Architektura / administrativní stavby

Modulární a multifunkční Timmerhuis

Rotterdam je město proslulé svou moderní architekturou a každá nová budova jako by se zde snažila prosadit na úkor těch starších. Ateliér OMA se vydal opačnou cestou a pro svůj Timmerhuis zvolil úsporné provedení. Kombinací modulárních jednotek a ocelové konstrukce tak vznikl multifunkční objekt, který, ač nechce zbytečně přitahovat pozornost, se rozhodně nemá za co stydět.

OMA , 3. 3. 2017

Pod názvem Timmerhuis se skrývá nová budova rotterdamské radnice, obecních služeb, kanceláří a bytů v jednom. Ateliér OMA stvořil opakováním totožných stavebních jednotek modulární budovu, která svým objemem ustupuje od ulice a formuje dvě nepravidelné věže.

Inovativní konstrukční systém budovy Timmerhuis umožnil efektivní výstavbu i variabilitu vnitřního uspořádání: jednotlivé moduly mohou jednou sloužit jako kanceláře, podruhé zase jako bytové jednotky, jak je libo. Zelené terasy ve vyšších patrech dávají prostor ke zřízení apartmánů se zahradou, a to přímo v centru Rotterdamu. Na uliční úrovni se stavba otevírá do velkorysého veřejného prostoru, moduly zde spíše visí ve vzduchu, než aby zasahovaly do společných prostranství, a stavba mezi stavbou a městem navazuje aktivní vztah.

Dnešní Rotterdam, do něhož Timmerhuis vstupuje, je soužitím všech dominujících architektonických slohů, jak se během posledních 50 let vystřídaly: najdeme v něm modernismus poválečné rekonstrukce, humanismus let sedmdesátých, postmodernu osmdesátých let, věžáky a ideu kompaktního města, které dominovaly v devadesátých letech, i otisk kréda „svobodu všem“, typického pro nové milénium.

Timmerhuis se nesnaží vnést do tohoto souboru novou autoritativní tezi, představuje spíše konstruktivní „pokleknutí“ před současným stavem města. Zdánlivě neforemná, jakoby improvizovaná kompozice budovy je ozvěnou převládající městské nálady. Z různých směrů nabízí různou zkušenost: od bulváru Coolsingel, kde je dům vidět mezi starou radnicí a poštou, se Timmerhuis jeví symetricky, téměř monumentálně. Z druhé strany se ta samá budova jeví křehce, až úslužně. Pod konzolovou ocelovou konstrukcí v přízemí se pak odvíjí nepřerušovaný veřejný prostor, totiž nová velká pasáž, v níž našlo své nové sídlo i Rotterdamské muzeum.

Timmerhuis je nesen ocelovou konstrukcí, na niž se spotřebovalo 3850 tun oceli. Ta je ve dvou jádrech podpírána pilíři. V příčné části budovy byl použit Vierendeelův (rámový) nosník, který je v podélném směru vyztužen diagonálami a tvoří zde tak nosník příhradový. Rámový nosník má tu výhodu, že umožňuje vyhnout se úhlopříčným prvkům, které by zbytečně bránily otevřenosti prostoru. Užití rámového nosníku je nicméně celkem nákladné. Kombinováním s příhradovými nosníky bylo dosaženo kompromisu mezi dostatečnou otevřeností prostoru a hospodárností v užití ocelové konstrukce. Největší konzolový nosník v této budově má rozpon přes 20 metrů.

Timmerhuis je také jedinou budovou se smíšenými funkcemi v Holandsku, která je nositelem ekologické certifikace BREEAM Excellent. Ateliéru OMA se podařilo jej pro budovu získat jednak celkově flexibilním pojetím budovy, jednak stavbou dvou velkých atrií, které fungují jako plíce budovy. Atria jsou spojena s ventilačním systémem, který v zimě absorbuje chlad a v létě teplo a tuto energii potom uvolňuje podle potřeby.

  • autor: OMA *
  • publikováno: * 3. 3. 2017
  • zdroj: * Mies van der Rohe Award

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři