na Slovensku.

V letošním ročníku reaguje firma na potřeby nízko-nákladových malometrážních startovacích bytů. V současné době je nedostatek malometrážních bytů na trhu a výstavba bytových domů z prostorových modulů je řešením pro uspokojení bytových potřeb mladých rodin nebo pro osamělé seniory. Domy z prostorových modulů přináší užitek pro investory hlavně tím, že výstavba je až 4x rychlejší v porovnání se standardní metodou, cena je cca o 30% výhodnější než podobný dům standardně postavený a nenahraditelná výhoda je, že domy z prostorových modulů lze rozebrat a znovu postavit na novém místě. Z tohoto důvodu lze stavět i na parcelách, které počítají v budoucnosti s jiným než bytovým využitím nebo lze budovu prodat jinému investorovi bez vazby na pozemek nebo ji po ukončení potřeby rozprodat dle jednotlivých modulů. Moduly lze podle potřeby přidávat nebo odebírat bez omezení provozu.

Předcházející tři ročníky architektonické soutěže prokázaly, že výstavba z prostorových modulů oslovuje mladé architekty. Současná překotná doba je charakteristická rychlostí a změnami, kdy nelze brát nic za trvalé. Této charakteristice vyhovuje právě výstavba z prostorových modulů. Mladí architekti rychle pochopili, že tento systém svou účelovou dokonalostí lze přiblížit dokonalosti estetické. V minulých ročnících vyhrávaly hlavně návrhy, které svou homogenitou obalu dávaly vyniknout svému obsahu. Snahy zakrývat různými druhy pláště prostorové moduly tak, aby vzhled budovy byl stejný jako budovy vystavěné standardními metodami, neměly u poroty úspěch.

Prostorové moduly jsou vyráběny podobně jako automobily na výrobní lince. Nosný rám tvoří kostra z pozinkovaného plechu a postupně je prostorový modul osazován podlahou, stropem, stěnami, výplněmi otvorů, elektroinstalacemi, sanitárním vybavením a konečnou úpravou povrchů. 90% činnosti je provedeno ve výrobní hale, za stálého klimatu, za permanentního dozoru kvality. Zbylých 10% výstavby se provádí na staveništi, kde jsou formou letmé montáže jednotlivé prostorové moduly skládány na připravené základy do konečné podoby celé budovy.

V loňském roce prostorová modulace oslavila padesát let od svého vzniku, kdy v USA byl postaven první dům z prostorových modulů podle stavebních norem. Modulární výstavba zaručuje splnění všech hygienických, tepelných, požárních a statických požadavků. Svými tepelně izolačními vlastnostmi dokonce modulární výstavba standardní výstavbu převyšuje. Stěny prostorových modulů jsou tvořeny sendvičovými konstrukcemi, které si našly uplatnění u staveb pasivních domů. KOMA MODULAR CONSTRUCTION má ve svém výrobním programu také nízko-energetický modul typově označený M3. Vývojem tohoto nízko-energetického modulu firma skloubila výhody přenositelných budov a nízko-energetických staveb.


Bližší informace o 4.ročníku architektonické soutěže naleznete zde 

Základní termíny soutěže:

 Vyhlášení soutěže:  16. 11. 2009
 Možnost podání dotazů (e-mailem):
 do 15. 2. 2010

 Zodpovězení dotazů porotou nebo pověřenými členy poroty (dotazy a odpovědi budou vyvěšeny zde):

 do 30. 2. 2010
 Odevzdání soutěžních návrhů:  do 15. 3. 2010
 Hodnotící zasedání poroty:  do 30. 3. 2010
 Oznámení výsledků:  do 1. 4. 2010
 Slavnostní předání cen odměněným v rámci 15. mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Brně:  13. – 17. 4. 2010

Ceny:

1. cena – 30.000,- Kč
2. cena – 20.000,- Kč
3. cena – 10.000,- Kč

3 ceny čtenářů e-ARCHITEKT představující slevu 25% na všechny publikace v eshopu do celkové částky 50 000 Kč, 30 000 Kč a 10 000 Kč.


Z hlasujících čtenářů budou vylosováni tři, kteří obdrží 20% slevu na publikace do celkové hodnoty 20 000 Kč.

Přehled úspěšných prací minulých ročníků soutěže:

1.ročník - MOŽNOSTI VYUŽITÍ MODULÁRNÍ VÝSTAVBY)
 
1.cena: Bytový dům | Michal Krištof (VUT FA Brno)
 
1.cena: Horská chata s lanovkou | Marcel Růžička (ČVUT FA Praha)
 
1.cena: Putovní galerie | Bc.Radek Brunecky a Bc.Hana Drdlová (VUT FA Brno)
 
Zvláštní cena: Rodinný dům | Tomáš Horalík a Libor Kaplan (VUT FA Brno)
 
2.ročník – NÁVRH ROZEBÍRATELNÉ BUDOVY V ZÁTOPOVÉ OBLASTI
1.cena: Jiří Šerek (VUT FA Brno)
 
1.cena: Radovan Vacík (ČVUT FA Praha)
 
3.cena: Zuzana Mateciocová (VUT FA Brno)
 
Zvláštní cena: Andrej Olah a Miroslav Schiffer (Slovenská technická univerzita v Bratislavě FA)
 
 
3.ročník – MODULÁRNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA
1.cena: Tomáš Cendelín a Anna Beránková (ČVUT FA Praha)
 
2.cena: Jiří Šerek (VUT FA Brno)
 
3.cena: Bc.Michal Šmihula (VUT FA Brno)
 
Zvláštní cena: Martin Prokš a Marek Přikryl (ČVUT FA Praha)

Článek vznikl za podpory firmy KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.http://www.koma-modular-construction.cz
 
Klíčová slova: