Architekt 03 | 2011

Úterý, 12. Duben 2011 - 2:00
| Napsal:

Karel Prager – Velké téma

NA OKRAJ

Znám osobně řadu „kluků“, kteří pracovali koncem sedmdesátých a v osmdesátých letech u architekta Karla Pragera a jejichž práce jsem tehdy publikoval v časopisu BYDLENÍ, v němž jsem důsledně věnoval prostor architektuře. Když jsem s některými v poslední době mluvil o osobnosti jejich tehdejšího šéfa, téměř unisono zaznívala slova o jeho přísnosti, důslednosti, nekompromisnosti, posedlosti při hájení svých myšlenek a vizí, náročnosti na sebe i druhé. V době socialistické ležérnosti jev zřídka vídaný. Ostatně uvedené vlastnosti se vcelku zřetelně zrcadlí v Pragerově realizovaném i nerealizovaném díle. Při přípravě tohoto tématu jsem měl možnost mimo jiné také podrobně prostudovat genezi vlastního Pragerova domova, vily v Braníku. Nechci vyzdvihovat původní architektonický koncept, ani na svou dobu u nás neobvyklou konstrukci. Nechci hodnotit poslední rekonstrukci vily, kterou představujeme na dalších stránkách. Našel jsem zde ale několik prvků, které přísného, umanutého a sebestředného architekta-brutalistu, jak bývá charakterizován v mnoha diskusích, usvědčují z obyčejného člověčenství. Z odvážného, mě velice sympatického bohémství. Již legendární, v půli rozříznutý smaltovaný plášť typizovaného zemědělského sila, uložený horizontálně na ploché střeše jako nástavba patra. Cimrmanovsko přemkopodlahovská technologie ochlazování plechového pláště modré střechy se současným ohřevem vody, cirkulující do bazénu. Použití smaltovaných plechových umyvadel k zakrytí větracích průduchů. Otevřené ohniště na podlaze obytného prostoru s odtahem spalin, zavěšeným jako digestoř nad ohněm v prostoru. Ocelová mobilní stojka, určená k podpoře bednění při betonáži stropů, zazděná jako „ztracená“ do nosné příčky. Tyto a další atributy socialistické technologie stavby stavěné vlastníma rukama, tak zvanou svépomocí, cosi prozrazují. O architektu Pragerovi probíhají zejména na internetu vášnivé debaty, k nimž se i my připojujeme naším tématem. Ani dnes, kdy ve svém nebeském ateliéru patrně kreslí projekt „nebe nad nebem“ není lhostejný on ani jeho dílo. Jeden z diskutujících na internetu napsal…“taky mě štve, že není jen černá a bílá, ale spousta těch šedivejch…“ Přeji pěkné léto.

JULIUS MACHÁČEK, ŠÉFREDAKTOR

OBSAH 3 2011:

EDITORIAL
01 NA OKRAJ / JULIUS MACHÁČEK

SLOVO
02 KAREL PRAGER – VELKÉ TÉMA / TOMÁŠ BITNAR

TOP REALIZACE
04 RODINNÝ DŮM V LESE, JEVANY / DAVID KRAUS / ARCHITEKTURA, RECENZE / TEXT PAVEL HALÍK

PROJEKT
16 KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA, PRAHA 1 / RICARDO BOFFIL / TALLER DE ARQUITECTURA, MAREK TICHÝ / TAK ARCHITECTS, ROZHOVOR S VÁCLAVEM HAVLEM A AUTORY PŘIPRAVIL JULIUS MACHÁČEK

REALIZACE
24 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V SOBĚSLAVI - ZÁCHRANA GOTICKÉHO HRADU / JAROMÍR KROČÁK / ATELIÉR KROČÁK – ARCHITEKT
32 BYTOVÝ DŮM OSTRAVSKÁ BRÁNA / TOMÁŠ PILAŘ, LADISLAV KUBA / KUBA & PILAŘ ARCHITEKTI
38 CENTRUM AKUTNÍ MEDICÍNY, KLADNO / MICHAL JUHA, JAN TOPINKA / DOMY

SOUTĚŽ
48 A ROOM FOR LONDON / MJÖLK ARCHITEKTI

ROZHOVOR
52 S DAGMAR VERNEROVOU O ROČENKÁCH ČESKÁ ARCHITEKTURA / PŘIPRAVIL MICHAL JANATA

TÉMA
54 FENOMÉN KAREL PRAGER
66 KAREL PRAGER A ATELIÉR GAMA

FESTIVAL ARCHITEKTURY
89 DNY ARCHITEKTURY V CLUJI / TEXT JAN TESAŘ

VÝSTAVA
90 STAVBY A PROJEKTY – BURIAN KŘIVINKA – PELČÁK – RUSÍN WAHLA

SOUTĚŽ
91 ŽIVOT POD STŘECHOU / VELUX

PUBLIKACE
92 DE STILJ / TEXT PAVEL ŠŤASTNÝ

VÝSTAVA
94 SLOVANSKÁ EPOPEJ
96 MIROSLAV MELENA VE SLUŽBÁCH DIVADLU / TEXT JOSEF VOMÁČKA
98 MORFOLOGIE ARCHITEKTURY / TEXT EVA MATYÁŠOVÁ

RECENZE
99 CO JE ARCHITEKTURA / TEXT MICHAL JANATA

PUBLIKACE 100

SERVIS 101

SUMMARY 104