Stanovisko rektora ČVUT Petra Konvalinky k postoji prezidenta Miloše Zemana

Středa, 6. Květen 2015 - 13:47
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Rektor ČVUT v Praze prof. Petr Konvalinka se připojil k postoji většiny rektorů, kteří se postavili proti rozhodnutí prezidenta ČR Ing. Miloše Zemana, CSc. nejmenovat tři profesory.

 prof. Petr Konvalinka, rektor ČVUT v Praze - foto © J. Ryszawy

Prezident republiky Ing. Miloš Zeman, CSc., na 1. společné schůzi obou komor Parlamentu dne 8. března 2013 slíbil před Parlamentem a celým národem, že bude zachovávat Ústavu a zákony České republiky.

Jmenování vysokoškolských profesorů se řídí zákonem č. 1/1993 Sb. Ústavou České republiky a zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách České republiky, a to zejména § 73 „Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra.“ Uvedené zákony předpokládají, že prezident republiky jako první občan České republiky svým podpisem prokazuje respekt k ochraně akademických práv a svobod.

Rozhodnutí prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana, CSc., nepřipojit podpis ke jmenování profesorů vysokých škol, kteří splňují právními předpisy stanovené podmínky pro svoje jmenování, lze považovat za neobhajitelné nerespektování zákonů České republiky.

V Praze dne 6. 5. 2015

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 23 000 studentů. Pro akademický rok 2014/15 nabízí ČVUT svým studentům 110 studijních programů a v rámci nich 441 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2014 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 3000 světových univerzit, ve skupině univerzit na 411. – 420. místě. V oblasti „Civil and Structural Engineering" bylo ČVUT hodnoceno na 51. – 100. místě, v oblasti „Mechanical Engineering“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" a „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě, a stejně tak i v oblastech „Mathematics“ a „Physics and Astronomy“. Více informací najdete na www.cvut.cz