Architektura /

Dům na půl cesty č.2 Cena InvestoraGrand Prix Obce architektů 2005

„VEČERNICE NA TEMNÉM NEBI PERIFERIE“ Stavební místo se nachází v intravilánu města Valašského Meziříčí , k.ú. Krásno n. Bečvou, na ulici Pod Oborou v sousedství Domu „na půl cesty“č.1. Pozemek je situován na rozhraní dvou odlišných typologií i měřítek zástavby – samostatně stojící rodinný dům x bytový dům.

EARCH.CZ , 5. 5. 2005

Dům svým vzhledem i měřítkem tematizuje jak toto rozhraní (vytváří jasnou hranici mezi jedním a druhým typem zástavby), tak i původní průmyslový charakter lokality, dodnes připomínaný nedalekou a stále funkční slévárnou. Hmotová koncepce domu vychází z tématiky „ulity“ a „jádra“. Při koncipování vnitřních prostor byla věnována zvýšená pozornost společným – prostorově komfortním - komunikačním prostorám domu, tematizujícím komunitní bydlení.Dispoziční řešení – objekt je koncipován jako 3-podlažní, nepodsklepený schodišťový bytový dům, který nabízí celkem 9 bytových jednotek, z toho 3 x byty 1+1, 2 x byty 2+kk a 4 x byty 2+1. 1.NP je věnováno zázemí bytů – kočárkárna, kotelna a sklepní kóje.2.+3.NP má totožnou dispoziční skladbu bytů – 2 x 2+1 a 1 x 1+kk na každém podlaží.Ve skladbě a funkční náplni jednotlivých vnitřních prostor ve vztahu ke světovým stranám je uplatněno téma „bariérové“ dispozice.Všechny obytné místnosti jsou situovány na jižní fasádu opatřenou posuvnými slunolamy, kuchyně pak na fasádu západní a východní.Temperované komunikační prostory, sociální a hospodářské zázemí pak tvoří tepelný filtr („bariéru“) za severní fasádou objektu.Konstrukce – bytový dům je navržen jako podélný nosný systém v tradiční zděné technologii (zdící materiál v kvalitě POROTHERM) – obvodové zdivo je provedeno z cihel tl. 440 mm, příčky z dutinových cihel tl. 115 mm, vnitřní nosné zdivo z dutinových cihel tl. 300 mm, vnitřní nosné stěny – oddělující byty a schodiště – jsou provedeny ze zvukoizolačních cihel tl. 300 mm v kvalitě POROTHERM.Stropní kce v bytech jsou uvažovány jako ŽB-filigránové desky. Ramena schodiště a stropy v hale jsou navrženy jako monolitické prefabrikáty s nášlapnou protiskluznou stěrkou.Fasády – strukturální probarvená omítka, pojízdné slunolamy - nylonová tkanina šedé barvy v žárově pozinkovaných ocelových rámech, žárově pozinkovaný děrovaný plech jako výplň zábradlí francouzských oken. Severní, východní a západní fasáda jsou provedeny v tmavě šedém odstínu, jižní fasáda pak v odstínu šedo-bílém. Závětří je provedeno z pohledového vodotěsného betonu – bez omítky či nátěru.zpráva porotyMalý bytový dům vysokých architektonických kvalit. Budova představuje jednu z prvních budov mladého talentovaného architekta. Je velmi dobře umístěna mezi starší budovy stejné velikosti. Společně se svými sousedy vytváří výrazný miniaturní prostor uvnitř tohoto malého města.Budova má tři poschodí se třemi byty na každém podlaží. Prostorné a velmi dobře osvětlené schodiště pojí podlaží a vytváří také zároveň ústřední společný prostor budovy. Krásné barvy zdí u schodiště tyto snahy zdůrazňují.Byty jsou malé, ale vybavené přiměřenými kuchyněmi a koupelnami. Všechny místnosti jsou situované na jih, pouze některé vedlejší místnosti jsou situovány do jiných směrů.Všechna okna jižní elevace se rozkládají od podlahy až po strop a jsou použitelná jako francouzské dveře. Tyto zasklené dveře jsou uspořádány s ohledem na další poschodí, což představuje jedinou nepravidelnost celé fasády. Slunolamy jsou technicky velmi prosté a mohou být ručně přesunuty do strany zevnitř.Všechny další elevace jsou dovedně stvořené kompozice úzkých pruhových horizontálních nebo vertikálních oken, pečlivě umístěných do pravoúhlých omítnutých zdí. Jediná výjimka z tohoto tématu jsou hlavního vstupní dveře s krytem a velkým skleněným oknem.Architektonické vzezření budovy nese jasnou inspiraci ze slavného funkcionalistického období české architektury. Úprava terénu kolem budovy je dokončena pouze z části a porota přeje architektovi hodně štěstí s tímto důležitým urbanistickým prvkem.the report of the juryA small apartment house of high architectural quality. The building represents one of the first buildings by a young talented architect. It is very well sited between older buildings of the same size. Together with its neighbours it creates distinctive small scale urban spaces within this small city. The building has three floors with three apartments on each floor. A roomy and very well lit staircase joins the floors together creating at the same time a central common space within the building. The beautiful colours of the staircase walls underline these efforts.The apartments are small, but equipped with adequate kitchens and bathrooms. All rooms turn to the south, only some secondary rooms are located to other direction.All windows of the south elevation are regularly spaced floor to ceiling windows usable as French doors. The window-doors are staggered in relation to the next floor, which is the only irregularity of the whole façade. This simple theme the architect has put to life by using a system of semi- transparent sliding shades in front of the whole façade. The shades are technically very simple and can be moved to the side from inside by hand.All other elevations are skilful compositions of narrow strip-like horizontal or vertical windows carefully placed in the rectangular plastered walls. The only exception from this theme is the main entrance door with its adjoining canopy and big glass window.The architectural appearance of the building bears a clear resemblance with Czech architecture from the famous functionalist period. The landscaping around the building is still only partly finished, and the jury wishes the architect good luck also with this important feature of the cityscape.Novostavba | Cena Investora | Cena NovostavbaDům na půl cesty č.2Autor: Ing.arch. Zdeněk TrefilSpolupráce: Ing.Jaromír Dybal; Tomáš Chytka – ATTIC; Ing. Oldřich Sobek, Danica Šebestová - statikaIng. Pavel Špůrek – ZTIIng. Petr Dufka – elektro; Dušan Vaněk – požárně-bezpečnostní řešeníJ. Vanduch, P. Sysel, Ing.arch. Z. Hirnšal – odborné poradenství pro konstrukci slunolamů; Jan Zemánek – odborné poradenství pro barevné řešení interiéru schodištěIng.arch. Petr Žert – odborné poradenství pro úpravy předprostor domu a lavičky Irena Fajfrová - rozpočetNáklady: cca 11 mil. KčInvestor: Město Valašské MeziříčíGenerální dodavatel: ACFI – Petr TuliaSubdodavatelé: PONAST s.r.o. Valašské Meziříčí – zámečnické konstrukce, slunolamy; ARCHTEX Brno – stínící tkanina; Daniel Drápela - elektromontáž; EXKO – Ing.Pavel Konečný – střešní plášť a klempířské prvky; Mézl + Janíček - konzultace fasády; SWIETELSKY s.r.o. – hrubá stavba; VALSTAV s.r.o. – konstrukce z pohledového betonu; TWW Zašová – okna; fa Hrabovský – podlahové krytiny;Jaromír Trefil – TREGO – truhlářské konstrukce; Termín výstavby: X/2003 – XI/2004Novostavba 9 nájemních bytových jednotekPod oborou, č.p. 860757 01 Valašské Meziříčí

Klíčová slova:

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři