Architektura / interiér

Bar Aquarium

V Uherském Hradišti vznikla nová kavárna s barem. Je úplně jiná, než jak kavárny obvykle vypadají. Kavárna z 21. století.

EARCH.CZ , 18. 12. 2012

(Časopis ARCHITEKT č. 5-6 / 2012)

Rekonstrukcí původního baru jsem byl pověřen klientem, pro nějž jsem měl možnost již dříve pracovat. Jednalo se o Cafebar, kde byla poprvé použita parametricky generovaná struktura. Spokojenost s předchozí spoluprací značně usnadnila proces návrhu.

Prostor kavárny-baru je umístěn v zadní přístavbě měšťanského domu, která pochází z 90. let 20. století. Při rekonstrukci došlo k očištění od letitých nánosů „designu“ a provzdušnění prostoru vybouráním původních dekorativních oblouků. Přístavba vyplňuje celý pozemek, a proto je jediným zdrojem denního světla původní světlík.

Zpočátku investor trval na zachování původního názvu Bar Fontána, v průběhu prací ale došlo ke změně. Název zde posloužil jako zdroj inspirace konceptu pojednání prostoru. Volné asociace: fontána – gejzír – hladina vody evokují dynamický, tvarově i barevně proměnlivý děj. Tato proměnlivost světelných podmínek, mihotání světla, barev a odlesků je propsána do interiéru formou zvlněné struktury ze světlovodných vláken. Aby její účinek byl co nejvýraznější, je celý prostor pojednán monochromaticky. Světlo vytváří barevnou informaci, zatímco stroze pojednaný prostor se zaměřuje na její zhmotnění. Důležitý je povrch dopadu světla – jeho struktura, jemný kontrast mezi matnými a lesklými plochami.

Prostor je zabarvován světelnou strukturou ze světlovodných vláken. Vlákna o průměru 3 mm procházejí 12 skleněnými rámy, které určují výslednou morfologii. Celkem bylo použito přes 1000 m vláken a dva světelné zdroje, které vytvářejí postupné přelévání barev skrze vlákna. Lze regulovat rychlost barevné změny nebo ji zcela pozastavit v určitém tónu.

Struktura je navržena metodou parametrického designu, kde na základě námi vytvořeného softwarového nástroje byly po zadání určitých parametrů generovány různé tvarové varianty. Ty byly prověřovány ve vizualizacích a následně opět měněny. Základními parametry, které je možno měnit, jsou rozměry a vzdálenost skleněných rámů, jejich zvlnění ovládané pomocí rádiusů řídicích kružnic, počet vláken procházejících přes rám, jejich zhuštění atd. Metoda parametrického designu nesloužila jen pro hledání optimálního tvaru, ale především pro snadné vytvoření výrobních výkresů skleněných rámů a přesné určení potřebné délky vláken.

Nový název Aquarium je odvozen od 6 m širokého akvária, které je zakomponováno do předstěny. Společně se světelnou strukturou vytvářejí hlavní dominantu prostoru a kompenzují tak chybějící výhled do ulice. V otevíratelné předstěně jsou umístěny technologie akvária a také zdroje světlovodných vláken. Jemná síť vláken slouží zároveň jako zvukolam. LED pásky uložené na skleněných rámech slouží k případnému přisvětlenía a dobarvení prostoru.

English - Aquarium Bar, Uherské Hradiště

During the renovation, the space was purged from the age-old „design“ and airy by demolishing the original decorative arches. The outbuilding fills the entire plot and the only source of daylight is an original skylight. The name served as a source of inspiration for the concept of the interior design. The original name „Fountain Bar“ evokes freely-flowing associations: fountain – geyser – water surface evokes a dynamically, shape- and colour-changing storyline. This variability of lighting conditions, flickering of light, colours, and glimmers is reflected in the interior in the form of an undulating structure of lighted fibers. The whole space is treated monochromatically. The light creates colour information while the austere space focuses on materialization of this information.

Obsah časopisu ARCHITEKT 05 06/2012 zde.

Klíčová slova:

bar organická architektura

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři