Architektura / občanské stavby

Grand Prix architektů 2012 : vítěz kategorie rekonstrukce

V kategorii rekonstrukce, zastoupené 12 projekty, porotu nejvíce zaujala rekonstrukce areálu Café Fara v Klentnici na Moravě, kterou realizoval Ing. arch. Marek Jan Štěpán.

EARCH.CZ , 4. 6. 2012

(Převzato z časopisu ARCHITEKT č. 2 / 2012)

Areál Cafe fara v Klentnici leží na severním svahu Pálavy a sestává z několika objektů – stará fara, stará škola, dřevěná dostavba stodoly, nová sala terrena a lázně.

Ve středu budov je dvůr, níže terasa a zahrada. Původní funkce budov jsou změněny, charakter a autenticita budov jsou však zachovány a podtrženy, navíc doplněny moderní dostavbou. Vznikl tak kupodivu kavárenský ráj na vesnici uprostřed Pálavy.

Pozdně barokní budova fary z období vlády Josefa II. má nyní náplň zcela odlišnou od původní: namísto obydlí, kanceláře a zázemí faráře zde vznikla kavárna se zázemím a drobné etnografi cké muzeum. Zajímavé je, že původní dispozice s enfi ládou průchozích místností neomylně fungují i v novém provozu.

Fara byla rekonstruována důsledně historickým způsobem. Byla opravena původní fasáda a repasovány původní výmalby, podlahy a výplně otvorů. Vnitřní zařízení je provedeno rovněž v tomto duchu, nenásilné, zčásti autorsky navržené, zčásti vybrané od starožitníků a vetešníků s cílem vytvořit autentické prostředí.

Na místě bývalých chlívků stojí novostavba dřevěného penzionu. Tvar budovy je pro tuto oblast typický, až archetypální – podélný dům se sedlovou střechou, jehož velikost respektuje okolní měřítko historické architektury a jeho forma je abstraktní. Vertikální modřínové latě fasády vytvářejí poetické pozadí pro vržené stíny ořešáku na dvoře.

Budova má unikátní nosnou konstrukci z masivních, křížem lepených dřevěných panelů, interiér je celodřevěný a jsou zde použity dva druhy dřeva – smrk a dub.

Stará škola byla upravena na knihovnu, zázemí areálu a v podkroví pak další ubytovací kapacity. Podkrovní vestavba je hliněná. Na terase před salou terrenou byla umístěna nová jezdecká socha sv. Jiří, zahrada je osázena historickými druhy ovocných stromů a do jejího těžiště osazena kopie sochy Klentnické madony, která se zde našla.

Hodnocení poroty

Porota ocenila komplexnost projektu harmonicky kombinujícího renovaci historické stavby s moderní dostavbou. Obě části propojuje shodná atmosféra. Novostavba, přestože používá archetypální tvar a tradiční materiály, vyniká řadou originálních a inovativních motivů. Výsledkem dlouhotrvajícího procesu obnovy je živý areál, svým měřítkem, členitostí i výrazem respektující a zároveň rozvíjející charakter místa.

Foto: eArch

Arch. Marek Jan Štěpán je významný moravský architekt. Do podvědomí české veřejnosti se zapsal např. realizací největšího porevolučního kostela u nás - kostela sv. Ducha v Ostravě, ceněného kostela sv. Ducha v Šumné nebo návrhem areálu pro mši papeže Benedikta XVI. v Brně. K ostatním stavbám z jeho dílny patří kromě věhlasné Café Fara v Klentnici také Bambusový dům v Komíně v Brně nebo Lví pylon na Pražském hradě. V současné době pracuje např. na velké liturgické úpravě katedrály v Českých Budějovicích.

Výsledky Grand Prix architektů 2012

Klíčová slova:

Grand Prix

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři