Architektura /

Kostel Ducha svatého v Ostravě-Zábřehu

V sobotu 20. 10. bude vysvěcen nový moderní kostel sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu. Slavnost začíná v 15 hodin, světitelem je Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský. Kostel, který má kapacitu 650 osob, navrhnul moravský architekt Marek Štěpán.

EARCH.CZ , 19. 10. 2007

Celý areál je koncipován jako slupky přechodu od vnějšího materiálního světa k vnitřnímu duchovnímu.Na pozemku je vytýčeno vyvýšené plato (46 x 43,5 m; 0,9 m nad terénem), na němž se nachází celý objekt areálu – kostel, samostatná věž a fara.Kostel má eliptický půdorys o velikosti os 30 x 24 m (570 m2) a je dvouplášťový. Vnitřní prostor tvoří presbytář a chrámová loď, ve vnějším prstenci se po obvodu stavby nacházejí Mariánská kaple, zpovědní místnosti, adorační kaple, kaple pro matky s dětmi, sakristie a schodiště do pastoračního centra. V prvním a druhém patře se jsou dva kůry, jeden pro varhany a sbor, druhý pro ostatní farníky.Celková kapacita kostela činí 660 lidí (330 míst k sezení a 330 míst k stání).V suterénu stavby se nachází pastorační centrum (570 m2). Je zde foyer, sál s pódiem, klubovna, přednášková místnost, šatna a sociální zařízení. Celková kapacita společenského centra byla stanovena na 120 lidí. Hlavní myšlenka chrámu, jak ji vnímá architekt Štěpán:„Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.“ Mt 5,13-16 Celý areál je koncipován jako slupky přechodu od vnějšího materiálního světa k vnitřnímu duchovnímu. Hmotné je zde symbolizováno obdélníkem hranatostí, sakrální křivkou oválem.Jednotlivé vrstvy jsou jako stupně ztišení. Plato – křížová cesta – zářez – vnější zeď kostela – věnec bočních prostor – vnitřní chráněné intimní jádro.Vlastní chrám je vytýčen elipsou – bipolárním útvarem s dvěma ohnisky, v řeči symboliky vztahem mezi těmito dvěma póly, vztahem člověka a Boha, vyjádřením lidského synovství, vyjádřením jednoty církve. V řeči geometrie má každý bod elipsy stejný součet vzdáleností od ohnisek.Návrh kostela je zcela v souladu s okolní zástavbou panelových domů.Velmi těžko můžeme postavit v panelové zástavbě kostel, který by byl dominantou svou velikostí či klasickou symbolikou, proto byl volen tvar elipsy, která zjemňuje vjem z okolních kubických staveb.To, že projekt zábřežského kostela unikátní, dokazuje citace z prestižní publikace Jiřího Vaverky: Moderní sakrální stavby církví a náboženských společností na území Čech, Moravy a Slezska: „Nejnovější realizace a projekty nejsou ve svém okolí výraznou hmotovou dominantou, většinou vznikají v centrech sídlišť mezi mohutnými bytovými bloky, a upoutávají především kvalitou architektury, koncepce a prostoru, důrazem na detaily a snahou vrátit sakrální architektuře místo, které jí vždy náleželo. Připravované pastorační centrum s kostelem v Ostravě – Zábřehu je jedním z nejzajímavějších děl v oblasti sakrální architektury v novém tisíciletí.“bližší informace naleznete zde

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři