Tisknete 3D fyzické modely? Proč ještě ne!

Středa, 3. Prosinec 2008 - 1:00
| Napsal:
Jednou z technologií „Rapid Prototypingu“ je metoda spojování prášku nanášeným pojivem. Tato technologie byla vyvinuta a uvedena na trh americkým výrobcem, firmou Z Corporation a plným právem si zaslouží přívlastek „rychlá“. Dokonce lze bez nadsázky hovořit o nejrychlejším způsobu výroby modelů. S ohledem na princip, který je velmi podobný obyčejným inkoustovým tiskárnám, jsou stroje známé také pod označením „3D tiskárny“. Tyto tiskárny ovšem nepoužívají inkoust, ale lepidlo, které je standardní tiskovou hlavou HP po vrstvách nanášeno na prášek.

Postup výroby modelu (3D tisku) je v zásadě jednoduchý. V první fázi uloží rotující válec tenkou vrstvu prášku do pracovního prostoru a tisková hlava nanese lepidlo ve vodorovném řezu vyráběného modelu. V druhé fázi sjede pracovní plocha o krok směrem dolů, čímž vytvoří prostor pro další vrstvu prášku. Tento postup se opakuje až do zhotovení (vytisknutí) celého prototypu. Vertikální krok (tloušťka vrstvy prášku) je softwarově nastavitelný pro každou tiskovou úlohu. Uvedený postup je zřejmý ze schematického obrázku (obr. 1). Výhodou této technologie je skutečnost, že vyráběný díl je po celou dobu a ze všech stran dokonale podepřen okolním (neslepeným) práškem. Tento prášek je možno opakovaně používat, což se ve svém důsledku projevuje ve velmi nízkých provozních nákladech. Firma Z Corporation vyrábí tři modely 3D tiskáren. Základní, jednobarevnou variantou, je stroj ZPrinter 310 (obr. 2), který umožňuje výrobu prototypů o maximálních rozměrech 200×250×200 mm, při rozlišení 300 DPI ve vodorovné rovině. V první čtvrtině letošního roku byl uveden na trh nový plnobarevný model 3D tiskárny – Spectrum Z510 (obr. 3) s horizontálním rozlišením 540×600 DPI. Tato tiskárna poskytuje vynikající výsledky při modelování drobných detailů a zároveň se vyznačuje i větším pracovním prostorem: 250×350×200 mm. Plnobarevný tisk znamená, že lze dodržet barevnost počítačového modelu, na jednotlivých elementech mohou být barevné přechody. Produktovou řadu uzavírá velkoformátový model Z810, který je rovněž plnobarevný a při horizontálním rozlišení 300 DPI umožňuje výrobu modelů o rozměrech 500×600×400 mm.
Celý článek naleznete na www.digiarch.cz

Klíčová slova: