Stomatologické centrum | jak zpříjemnit posezení u zubaře?

Pátek, 29. Říjen 2010 - 2:00
| Napsal:
Návštěva dentisty většinou není příjemná. Proto se architekti a designéři snaží tento prostor co nejvíce zútulnit, aby pacient nebyl deprivován již předem. Podívejte se, jak tento nelehký úkol vyřešili ve Vodňanech pánové Martin Rezek, Tomáš Stránský a Vojtěch Geryk.

Architektonická forma stomatologického centra vychází z jasného provozního schématu, které odpovídá geometrické charakteristice parcely a provozním potřebám moderního zdravotnického zařízení. Zastřešení je tvořeno kombinací pultových střech, které reaguje jednak na specifický provoz v interiéru a také na situaci parcely. Objekt svým jasným designem určuje protiváhu okolní komerční zástavbě, zároveň se snaží posunout stavební standard této lokality a navíc svým moderním tvaroslovím tvoří atraktivní, jasně zapamatovatelnou dominantu.

Funkčně se jedná o trojtrakt s aditivně řazenými ordinacemi. Dispoziční řešení je přehledné a jednoduché. Jednopodlažní objekt s centrální chodbou, která tvoří jakési jádro objektu. Z hlediska provozu je hmota objektu dělena na část veřejnou, určenou pro čekající pacienty a recepci, část polosoukromou tvořenou ordinacemi a soukromou zónu obsahující laboratoře, denní místnosti personálu a technologické zázemí. Separace veřejné a soukromé zóny je řešena půdorysným odklonem centrální chodby. Chodba je nasvětlena přirozeně od čekárny a z druhé strany od personálního vchodu. Ordinace a laboratoře v úseku pod nižší hranou pultů jsou přirozeně nasvětleny velkoplošnými okny. Velké prosklené plochy na jižní a západní fasádě jsou proti nadměrnému přehřátí chráněny dřevenými lamelovými rošty, které zároveň brání vniknutí a jsou výrazným designovým prvkem fasád. Ordinace a zbylé místnosti pod vyššími hranami pultů využívají horní nasvětlení, které zajišťují pásová okna pod střechou v úseku mezi vazníky.

Stavebně-technické řešení

Jedná se o jednopodlažní nepodsklepenou stavbu. Objekt konstrukčně funguje jako trojtrakt. Obvodové zdivo je provedeno z cihel Porotherm 44 P+D a nosné střední zdivo Porotherm 25 AKU P+D. Vnější povrchy stěn jsou tvořeny probarvenými omítkami tmavě šedého a červeného odstínu. Střecha objektu je navržena jako kombinace dvou pultových střech opačného sklonu, které ve střední části tvoří sedlové zastřešení. Krov je řešen z dřevěných sponkovaných vazníků s přesahem na jedné straně přes obvodovou zeď. Vazníky jsou v interiéru částečně pohledové v místnostech s horním nasvětlením. Střešní krytinu tvoří hladká plechová krytina se stojatou drážkou v červené barvě.

 Název:  Stomatologické centrum Vodňany
 Adresa:  Za Kapličkou 1312, Vodňany
 Autor:  Martin Rezek, Tomáš Stránský, Vojtěch Geryk
 Klient:  Manželé Pelíškovi
 Dodavatel:  HIKI, spol. s r.o.
 Plocha pozemku:  1212 m2
 Zastavěná plocha:  395m2
 Celková užitná plocha:  335m2
 Obestavěný prostor:  1590 m3
 Termíny:  návrh: 07/2007 – 10/2007
 projekt: 11/2007 – 05/2008
 realizace: 08/2008 – 10/2009
Klíčová slova: