Open Architecture Challenge | Třída pro komunitu těžařů soli

Sobota, 3. Duben 2010 - 2:00
| Napsal:
Solná oblast Adisar v regionu Kutch je nesmírně větrná a vyprahlá. Silné větry vanou od jihozápadu po větší část roku. Sezónní těžaři soli sem přijíždějí za prací na 8 až 9 měsíců v roce, v období dešťů se pak vracejí domů...

Lidé si v solných pánvích sami budují domy. Vykopou jámu 2.5 x 4 m širokou, 1-1.5 hlubokou, nad ní vztyčí stan z plachtoví a větví místních keřů a překryjí jej trávou, pokud v místě nějaká je. Vykopanou hlínu nahrnou do ochranného valu kolem jámy. Vstupní otvor je na závětrné severovýchodní straně. Nízký profil domů a malý sklon střechy zajišťuje stabilitu staveb při silném větru.

Cohesion Foundation podporuje téměř 30 škol v solnopánevních osadách. Každá třída pojme 25-40 dětí, učitel je najímán z místní komunity. Děti se učí pohromadě, nebo jsou rozděleny do skupin podle schopností.

Vybudovat třídu - vybudovat komunitu

Zhruba polovina rodin se další rok nevrátí do stejné solné pánve. V jedné osadě žijí pohromadě rodiny různých etnických pozadí. Každým rokem Cohesion Foundation spolupracuje s osadami při stavbě třídy pro děti. Celá komunita věnuje dva dny, během nichž je škola znovu vykopána, omítnuta hlínou a přístřešek je vztyčen. Tento každoroční rituál je jednou z mála příležitostí, kdy se obyvatelé osady sejdou pohromadě, pracujíc na dosažení společného cíle. Když se osadnící vrátí do svých vesnic je školní přístřešek ponechán svému monzunovému údělu. Během dešťů často degraduje a další rok je pak obnoven další komunitou.

Navržená třída sleduje podobné schéma:

  1. Výkopy v hloubce 1.2m ohradí hlavní plochu školu, parapety zlepšují stabilitu.
  2. Výkopová zemina je nahrnuta do valu okolo jámy.
  3. Tažná kontrukce je vztyčena
  4. Je položena mozaika pro halvní plochu
  5. Učitel a děti vytvarují své třídy za pomoci zbytku komunity
  6. Keřové větve jsou použity k vertikální stabilizaci, stěny omítnuty hlínou.

Sběr dešťové vody

Díky solnému charakteru půdy a izolované lokalitě solných pánví je pitná voda v místě velmi nedostatková a cenná. Během monzunů jsou osady prázdné a školy se nepoužívají. Projekt tedy navrhuje, aby se před deštnou sezonou snížil centrální vrchol stavby. Střecha tak vytvoří sběrný trychtýř pro vodu, který se propojí s přilehlou podzemní vodní nádrží. Na začátku sezony je stan opět vztyčen. Sebraná dešťová voda zůstane osadě k dispozici.

             

Klíčová slova: