Novinky a názory / architektonické soutěže

Město Beroun plánuje proměnit lesopark v centru města. Vyhlásilo proto krajinářsko-architektonickou soutěž

Do 30. srpna 2024 mohou ateliéry posílat své návrhy do krajinářsko-architektonické soutěže na návrh Městské hory v Berouně. Foto: City Upgrade

Historicky významná lokalita lesoparku v Berouně procházela v průběhu let řadou proměn a úprav, až se její stav dostal do současné podoby. Ta nyní přestává vyhovovat nejen kvalitou infrastruktury a vegetace, ale i kapacitou. Smyslem a cílem soutěže je pojmenovat hodnotu místa a směr dalšího vývoje, vzít v potaz aktuální potřeby obyvatel a stávající stav Městské hory a převést vše v soudobý, citlivý, udržitelný a realizovatelný návrh.

City Upgrade , 23. 4. 2024

Vedení města Berouna: “Rádi bychom upravili veřejný prostor/lesopark na Městské hoře tak, aby sloužil lidem, kteří zde každý den procházejí, pravidelně zde tráví volný čas, žijí v jejím bezprostředním okolí, nebo sem přijíždějí na návštěvu.” Současná nedostačující infrastruktura a neodpovídající zázemí by měly být přetvořeny ve funkční celek. Do hledání nové podoby místa a formulování zadání byly formou participací zapojeni i obyvatele města.

Foto: Cílem města není revitalizovat pouze lesopark, ale i medvědárium, bývalou restauraci, skautskou klubovnu a rozhlednu.

Zvolili jsme formu krajinářsko-architektonické, otevřené, jednofázové, projektové soutěže, protože chceme získat kvalitní krajinářsko-architektonický návrh řešení. Na soutěž naváže jednací řízení bez uveřejnění, kde bude zadavatel jednat o zadání následné zakázky na zpracování: krajinářsko-architektonické studie a kompletní projektové dokumentace.  Předpokládaná hodnota stavebních investičních nákladů činí 70 000 000 kč bez DPH.

Termín odevzdání návrhů: 30. srpna 2024 ve 14:00 hodin (může se změnit, je potřeba sledovat elektronický nástroj zadavatele)

Složení nezávislé části poroty: Ing. Jitka Trevisan, Ing. Markéta Veličková, doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka, Ing. arch. MArch. Janica Šipul; složení závislé části poroty: Ing. Michal Mišina (místostarosta), Ing. arch. Petr Vávra,  Ing. arch. Dana Vilhelmová.

Stanovené ceny v soutěži: první cena se stanovuje ve výši 400 000 kč, druhá cena se stanovuje ve výši 200 000 kč, třetí cena se stanovuje ve výši 150 000 kč.

Více informací najdete na našich webových stránkách.

Kompletní informace, podklady a prostor pro podání návrhů najdete na elektronickém profilu zadavatele.

  • autor: City Upgrade *
  • publikováno: * 23. 4. 2024
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři