Architektura / bytové domy

Dépéeska od DRNH

Areál domu s pečovatelskou službou v Brně poskytuje bydlení v klidném vnitrobloku se zelení. Zároveň navazuje na zástavbu, takže nevyčleňuje starší občany ze života města. Člen týmu DRNH Antonín Novák bude na festivalu ARCH FOR PEOPLE hostem konference Beton v architektuře dne 7.9. 2011.

Architekti DRNH , 30. 8. 2011

Celkové pojetí areálu je koncipováno s ohledem na společenskou provázanost prostorů jako místo pro setkávání a komunikaci obyvatel i návštěvníků, ale zároveň místo s jasně čitelnou hierarchií prostor z hlediska otevřenosti a uzavřenosti, odlišování veřejného a soukromého.

Kladem je umístění celého komplexu do klidného vnitrobloku, podobně vynikající dopravní obslužnost, návaznost na centrum města i služby a obchody v blízkosti.

Samotný návrh vycházel z tvaru a polohy parcely. Na stávající uliční frontu navazuje obslužný objekt poskytující zázemí jak obyvatelům areálu, tak lidem z okolí. Dva bytové domy s 56 bytovými jednotkami využívají celou hloubkou parcely a svojí orientací kolmo k přístupové cestě se oba stávají snadno přístupnými. Výhodou zvoleného řešení se stalo možnost založit mezi domy skutečný park se stromy, klikatící se cestičkou, záhonky okrasných květin i lavičkami k posezení; atmosféra bydlení v zeleni je umocněna četnými průhledy do stávající vnitroblokové zeleně se vzrostlými stromy. Výrazným motivem návrhu je využití pavlače k přístupu do jednotlivých bytů; její funkce a společenský význam sdíleného prostoru převážily nad negativními asociacemi – obyvatelé se zde nejen setkávají, ale také pěstují květiny, větrají peřiny nebo jen pozorují život v parku.

Areál dokazuje, že koncepce domova s pečovatelskou službou jako moderních domů zasazených do zeleně obyvatele neomezuje, ale naopak jim dává více prostoru k samostatnému normálnímu životu.

Pokud se zúčastníte konference Beton v architektuře, pořádané jako součást festivalu ARCH FOR PEOPLE dne 7.9. 2011 na pražské Fakultě architektury ČVUT, budete svědky jistě velmi zajímavé přednášky člena Atelieru DRNH Ing. arch. Antonína Nováka.

Téma "Beton v architektuře" vzniká za podpory Speciálních produktů.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři