Koule Svatopluka Vaněčka

Pondělí, 17. Srpen 2009 - 2:00
| Napsal:

Venkovní výstava keramických objektů Svatopluka Vaněčka je k vidění až do konce srpna v pražské botanické zahradě. Všechna vystavená díla mají jedno společné – tvar koule.

Svatopluk Vaněček (1953) balancuje ve své tvorbě na pomezí užitého a volného umění. Vytváří venkovní i interiérové objekty-sochy, často obohacené o funkci světelného prvku. Jeho exkluzivním materiálem je keramická hlína – materiál, který má „měkkou duši“ a – dovede léčit.
 
Pro pochopení Vaněčkovy tvorby je vztah k hlíně jako substanci s léčivou silou poměrně zásadní. Autor, sám odmala handicapovaný těžkou vadou zraku, zasvětil téměř celý svůj život práci s lidmi, kteří byli též nějakým způsobem diskvalifikováni z mainstreamu „normality“, a pomáhal jim prostřednictvím tvořivé práce s hlínou a radosti z jejích výsledků znovunalézat radost ze života, sebe sama. Pracoval především jako arteterapeut v dětské psychiatrické léčebně, ale též v učilišti pro mentálně postižené a nakonec i v domově pro seniory. Souběžně se ovšem věnoval vlastnímu tvůrčímu hledání.
 
Keramiku Vaněček charakterizuje přítomností všech čtyř elementárních živlů – ohně, vody, země a vzduchu (správně vypálená hlína transformuje svou měkkou duši do překvapivě pevné keramické hmoty). Stejně základní je i tvar, k němuž autor ve své tvorbě posledních dvou desetiletí stále více tíhnul, až jej nechal zcela převládnout – KOULE. „Vznikli jsme z ní, žijeme na ní a nemyslíme na nic jiného!“ shrnuje Vaněček s nadsázkou svou fascinaci tímto „nejdokonalejším ze všech tvarů“. Menší koule vytáčí na hrnčířském kruhu, větší pak vytváří za pomoci různých šablon a opatřuje je v závislosti na jejich charakteru vnitřní konstrukcí, aby si i po výpalu uchovaly svůj dokonalý tvar.

Ve své práci tak Svatopluk Vaněček předvádí nejen mistrovskou znalost keramického řemesla a porozumění hmotě, s níž pracuje, ale také hluboký cit pro svět kolem nás – v dimenzích přírodních až kosmických, i těch „příliš lidských“. Přesto, nebo právě proto v jeho výtvorech nechybí ani lehká ironie, humor a nadhled, jež jsou pro vyrovnaný život nás lidí nezbytné. 

V Botanické zahradě hl. města Prahy se výstava koná v rámci rozsáhlé letní akce Inspirace zahradou a můžeme zde až do konce srpna vidět více než 27 Vaněčkových kulatých plastik (některé exponáty se urodily ve vícečetných „koloniích“), kochat se jejich různými barvami, strukturami, velikostmi a nakonec i funkcemi – od těch čistě estetických přes světelné objekty-lampy až po fontánky a vodotrysky. Osvěžující jsou i „botanické“ názvy exponátů jako např. Náměsíčnice lesní, Klackovice trnitá, Kaktusovka nepichlavá nebo Nemravka velká. V botanické zahradě tak představuje Svatopluk Vaněček své koule coby tvary navýsost biomorfní.
 
 
Svatopluk Vaněček | Koule Svatopluka Vaněčka
prodejní výstava keramických objektů v rámci akce Inspirace Zahradou
Botanická zahrada hl. města Prahy – venkovní expozice Areálu JIH
4.7. – 31.8.2009, denně 9–19 hod.

www.botanicka.cz, vanecek-keramika.cz

 

 

Mgr. SVATOPLUK VANĚČEK

* 1953 v Táboře

1968 – 1972 SPŠ keramická v Bechyni, obor výtvarné zpracování keramiky
1972 – 1976 Pedagog. fakulta UP v Olomouci, obor speciální pedagogika – vychovatelství pro tělesně, smyslově a mentálně postižené; státní zkouška z pedagogiky, psychologie, tyflopedie a výtvarné výchovy
1984 získán titul Mistr uměleckého řemesla v oboru keramiky – Ministerstvo kultury ČSR
2000 – 2001 Výukový a výcvikový program arteterapeutické práce s hlínou – Institut pro integrativní psychoterapii v Olomouci
2002 Psychiatrické minimum – Dětská psychiatrická léčebna v Opařanech


Výběr z výstav
2007 Zahradní plastika, Beroun
2007 Náměstí Míru, Praha
2008 Pragointerier New design, Praha
2008 Neviděný svět, Staroměstská radnice, Praha
2008 Galerie Art Centre G, Praha
2008 Hotel Leonardo, Praha
2008 Showroom Stopka, Praha
2008 Rok planety Země, Bratislava
2009 Výtvarníci Milevska
2009 Rande 55, Chvalovská tvrz, Praha
2009 Botanická zahrada, Praha