Workshop | Gočár se dívá, Rojkind tě povede!

Středa, 14. Červenec 2010 - 2:00
| Napsal:
Josef Gočár! Září 2010! Dostavba Staroměstské radnice?! Ateliér D! Michel Rojkind! Křižovatky architektury! UNESCO?! Dostavba Staroměstské radnice! Klub za starou Prahu?! Mladí architekti! Nový názor! Nový pohled! Praha architektonicky zakonzervovaná nebo pulsující?! Mexický architekt Michel Rojkind přijede do Prahy dostavit Staroměstskou radnici?! Bratislava! Brno! Praha! Workshop: „Gočár se dívá, Rojkind tě povede!“

 

 Název:
 Workshop | Gočár se dívá, Rojkind tě povede!
 Kdy:  15. - 18. 9. 2010
 Kde:  Ateliér D, FSv ČVUT v Praze, Thákurova 7, 160 00, Praha 6
 Pořádá:  ABF a.s., EARCH.cz, Katedra architektury FSv ČUT v Praze
 Více informací:

 wokshop.earch.cz
 www.krizovatkyarchitektury.cz

V září ve dnech 15.-18. proběhne v Praze workshop pod vedením špičkového mexického architekta Michela Rojkinda na téma dostavba Staroměstské radnice. Workshop se uskuteční v rámci rozsáhlejší akce s názvem „Křižovatky architektury“, která startuje 15. září happeningem k tématu a pokračuje mezinárodní architektonickou konferencí, přednáškou Michela Rojkinda, výstavou jeho tvorby a další výstavou Křižovatky architektury na FOR ARCHu 2010.

Organizátoři chtějí rozpoutat diskuzi k tématu dostavby staroměstské radnice, jakožto otázku, která byla již tolikrát položena, ale nikdy zodpovězena.

„Různé generace architektů se k tématu dostavby Staroměstské radnice vyjadřovaly celé minulé století. Poslední významnou vypsanou soutěží na dostavbu Staroměstské radnice byla ta v roce 1987. Zúčastnilo se jí na dvě stovky architektů a výsledky byly zveřejněny v roce 1988. Návrhy vyvolaly neobyčejně bouřlivou veřejnou diskusi o radnici i architektuře vůbec, kterou ukončila až revoluce“, popisuje historii soutěží řešících Staroměstskou radnici organizátor workshopu architekt Petr Vaněk. „Chtěli jsme, aby se k tomuto tématu vyjádřila i současná generace architektů, proto je workshop pro studenty architektury a mladé architekty. Spojení s Michelem Rojkindem nám přijde jako velmi zajímavé, jelikož Michel je poměrně mladý architekt známý jako úspěšný architektonický vizionář. Samotného Michela Rojkinda toto téma zaujalo a proto nám spojení s ním přišlo výborné. Chceme, aby se k lokálním problémům vyjadřovali i špičkoví architekti ze zahraničí, chceme architekturu v Čechách otevřít, chceme, aby Praha nebyla jen destinací zakonzervované architektury, ale aby otevřela prostor i pro architekturu současnou.“ vysvětluje volbu tématu i lektora Petr Vaněk.

Téma workshopu podpoří i architektonická konference, která proběhne ve čtvrtek 16.září 2010 a večer přednáška Michela Rojkinda téhož dne. Na přednášku plynule naváže vernisáž a výstava tvorby Michela Rojkind.

Součástí konference je také téma „Praha architektonicky pulsující či zakonzervovaná?“. „Konferencí chceme téma workshopu doplnit a rozšířit. Obě akce by se měly vzájemně obohatit. Nechceme být nositeli myšlenky, že Staroměstská radnice potřebuje dostavbu. Chceme ale rozpoutat diskuzi, jak otevřít centrum Prahy i jiným lidem než těm, kteří chtějí vidět Prahu pouze jako historickou destinaci. Proto se v konferenci objeví téma jak kontejnerové architektury, tak téma využitelnosti historického centra Prahy. Chceme klást otázky typu: Jak se společnost má vypořádat s vnitřním prostorem historického centra? Jak toto centrum rozhýbat? A je to vůbec nutné? Můžeme mít svojí novodobou kontroverzní architektonickou dominantu, jako byla svého času Eiffelovka v Paříži? Nebo nesmí být samotné centrum Prahy dotčeno? Proto chceme věnovat na konferenci prostor jak zástupcům staromilců, tak architektům, kteří se věnují rekonstrukcím a dostavbám historických center, tak i mladým lidem vnímající veřejný prostor trochu jinak. Jistě pak bude velmi zajímavé jejich názory konfrontovat s výsledky tvorby mladých architektů pod vedením Michela Rojkinda“. Doplňuje Petra Vaňka manažer Křižovatek architektury Jiří Kout.

Přihlásit se do unikátního workshopu, za kterým organizačně stojí ABF a.s. jako hlavní organizátor, EARCH.CZ a katedra architektury Fakulty stavební ČVUT jako spoluorganizátoři, můžete na oficiáních stránkách workshopu. Nyní zbývá jen otázka: Dostaví v Praze Michel Rojkind s mladými studenty z Čech a ze Slovenska Staroměstskou radnici? To se dozvíme v září!