Architektura / rodinné domy

CEMEX BETONOVÝ DŮM - tým 23

Projekt týmu 23 ve složení Radek Toman na kontroverzní téma Masarykovy čtvrti v pražské části Troja.

Radek Toman , 14. 11. 2011

 Projekt vytváří urbánní strukturu založenou na vzniku a míchání veřejných, poloveřejných a privátních prostorů, stejně tak na kombinování urbánního s přírodním. Samotný dům respektuje sklon svahu, do kterého je zasazen, z jižní prosklené fasády je výhled na panorama Prahy. Uvnitř domu je centrální obytný prostor, který kontinuálně přechází přes několik výškových úrovní, umožňuje tak vizuální kontakt napříč domem, stejně tak se prostor otevírá do zahrady a vytváří kontakt s vnějším prostředím.

Urbanismus Trója je rozdělena do dvou hlavních urbanistických celků. Projekt se nesnaží tyto celky propojit, ale vytváří vlastní svérázný celek s vazbou na zbylé dva, které obsahují zastávky MHD a služby.

Podle územního plánu je na území limit 15% zastavěné plochy. Projekt dodržuje tento limit, ale reorganizuje strukturu zástavby. Vytváří nejhustší zástavbu v spodní části svahu, směrem vzhůru se zástavba rozvolňuje, vzniká tak pozvolný přechod mezi urbánním a přírodou, která prorůstá do celého celku. Parkování je svedeno pod zem do hromadného parkoviště a celý obytný celek je tak pěší zónou.

Územní plán vkládá do lokality suburb strukturu, kde jediné veřejné prostory jsou tvořeny pouze příjezdovými cestami. Nová struktura vytváří mnohem živější výraz lokality a poskytuje veřejné, poloveřejné a privátní prostory různých kvalit. Vzniká tak více podnětů pro aktivity obyvatel a více prostoru pro jejich vzájemné setkávání.

 Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

 

Foto: eArch

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři