Pomník Nikoly Tesly

Úterý, 8. Prosinec 2009 - 1:00
| Napsal:
Projekt, který byl nominován na hlavní cenu v soutěži mladých a začínajících arhitektů do 33 let Architect Award 2009 v kategorii Studie.

pomník nikoly tesly

Soudobý pomník už nemůže být jen skromnou a tichou sochou či bustou. Prostředky současného jazyka nejsou kamenné a stálé. Informace vibrují, kmitají, krouží kolem a neustále nás obklopují. Právě způsoby komunikace současné doby vychází z teorií, myšlenek a objevů Nikoly Tesly, zakladatele moderních technologií a nových medií.

Jeho výrazný podíl na všeobecném rozšíření elektřiny měl zásadní vliv pro základy nové civilizace. Jeho odkaz je však ještě dalekosáhlejší. Teslovy pokusy a vize na poli bezdrátových přenosů nadále překračují hranice našich možností.

Naší snahou je raději vymezit pole či prostor, který obejme návštěvníka než vytvořit nenápadný pomník; A tak i vlastním jazykem Nikoly Tesly připomenout genia přelomu 19.a 20.st.

park vs. náměstí

Naším záměrem je vytvořit příjemné místo pro potkávání lidí, zároveň však i důstojné a pietní místo k uctění památky, ale i přívětivý prostor pro odpočinek a osobní meditaci.

Návrh je kombinací parku a náměstí. Místem pro chvilkové zdržení, studium, schůzku či jiné události, a to pod stromem, v trávě nebo posezením v lehkých drátěných křesílkách.

Navržený pomník lze charakterizovat jako energetické pole. Virtuální obraz nadčasového genia komunikující s návštěvníky parku. Jako hlavní medium jsme zvolili elektrickou energii, světlo a bezdrátový přenos.

země = elektrický vodič

Tesla byl vizionářem, vynálezcem a mágem. Hodlal způsobit revoluci celosvětovým bezdrátovým systémem. Plánoval postavit celosvětový systém výměny zvuků, obrazů, dokumentů a to celé bez drátů. Chtěl bezdrátově přenášet i energii pro napájení přístrojů. Energie měla být získávána z okolní přírody, například ze slunce, nebo z rozdílu potenciálů země a vyšší atmosféry. Považoval Zemi za ideální vodič… „Země se změní v obří mozek, schopný reakce v každé své části,…“

Považujeme světlo za dobrý prostředek k připomenutí Teslova genia. Prefabrikované zdroje světel, v 5 různých velikostech vytváří Teslův portrét, a to v noci, ale i ve dne… Magie rozsvíceného portrétu připomene návštěvníkům dnes tak běžnou elektrickou energii, která by se ale nedočkala masivního rozšíření bez Teslových vynálezů. Mírně zvlnění terén umožní spatřit portrét i ze vzdálenějších míst.

vzduch = elektrický vodič

Tesla zkoušel přenášet proud bezdrátově také atmosférou. Vypočítal rezonanční frekvenci použitelné vrstvy atmosféry a jeho výpočet byl po padesáti letech potvrzen jako správný.

A tak stejně, jako jsme si půjčili myšlenku Země jako ideálního vodiče, navrhujeme pomník nejen jako světelné pole, ale jako prostor, který „vibruje“ myšlenkami Nikoly Tesly. Ty se návštěvníkům objeví jako zpráva sms.

technické řešení

Instalací wifi antény v blízkosti parku, je možné vykrýt signálem území pomníku. Toto bezdrátové připojení by nebylo nijak blokováno a bylo tak otevřené veřejnosti. Součástí pomníku by bylo i vytvoření internetových stránek, kde by návštěvník mohl nalézt informace o práci a životě Nikoly Tesly. Systém automatické sms: Pokud návštěvník s mobilním telefonem vejde do vymezené virtuální oblasti, zašle mu systém automatickou zprávu s informacemi o N.Teslovi. Technické řešení systému je navržené pomocí antén BTS.

technická zpráva

Soutěžní návrh pomníku Nikoly Tesly se sestává se ze dvou hlavních částí. Část stavební, řekněme “hardwarová”, je tvořena zapuštěnými svítidly v úrovni terénu. Atypická prefabrikovaná svítidla jsou v návrhu použita v 5 velikostních provedeních. Svítidla jsou vyskládána v šachovnicovém rastru podle přesného plánu tak, že jednotlivé pixely tvoří obrazec portrétu Nikoly Tesly.

Svítidlo je tvořeno anti-vandalovým betonovým komponentem s vestavěným vodu-vzdorným svítidlem s obyčejnou dlouhoživotní a úspornou elektrickou výbojkou. Betonová svítidla jsou v horním líci přihrnuta zeminou s vysazenou travinou. Okolí světelného obrazce má jednoduchou ale kvalitní parkovou úpravu.

veřejný prostor

Prostor před svítícím obrazcem je pěší spojnicí ulic Nikoly Tesly. Zároveň se k jedné ulici rozšiřuje a vytváří prostor zpevněné plochy pro příležitostné ceremoniály nebo plazzu pro běžné setkávání lidí. Plocha je zpevněná levným ale kvalitním materiálem, oblým kačírkem drobného zrna nebo lasturami které jsou odpadem průmyslu zpracování mořských plodů (cena materiálu = pouze přeprava z Chorvatska).

Chtěli bychom nabídnout Dejvicím nové příjemné místo, proto umisťujeme jak do zeleného prostoru pomníku, tak i v části zpevněné plochy volně rozmístěné křesílka s dostulným wi-fi připojením, namísto klasických laviček. Křesílka jsou vyrobena jednoduchým způsobem, jsou celo-ocelové a vandaluvzdorné. Konstrukci tvoří ohýbaný drát s plechovým sedákem. Povrchová úprava drátu je červená nebo modrá vysokotepelně-zapékaná barva, sedák má stejnou povrchovou úpravu v barvě bílé.

technologie sms a wi-fi/ technologie komunikační sítě gsm a bezdrátové připojení k internetu

Druhá část pomníku, “softwarová”, je rozšířením škály běžně používaných medií ve veřejném prostoru. Součástí pomníku jsou bezdrátové komunikační prostředky SMS a Wi-Fi. V blízkém okolí pomníku a portrétu Nikoly Tesly na sebe pomník upozorní kolemjdoucí decentní zprávou sms, je však možné část rozšířit i o větší informační nebo komunikační servis mezi návštěvníkem a pomníkem. V blízkosti pomníku rovněž navrhujeme možnost připojení se k internetu zdarma. Prostor nad portrétem je jakýmsi informačním místem. Návštěvník, který vstoupí do tohoto vymezeného území obdrží zprávu sms s informacemi o N.Teslovi, jeho myšlenkách a práci, pokud místo navštíví s počítačem získá obsáhlé informace o Teslově životě a jeho nekonečném přínosu pro civilizaci.
 

       

Pomník Nikoly Tesly v parku ulice Nikoly Tesly, Praha 6
Jan Magasanik, Kristina Magasaniková, Richard Loskot
Nominace na hlavní cenu v kategorii Studie
Klíčová slova: