Casa Kohn v Ekvádoru ve čtvrti Mariscal od Karla Kohna Foto: Adam Štěch
Architektura / rodinné domy

Casa Kohn: Zapomenutý skvost českého funkcionalismu na úpatí And

Jako zapomenutá perla avantgardní architektury poloviny minulého století a jejích geografických dobrodružství se Casa Kohn pokorně choulí mezi věžáky v rušné čtvrti Mariscal v hlavním městě Ekvádoru. Komplikovaný příběh domu jsme se rozhodli převyprávět na výstavě ve Winternitzově vile.

Adam Štěch , 7. 3. 2022

Příběh vily Kohn není jen příběhem jednoho špičkového architekta a jeho rodiny, ale vyprávěním o zcela zásadních historických fenoménech a událostech, kterými světová společnost procházela během třicátých až padesátých let minulého století. Do značné míry tyto události ovlivnily také vývoj uměleckých směrů, architektury i designu. Bylo to především vypuknutí druhé světové války, které zapříčinilo dosud nevídaný odliv mozků z Evropy. Byli mezi nimi i výtvarní umělci, architekti a designéři, kteří prchali před sílícím nebezpečím nacismu do nových světů.

Původem pražský německy mluvící architekt Karl Kohn se vydal do Ekvádoru, a to se svou početnou rodinou včetně bratra Otty, se kterým provozoval v předválečné Praze prosperující architektonickou kancelář. Kohn se se svou ženou Verou usadil ve čtvrti Mariscal, kde také v průběhu padesátých let navrhl desítky privátních rezidencí, mimo jiné pro členy své rozvětvené rodiny. Spojoval v nich pražské funkcionalistické zkušenosti se specifickými prvky, reagujícími na nové kulturní a klimatické prostředí Latinské Ameriky.

Foto: Pražský německy mluvící architekt Karl Kohn se se ženou Verou usadil ve čtvrti Mariscal

Bezesporu nejvýznamnějším projektem se však stal jeho vlastní dům nazvaný Casa Kohn, který architekt slavnostně představil roku 1951 za účasti tehdejšího prezidenta Ekvádoru Galy Plazy. Nové sídlo Karla a Very bylo označeno za nejmodernější stavbu země a získalo řadu prestižních ocenění.

Foto: Dům spojuje funkcionalistické prvky s vlivem Latinské Ameriky

Po dlouhých letech, kdy v Casa Kohn žily dvě generace rodiny Kohnů a nikdo dům zevrubně nezdokumentoval, se tento architektonický skvost podařilo prozkoumat kurátorovi Adamovi Štěchovi, který Quito navštívil loni v listopadu. V domě Karla Kohna strávil pět dní a pečlivě zaznamenal jeho aktuální stav, který se příliš neliší od doby, kdy byl dům postaven. Výstava pak přibližuje příběh tohoto domu nejenom prostřednictvím textů, ale především vůbec poprvé na veřejnosti vystavené fotografie.

Speciální poděkování náleží Katye Kohn, která nám umožnila Casa Kohn navštívit a zdokumentovat.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři