Otevřený městský sál od Sue Architekten

Středa, 29. Září 2010 - 2:00
| Napsal:
Před pěti lety městský úřad v Ottensheimu – městečko s 4 500 obyvateli, které leží směrem na západ od města Linz – vyhlásil architektonickou soutěž na novou budovu městského centra. Část plánované výstavby byla zrealizována ihned a zbytek byl dokončen později. Kromě původního plánu soutěž vynesla ještě jinou spornou otázku, která byla pro naši kancelář velmi vzrušující.

Otázka zněla: jakým způsobem vytvořit nové centrum, nový poznávací bod na tak důležitém a současně obtížném místě, které zde není pouze pro účely městské administrativy, ale zároveň pro velmi pestrý veřejný a umělecký život města Ottensheim. Vedle mírné renovace již existujícího „Gusenleitner house“ soutěžní návrh předvídal přeměnění sídla zastupitelstva na víceúčelové centrum v podobě velkého stanu a jeho umístění na prominentní místo na náměstí, aby mohl sloužit jako zastřešený veřejný prostor. Tento návrh zcela přesvědčil porotu, ale nenašel odpovídající ohlas mezi obyvateli a vybranými zastupiteli. To „tzv. fórum“ muselo být přesunuto na jiné místo; příliš mnoho pozornosti nebylo žádoucí. Bylo pouze možné dokončit návrh na městský sál na volném prostoru mezi budovami na Linzer Strasse. Myšlenkou bylo udržet podmanivý ráz projektu a přitom ušetřit původní stavbu, jak jen to je možné.

Jak již bylo koncipováno v původním návrhu na „velký stan na náměstí“, „otevřená městská hala“ včlenila veřejné prostory do budovy. Rozpínající se hala směrem do Linzer Strasse a do dvora slouží jako spojka mezi ulicí a nádvořím s arkádami. Díky otevřené přední straně vnitřek a vnějšek budovy zcela splývá. Ulice, hala a nádvoří vytváří kontinuitu prostoru a nabízí příhodné místo pro oslavy, společenské události nebo třeba trhy. Dům je navržen tak, aby bylo možné navštívit sály a otevřené prostory i bez ohledu na výkon městské administrativy.

Sál, pro který nebylo nalezeno vhodné místo ve stávající budově ani na náměstí, je nyní umístěn v nové rozšiřující části budovy na Linzer Strasse. Sál může být pomocí pohyblivé oddělující stěny rozdělen na dvě místnosti. Oddělení dává místnostem velmi odlišnou atmosféru; malý sál, který slouží také jako oddací místnost, je definovaný textilním povrchem; čelní strana této místnosti je ozdobena textilním uměleckým dílem od Beate Luger-Goyer. Velký sál je orientovaný směrem do arkádového nádvoří. Této místnosti vévodí vodorovné a svislé dřevěné lamely, které jí dodávají pocit pohybu.

Přestavba je spojena s dlouhou tradicí domu, který byl přestavěný a reformovaný už nespočetněkrát. V 16. století se ze tří původních středověkých domů stal jeden celkový komplex, který byl v té době využíván jako lázně. Další rozsáhlá přeměna se uskutečnila v polovině 18. století, kdy byl dům znovu rozdělen na dva a vstup z Wasserberg byl také dále rozdělen. Po požáru v roce 1899 dům ztratil svou průběžnou zeď před střešním vazníkem a tak se střecha přeměnila do podoby jakou má dodnes. Fasáda byla historicky navržena ve stylu té doby.

Současná stavba je v chodu a také rozšíření budovy navazuje na tradici této „pokračující budovy“. Přístavek se spojuje se stávající budovou a vytváří společně nový, ucelený celek. Barvy, proporce a materiály jsou začleněny do nové rozšiřující části budovy a detaily nacházejí nové ztvárnění. Základní římsa stávající budovy pokračuje na přední otevřené části haly a i výše okapu je zachována. Nová část budovy je zjevně nezávislá, ale současně ztvárňuje moderní část celku.

Některé nové prvky na předních stranách budovy vystupují do popředí, jako například obrovské otevírací okno v rozšiřující části.

Motem přestavby bylo: opravit věci, nerenovovat všechno, zkrátka pouze poskytnout péči. Všechny použitelné, existující části byly použity znovu, buď na tom samém anebo na odlišném místě. Tímto způsobem je historie komplexu stále zřetelná a přítomná ve všech místnostech dokonce i po přestavbě. Známky historie, například původní klenby a náznaky středověkého zdiva, jsou k vidění po celé budově. Současná přeměna obrátila rozdělení domu; prostřední stěna, která oddělovala klenuté chodby, byla odstraněna a otevřel se velkolepý přístup na náměstí. Schodiště bylo viditelně vsunuto jako nový prvek do stávající budovy mezi dvě zbývající poloviny tunelové klenby v přízemí. Každý, kdo prochází městskou halou s otevřenýma očima, bude vždy schopen rozpoznat co je nové a co staré a zároveň zakusí celkový soulad, spojenou novost. Nové, doplňující prvky budovy jsou obvykle viditelně včleněny do staré budovy a vytváří vzrušující souhru se stávající stavbou.

Mezi četnými povrchy, přeměnami a instalováními jsme také učinili objevy, které jsme byli schopni znovu odhalit a uvést do původního stavu. Příkladem je barokní křížová klenba v chodbě v prvním patře, která může být nyní opět užívána ve své plné kráse. Dalším příkladem je raná stropní freska, která je odkryta v kanceláři hlavního člena zastupitelstva. Ve dvou dalších místnostech jsme objevili staré dřevěné stropy, které jsou v současnosti obnoveny a připraveny k zhlédnutí. Aby vyniklo mnoho odlišných materiálů, povrchů a dojmů z jednotlivých stávajících místností, zredukovali jsme návrh nových prvků pouze na několik materiálů, povrchů a barev.

     

 Název:  Rekonstrukce městského úřadu v Ottensheimu v Rakousku
 Zadavatel:  Verein zur Förderung der Infrastruktur der Marktgemeinde Ottensheim& CO KG
 Autoři:  SUE Architekten ZT KG, 1060 Wien
 Čistá plocha podlah:  980 m2
 Hrubý objem:  6892 m3
 Čistý rozpočet na budovu:  2,100,000 EUR
 Vyhlášení soutěže:  2005
 Kompletace:  01/2009 - 05/2010
Klíčová slova: