Architektura / krajinářská a zahradní architektura

Jeseník chce park srovnatelný s těmi nejlepšími v ČR. Uspořádal proto architektonickou soutěž

Sousoší Vincenze Priessnitze v Jeseníku Foto: Město Jeseník

Nejvýznamnější jesenický park, Smetanovy sady, čelí řadě nedostatků, které brání jeho plnohodnotnému využití. Město Jeseník tak učinilo významný krok ke změně – vyhlásilo otevřenou architektonickou soutěž, jejímž cílem je vrátit místu ztracenou prestiž.

Město Jeseník , 6. 5. 2024

„Kvalitní obnovou Smetanových sadů by mohlo vzniknout nejen místo příjemné pro místní, ale i výjimečná realizace v rámci ČR. Je třeba se zabývat prostorovými vztahy v území a celkovou návazností řešeného území na urbanismus města. Architektonická soutěž je dobrou příležitostí, jak se nad problémy v území zamyslet opravdu komplexně a zeširoka,“ říká městský architekt města Jeseník David Zatloukal.

Historické kořeny nejvýznamnějšího jesenického parku a také jedné z nejvýznamnějších zelených ploch města sahají až do počátku 19. století. Společně s vilami „West-Endu“ tvořil honosný protipól lázní, v němž se odehrával bohatý kulturní život. Současný stav sadů zachovává většinu původních vedení stezek a promenád. Jeho součástí jsou významné prameny a pomníky, včetně slavného Priessznitzova, nebo třeba letní divadlo.

„Zásadním problémem parku je jeho nedostatečné napojení na centrum města pouze prostřednictvím dvou lávek. Odcloněn je silnicí první třídy, vstupy navazují většinou na nefungující veřejný prostor. Stav cest v parku je špatný, někde je nefunkční mobiliář, jinde chybí veřejné osvětlení,“ popisuje starostka města Zdeňka Blišťanová. A dodává, že z tohoto důvodu se město rozhodlo pro výzvu architektonickým týmům k navržení revitalizace tohoto významného veřejného prostranství.

„Věřím, že naše Smetanovy sady zaujmou mnoho zajímavých týmů. Těším se na jejich návrhy a inovativní architektonické prvky. Doufám, že nám pomohou přispět k zatraktivnění parku a vylepšení jeho přístupnosti," sděluje starostka.

Vize revitalizovat Smetanovy sady není nová. V roce 2019 si město nechalo zpracovat jejich územní studii veřejného prostranství. O dva roky později vznikla pracovní skupina, jejímž cílem bylo společné řešení budoucích kroků směřujících k obnově parku. Také ona iniciovala uspořádání aktuální architektonické soutěže.

Doplňující informace k soutěži

Termín odevzdání návrhů v první fázi soutěže je stanoven na 21. června 2024 do 14:00. Porota vybere pět návrhů, které nejlépe odpovídají požadavkům zadavatele, a ty postoupí do druhé fáze soutěže.

Složení nezávislé části poroty: Radmila Fingerová – krajinářská architektka, Petr Mičola – krajinářský architekt, Martin Sládek – architekt, Petr Šiřina – krajinářský architekt, Jitka Vágnerová – krajinářská architektka; složení závislé části poroty: Zdeňka Blišťanová –starostka města Jeseník, Martina Seidlerová – středoškolská učitelka, David Zatloukal – městský architekt města Jeseník, Tomáš Vlazlo – uvolněný radní města Jeseník.

Stanovené ceny v soutěži: první cena 450 000 Kč, druhá cena 200 000 Kč, třetí cena 150 000 Kč.

Mezi ostatní účastníky 2. fáze bude rozděleno skicovné.

Více informací, včetně podrobností o soutěžních podmínkách a možnostech přihlášení, je k dispozici na elektronickém profilu zadavatele.

  • autor: Město Jeseník *
  • publikováno: * 6. 5. 2024
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři