Architektura /

Konference: CITIES FOR PEOPLE

Zajímavá konference zaměřená na chodce, chůzi a denní život člověka ve městě 21. století se koná druhý červnový týden ve městě, které je pro nejstarší druh dopravy člověka jako stvořené. Již pátý ročník mezinárodní konference nazvané “CITIES FOR PEOPLE” se uskuteční v centru Kodaně a přijet můžete i Vy.

Aleš Kozák , 21. 4. 2004

Konference CITIES FOR PEOPLE, která se koná od 9. do 11. června, je zaměřena na výzkumné projekty, případové studie a zajímavé experimenty, jenž se budou účastníkům snažit přiblížit nejpřirozenější pohyb člověka městem v jeho širším kontextu. Sejdou se zde politikové, architekti, zástupci nevládních organizací i akademičtí pracovníci, kteří se budou snažit poukázat na kvalitu života obyvatel měst, která je každý den ovlivňována skrze veřejné prostory a komunity v nich působících. Konference CITIES FOR PEOPLE je rozdělena do třech hlavních okruhů, v jejichž rámci pak budou představena další související témata. Jedná se o:Dosahování vizeJaké politické a ekonomické struktury jsou ty pravé při utváření místa, v kterém pak chůze vhodně spoluutváří a doplňuje jeho další funkce? - World Wide Walking Manifesto- Pomíjivé zásahy: umění a estetika při chůzi- Problémy, myšlenky a řešení v různých částech světa- Propojení zamopenutých území a přechodných zón- Vize pro naše ulice- Obyvatelé a účast parlamentuMěstská kvalita života Jakým způsobem lze lidi zapojit do utváření zdravého, bezpečného a kvalitního městského prostředí? - Cesta do školy- Chůze a její kvalita- Zdraví: vliv chůze - Modely a metody: studie kvalitních pěších zón- Propagace: požadavky na chodce- Závěr: dostupnost chůze všemArchitektura a designJaké existují strategie a techniky, pomocí kterých mohou být vytvořena a udržována místa pro život. Lze se poučit ze zahraničí? - Doprava ve městě: zastávky veřejné dopravy, signalizace- Utváření hlavních ulic s ohledem na chodce- Utváření míst pomocí dialogu- Jak působí podnebí?- Zásady I: příklady z městských částí- Zásady II: lidský rozměr veřejných prostorOficiální řečí konference CITIES FOR PEOPLE je angličtina. Podrobný program všech tří dnů je ke stažení zde. Součástí bude i celkem 6 dvouhodinových, mobilních workshopů, které proběhnou přímo v ulicích hlavního města. Během všech tří dnů je možnost si vybrat z mnoha seminářů, přednášek, diskusínch panelů a prezentací, kde se představí na 70 experů z různých částí světa. Jejich jmenný přehled i s tématy naleznete zde. Lhůta pro levnější formu registrace je 30. dubna 2004. Veškeré informace o konferenci CITIES FOR PEOPLE, možnostech ubytování a dalších podrobnostech naleznete na:www.citiesforpeople.dk

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři