Město Lanškroun chce řídit rozvoj v zájmu obyvatel

Datum konání: 21.11.2016 (Celý den)

Úterý, 15. Listopad 2016 - 11:20
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Město Lanškroun se přidává k rostoucí řadě českých měst, které činí kroky k zajišťování koncepčního rozvoje. K těmto krokům patří snaha obsadit nově zřízenou pozici městského architekta. O jeho činnosti a nárocích na požadované schopnosti uchazečů o tuto profesi má město dobrou představu.

Lanškroun, logo města – foto © Město Lanškroun

Město Lanškroun vyhlašuje výběrové řízení na městského architekta. Požadavky na tuto pozici jsou:

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru architektura
 • Členství v komoře architektů + autorizace – výhodou
 • Praxe v oboru min. 5 let
 • Schopnost argumentace v odborné i právní rovině
 • Schopnost bezkonfliktní komunikace jak s odbornou, tak i laickou veřejností
 • Schopnost zaujmout, vysvětlit a obhájit svůj odborný názor, racionálně vyhodnotit protiargumenty, vyjednávat a být schopen hledat kompromis pro zainteresované strany

Architekt bude pracovat na základě příkazní smlouvy, když náplní jeho činnosti bude především koordinace, posouzení jednotlivých architektonických projektů, doporučující stanoviska vedení města, RM a ZM pro jejich rozhodování. Dále v rámci své činnosti:

 • Při vyhodnocování aktuálního stavu a připravovaných záměru sleduje především hlediska urbanistická, architektonická, estetická
 • V oblasti operativní činnosti konzultuje a zaujímá stanoviska k projekčně připravovaným aktivitám stavebníků a developerů
 • V koncepční oblasti se podílí na zadávání a projednávání strategických a koncepčních dokumentů, které se týkají území města či obce
 • Spolu se zastupiteli hájí zájmy města při projednávání nadřazeného dokumentace širšího území
 • Iniciuje aktivní kroky města či obce ke zlepšení prostředí, hrdosti, spokojenosti a soudržnosti obyvatel (např. vypisování architektonických a urbanistických soutěží, zapojování veřejnosti do formulace a vizí a strategií rozvoje města, spolupráce s architektonickými školami apod.)

Výběrové řízení proběhne dne 24. 11. 2016 od 09:00 hod v kanceláři starosty města, a to na základě předchozího pozvání. Přihlášky lze podat do 21. 11. 2016 na adresu Město Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun k rukám starosty města s nápisem VŘ architekt města „neotevírat“.