Architektura /

Architekt 4 | 2008

Patrně nijak zevrubně neprohlížíte, vážení čtenáři, všechny stránky, které věnujeme inzerci. Tentokrát však ta poslední v naší inzertní části, která předchází dnešní mé poznámce NA OKRAJ, je dle mého názoru vskutku důležitá. Je zde přihláška a informace pro zájemce o účast v letošní Grand Prix architektů.

Julius Macháček , 4. 4. 2008

Letos naplno organizačně spojily své síly Obec architektů a Komora českých architektů a přicházejí se zásadní novinkou: o hodnocení jednotlivých kategorií GPA za rok 2007 se tradičně postará renomovaná mezinárodní porota, poprvé však bude hodnotit nejen díla přihlášená samotnými autory, ale také práce, nominované Akademií architektury, kterou obě organizace pro tuto soutěž ustavily. Nový statut GPA jistě vyvolá řadu otázek a diskusí, avšak nesporné je, že tato akce je jedinou nekomerční přehlídkou toho, co se v daném období v oboru urodilo a velkou příležitostí prezentovat stav české architektury široké veřejnosti. Na našich stránkách rádi k tomuto tématu otevřeme diskusi. Toto dubnové číslo jsme cíleně zaměřili na téma trvale aktuální – vztah krajina versus stavební činnost člověka. Otevírá ho již úvodník architekta Antonína Nováka. Také TOP REALIZACE, kterou představuje Věra Konečná, patří mezi stavby, o jejichž komunikaci s krajinou nelze pochybovat. O základních vazbách člověkstavba-krajina je i profi lový rozhovor Jiřího Schmidta s geologem Václavem Cílkem Projekt ateliéru DRNH i realizace, které v čísle prezentujeme, mají také společného jmenovatele – hledání harmonie architektury a krajiny, hledání cest udržitelného rozvoje. Snad i další materiály, které jsme připravili, vám přinesou zajímavé informace. JULIUS MACHÁČEK, ŠÉFREDAKTORZ obsahu čísla 4 | 2008:SLOVO>ANTONÍN NOVÁK TOP REALIZACE >HRÁŇ U SLAVONIC / MARTIN RAJNIŠ, KAMILA AMBLEROVÁ, VÁCLAV HORECKÝ / E – M.R.A.K. / RECENZE PAVEL HNILIČKA >LETNÍ DŮM U SLAVONIC / VARIANTNÍ NÁVRH 1999 / PETR BURIAN, PETR HÁJEK, TOMÁŠ HRADEČNÝ, JAN ŠÉPKA / HŠH ROZHOVOR >VÁCLAV CÍLEK / TEXT JIŘÍ SCHMIDT PROJEKT >MĚ100 / VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA DRNH / ATELIÉR DRNH REALIZACE >RODINNÝ DŮM, VRÁŽ / ZDENĚK JIRAN, MICHAL KOHOUT, DAVID TICHÝ / JIRAN KOHOUT ARCHITEKTI >MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUŘIM / MARTIN HABINA >MUZEUM V BRIE-COMTE-ROBERT, FRANCIE / SEMON RAPAPORT – ARCHITECTES, LORENZO PIQUERAS / TEXT JAKOB SCHOOF ROZHOVOR >RENÉ VAN ZUUK / TEXT JIŘÍ SCHMIDT >STÁTNÍ KONCEPCE-NEKONCEPCE / TEXT JIŘÍ SCHMIDT >A-ESEJ / O LIDSKOSTI V ARCHITEKTUŘE / TEXT JIŘÍ SCHMIDT REPORTÁŽ >VÝLET DO PORTA / TEXT ADAM GEBRIAN >DRUHÝ MĚSÍC V LOS ANGELES / TEXT ADAM GEBRIAN SOUTĚŽ >OLOVĚNÝ DUŠAN 2008 >REVIT OPEN 2007 VÝSTAVA >TOMÁŠ DŽADOŇ „SÍDLISKO ŽDIAR“ / TEXT JIŘÍ ŠEVČÍK >SALON DŘEVOSTAVEB 2008 >ZMIZELÝ SVĚT BRNĚNSKÝCH KAVÁREN / TEXT LENKA KUDĚLKOVÁ KONFERENCE >PĚŠÁK VE MĚSTĚ ANEB NA OKRAJ JEDNÉ KONFERENCE / TEXT RADOMÍRA SEDLÁKOVÁ HISTORIE>HERMANN MUTHESIUS A VILA V LITOMĚŘICÍCH / TEXT LUDMILA HŮRKOVÁ RECENZE PUBLIKACE >100 TECHNICKÝCH A INDUSTRIÁLNÍCH STAVEB STŘEDOČESKÉHO KRAJE / RECENZE MICHAL JANATA >PRO VAŠI KNIHOVNU SERVIS >SUMMARY 92

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři