Wines Home

Úterý, 12. Květen 2009 - 10:44
| Napsal:
Rozhovor s Ivanou Dombkovou a Rostislavem Černíkem z atelieru Design by Donlić o přestavbě továrny ve dvoře v Praze na Starém Městě.

Váš ateliér je v Bílkově ulici už deset let – továrna ve dvoře tedy byla celou dobu vaším blízkým sousedem. Kdy vás napadlo, že byste ji mohli využít? 

ID Původně jsme nepředpokládali, že by se mohla stát součástí prostoru, kde sídlí naše společnost Design by Donlić. Místnosti v přízemí domu o rozloze zhruba 300 metrů čtverečních nám stačily. Postupně se rozvíjely naše aktivity, zájmy a možnosti, navíc jsme zjistili, že Staré Město nám svědčí a velmi vyhovuje. Musel ale uplynout nějaký čas, abychom získali odvahu i určité zázemí na pohled „kolem sebe“. Zdevastovaná, nevyužitá a opuštěná továrna na dvoře nás začala zajímat. Naše představy o tom, jak by mohla sloužit, byly poměrně široké. Chtěli jsme vytvořit silný prostor s charakterem, funkčně propojený s naším současným zázemím. Cítili jsme, že objem i hmota musí mít i po renovaci jasný výraz a zároveň svobodu univerzální náplně pro setkávání lidí, pro výstavy, přednášky, přehlídky nebo pro rozšíření ateliéru. Varianta vinotéky vznikla až v průběhu renovace, myšlenka, která nás k ní přivedla, má svůj samostatný příběh a genezi.
 
V jakém stavu se nacházela více než sto let stará a několik roků nepoužívaná stavba?
 
ID Bytelnými a cennými konstrukcemi byly tři obvodové stěny a komín jako velmi pěkná dominanta. Přední fasáda a střecha byly zcela zdevastované – k původní továrně z roku 1905 se totiž po válce průběžně přistavovaly další konstrukce, a ty byly po letech porušené a neopravitelné. S respektem a ochranou komína, zcela ve shodě s požadavky památkářů, jsme navázali na tři zmíněné obvodové stěny konstrukcí nového objektu.
 
Pro nové využití jste ji poměrně dost rozšířili.
 
ID Terén dvora jsme snížili, aby byl možný průjezd obslužných aut a abychom při zachování požadované maximální výškové hranice stavby dosáhli několika výškových úrovní objektu. S prostory našeho studia je spojen jakousi lávkou – konstrukcí zavěšenou nad dvorem tak, že ho spojuje s parterem domu, řeší různé výškové úrovně a umožňuje průjezd.
 
Výsledkem je mezonetový, ale v principu čtyřpodlažní prostor. Jeho nosné konstrukce tvoří ocel a neomítnuté zdivo. Střecha je z jedné třetiny prosklená, obvodový plášť tvoří cihelný skelet s vloženými vysokými okny. Ve shodě s památkáři jsme při rekonstrukci usilovali o znovuvytvoření industriálního objektu. Zásadními a nosnými materiály jsou cihly a ocel.
 
Veškeré cihelné konstrukce byly rozebrány, očištěny a znovu použity. Chybějící zdivo jsme doplnili cihlami z jiných bouraných objektů – svým způsobem jsme dnes odborníky ve shánění starých cihel.
 
ID Interiér je víceúrovňový a zcela otevřený  – tedy variabilní prostor s dostatkem denního světla, který je možno libovolně členit. Dalšími materiály kromě cihel, oceli a skla je beton na podlahách a na stěnách a také masivní dub, z něhož byly zhotoveny podlahy, zavěšené lávky a mobiliář. Stavba trvala rok a půl a byla náročná z hlediska omezení v prostoru a komunikací.
Jak probíhala rekonstrukce komína?
ID Po dokončení bouracích prací zůstal delší dobu na pozemku osamocený. Opakované měření jeho statiky a celý proces jeho zpevňování byly opravdu „zábavné“ – obnažené komíny uprostřed dvora nebývají naším denním chlebem. Jedná se o unikátní stavařské dílo. Stavby tohoto typu postupně mizí a my jsme moc rádi, že se nám podařilo zakomponovat ho do „nové“ stavby tak, jako by k ní patřil odedávna. Nebo jinak – že se nám povedlo citlivě a funkčně komín obestavět.
 
Procento fasád a střech, které jsou prosklené, je dost vysoké.
Chtěli jsme osvětlením interiéru docílit pocitu většího prostoru a navíc, snažili jsme se vytvořit místnosti, jejichž náplň se dá téměř libovolně měnit – i z tohoto důvodu jsme chtěli spíše více oken. Jejich skla mají velmi dobrou tepelně izolační funkci, pohledově jsou ale řešena v ocelových rámech s rastry. Tyto rámy jsou poměrně subtilní, ale jsou v nich skryty rámy dřevěné a podařilo se nám do nich osadit velké prosklené plochy. Investice do typů skel a jejich skladby byly značné. Kromě toho bylo důležité, aby měla i zvukově izolační vlastnosti, do rozlehlého dvora vedou okna bytů.
 
Dubové dřevo, které jste použili, působí specifi cky, asi jste si dali záležet na jeho výběru. Kromě toho je kvalitně zpracováno...
Masivní dřevo často odebíráme z velkoskladu v Rakousku. Vybírali jsme tam kusy, které mají kresbu, suky, nějaký charakter. Veškeré prvky byly zhotoveny v Opavě, kde máme továrnu na nábytek včetně kovovýroby. V naší výrobě byl zhotoven veškerý mobiliář i pevné konstrukce z oceli, dřeva a skla, veškerý nábytek související s nerezem – tedy kuchyň, bar a podobně. A také všechna okna, velmi atypické dveře, většina sedacího nábytku a doplňky.
 
Znamená to tedy, že často jezdíte mezi Prahou a Opavou?
Společnost Design by Donlić zaměstnává zhruba šedesát lidí. Snažíme se být s nimi v přímém kontaktu, polovinu týdne jsme tam a polovinu tady.
 
ID Máme stavební i nábytkové projektanty, protože náš ateliér se zabývá obojím. Jedná se o široké spektrum dokumentace od architektonických studií, projektů ke stavebním povolením, projektů prováděcích, dále realizujeme stavební části a montáže všech prvků v interiéru včetně výroby všeho, co souvisí se dřevem, ocelí, sklem, sedacím nábytkem.
 
Představovali jste si od začátku vlastní výrobu podle svých návrhů?
ID Když jsme před dvanácti lety začínali, věděli jsme, že klienti od nás očekávají promyšlené celky se silnou koncepcí a myšlenkou až po kvalitní detail. Nikdy jsme se neřídili módními trendy. Snažíme se vystihnout, co je pro klienta podstatné.

 WINES HOME
BÍLKOVA 13/864, PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO


AUTOŘI Arch. Ivana Dombková, Rostislav Černík / Design by Donlic
PROJEKT Ing. Aleš Hiltavský
DODAVATEL Design by Donlić
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 297,83 m2
UŽITNÁ PLOCHA 612,64 m2
NÁKLADY 51 milionů Kč
REALIZACE 2008

Psáno pro Architekt 05 2009

NA OKRAJ / JULIUS MACHÁČEK | REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB / TEXT TOMÁŠ ŠANTAVÝ, HANA LUŠTICKÁ | STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA, HRADEC KRÁLOVÉ / PROJEKTIL ARCHITEKTI / PŘIPRAVILI MICHAL JANATA A MARTIN VERNER / KŘÍŽIT A KROUŽIT, RECENZE / MICHAL JANATA | NOVODOBÝ URBANISTICKÝ ROZVOJ HRADCE KRÁLOVÉ, URBANISMUS / KAREL KUČA | VELKÉ NÁMĚSTÍ, HRADEC KRÁLOVÉ / ROMAN KOUCKÝ, ŠÁRKA MALÁ | HOLEŠOVICKÉ MLÝNY – CLASSIC 7, PRAHA 7 / DAVID R. CHISHOLM, VÍT A. MÁSLO / RECENZE / ZDENĚK LUKEŠ | ADMINISTRATIVNĚ- -PROVOZNÍ BUDOVA MLÉKÁRNY, HLINSKO / MILAN KOŠAŘ | WINES HOME, PŘESTAVBA TOVÁRNY VE DVOŘE, PRAHA 1 / IVANA DOMBKOVÁ, ROSTISLAV ČERNÍK | VÝTAHY JOSIPA PLEČNIKA A OTTO ROTHMAYERA, PRAŽSKÝ HRAD / DAVID PRUDÍK | S KARLEM KUČOU, POZNAT A ZACHOVAT / PŘIPRAVIL MICHAL JANATA | SKLENĚNÝ DŮM / JANA HLADÍKOVÁ / ATELIER MILOŠE FLORIÁNA / ATELIÉR FLOW / FA ČVUT | DŮM NA DOMĚ / ATELIÉR JANA ŠÉPKY A PETRA HÁJKA / FA ČVUT V PRAZE | ALEŠ LAMR – OBRAZ V ARCHITEKTUŘE / TEXT JAN KŘÍŽ | STANOVISKO ČKA | MIROSLAV BAŠE / POCTA ČKA ZA ROK 2008 | MĚSTO – SUBURBIE –VENKOV / MIROSLAV BAŠE V GJF | STAVBA PLANETÁRIA V PLZNI / JAN SOUKUP, JITKA RŮŽIČKOVÁ / ATELIER SOUKUP | ROCKWOOL – ČESKÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM | KDE SE PIVO (NE)VAŘÍ, TAM… / TEXT MICHAL JANATA | PORTUGALSKO ZA HRANICEMI PORTUGALSKA / GJF | HOROR VACUI / URBANISTICKÉ IMPLOZE V HOLANDSKU | PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PŘÍPRAVY NAVRHOVÁNÍ STAVEB / KAREL SMEJKAL | PRO VAŠI KNIHOVNU

Klíčová slova: