Zdeněk Lukeš | Pět knížek na trhu a mé stránky

Středa, 30. Květen 2012 - 2:00
| Napsal:
Dnešní článek bych chtěl věnovat pěti knížkám o architektuře, které vyšly v nedávné době.

Pravidelně tady informuji o pečlivě zpracované edici portrétů významných brněnských projektantů první poloviny dvacátého století, kteří se podíleli ve dvacátých a třicátých letech na tom, že se moravská metropole stala jedním z hlavních center evropské architektonické avantgardy. Po léta ji připravuje Petr Pelčák se svými přáteli ze společnosti Obecní dům Brno. Nyní mimo tuto tzv. bílou edici vychází formátem malá, ale fakty nabitá knížka Brno architektura / Brno Architecture 1918-1939, která nám představí podrobně 127 staveb z této éry. Každá je zachycena na dobové černobílé fotografii, přiložen je půdorys a odborný komentář z pera Petra Pelčáka, Vladimíra Šlapety a dalších. Nechybí mapy, rejstřík a zasvěcený úvodní text k tématu. V česko-anglické verzi ji vydalo Centrum architektury Brno.

Ve zlínském vydavatelství Archa vychází v českém překladu Evy Fuxové knížka Zvláštní detaily, kterou původně připravilo americké nakladatelství MIT Press v Cambridge, Massachusetts. Michael Cadwell, architekt a pedagog na Ohijské státní univerzitě se v ní věnuje rozboru čtyř klíčových staveb čtyř světově proslulých architektů dvacátého století. Seznámí nás s rekonstrukcí benátského paláce pro Nadaci Querini Stampalia od Carla Scarpy z roku 1963, Jacobsovým domem v Madisonu, Wisconsin z roku 1936 Franka Lloyda Wrighta, minimalistickou vilou Farnsworth v Planu ve státě Illinois, navrženou Ludwigem Miesem van der Rohe v letech 1945-51 a konečně budovou Centra britského umění v areálu Yaleské univerzity v New Havenu ve státě Connecticut od Louise Kahna (1969). Každá z těchto staveb má jiný typ konstrukce a jiné prostorové uspořádání. Obsahuje vždy jedinečné detaily, jimž věnují autoři velkou pozornost. Rozbor díla a kontextu, v němž se nachází, okolnosti vzniku, způsob práce a myšlení jeho tvůrce je to, co autora zajímá. Stavby těchto osobností mne vždy fascinovaly. Architekti pracovali s prostými materiály a vytvářeli z nich architekturu, která je nadčasová. Když jsem před lety procházel Kahnovým domem, v němž se spojuje provoz univerzitní knihovny s galerií, byl jsem nadšen doslova každým detailem. Totéž platí i o Scarpových intervencích v Benátkách nebo Veroně. Brilantní způsob myšlení a práce Ludwiga Miese můžeme nyní posoudit i na jeho jediné realizaci na našem území – vile Tugendhat v Brně. Wright byl asi nejvýznamnějším světovým architektem minulého století; začal romanticky pojatými vilami, pokračoval avantgardním Kaufmannovým domem nad vodopádem v Mill Run v Pennsylvánii nebo areálem firmy Johnson Wax Co. v Racine ve Wisconsinu a skončil šroubovicí Guggenheimova muzea v New Yorku, která předběhla vývoj architektury o několik dekád.

Dílu architekta Pavla Janáka jsem na stránkách NP věnoval několik textů. Urbanista, teoretik, architekt, designér, pedagog, tvůrce architektonického kubismu i Plečnikův nástupce na postu hradního architekta, od jehož narození uplynulo 130 let, se dočkal velké monografie, nazvané prostě Pavel Janák. Její autor – rakouský badatel Norbert Kiesling – přitom nebyl původně odborníkem na architekturu. V Praze však před lety koupil zchátralý Janákův dům na Babě, nechal jej pečlivě opravit a pak začal studovat jeho další práce. Nakonec vystudoval dějiny umění ve Vídni a o tvorbě českého architekta napsal diplomovou práci. Tu později rozšířil a tak vznikla velkoformátová třísetstránková kniha, kterou vydává v české i německé mutaci nakladatelství Arbor Vitae. Obsahuje desítky reprodukcí originálních plánů a fotografií z Janákovy pozůstalosti, uložené v Národním technickém muzeu, nové snímky jeho staveb a podrobný rozbor díla od modernistických začátků, přes kubistickou epizodu, styl národního dekorativismu, cihelné racionální architektury a moderního klasicismu až po funkcionalistické práce a rekonstrukce památek. Po velkých monografiích Jože Plečnika, Jana Kotěry, Jiřího Krohy, Vlastislava Hofmana a Josefa Gočára se tedy dočkal i Janák.

Čtvrtou novou knihou je publikace nazvaná Bastion XXXI U Božích muk. Přibližuje na snímcích autorů, Filipa Šlapala a Roberta V. Nováka úpravy tohoto pozůstatku novoměstského opevnění poblíž Karlova, za kterou získali projektanti Pavla Melková a Miroslav Cikán letošní Grand prix architektury. Kniha ovšem vyšla ještě před tímto oceněním. Jde o investici Městské části Praha 2 a na stávající etapu by měly navázat další.

Konečně poslední novou knihou, týkající se architektury, ale především péče o památky, je práce Gotttfrieda Kieslowa Památková péče v Německu. Vydal ji Národní památkový ústav v Brně v překladu Ivy Kratochvílové. Nedávno zesnulý autor je považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů oboru.

Na závěr ještě upozornění, že syn Honza vytvořil a zprovoznil mé webové stránky na adrese zdeneklukes.eu. Co na nich najdete? Například přehled nejbližších přednášek a vycházek, info o tom, jak vznikly Psí vycházky a vyjížďky, a seznam těch, které už se konaly, soupis mých knížek a výstav a nějaké odkazy na některé články na NP nebo v Lidových novinách a na televizní a rozhlasové pořady.

Psáno pro Neviditelného psa.

Klíčová slova: