Architektura / občanské stavby

Na Grossmannově vile se skví zbrusu nová střecha i fasáda

V Ostravě pokračuje rekonstrukce prvorepublikové Grossmannovy vily Foto: Adolf Horsinka

Záchrana památkově chráněné prvorepublikové Grossmannovy vily v Ostravě pokračuje dle původního harmonogramu, byť při obnově bylo zjištěno výrazné zasažení objektu dřevomorkou. Přes tuto skutečnost se zhotoviteli stavby společnosti MORYS podařilo zorganizovat práce tak, že střecha, a z velké části také fasáda, jsou dokončeny. Práce mohou nyní probíhat v interiérech. Celá střešní konstrukce byla demontována, zůstaly hlavní nosné konstrukce krovů. Nová střecha pak dostala novou krytinu – pálenou tašku, jež vystřídala provizorní plechovou. Přibyly také nové vikýře. Fasáda je téměř dokončena, schází dořešení některých prvků. Rekonstrukce architektonické perly si vyžádá náklady ve výši 98 milionů bez DPH, nicméně lze předpokládat další navýšení této částky. Práce na stavbě by měly pokračovat do listopadu 2023, otevření památky je plánováno v prvních měsících roku 2024, po dovybavení budovy nábytkem.

Magistrát města Ostravy , 12. 3. 2023

Rekonstrukce Grossmannovy vily situované v ulici Na Zapadlém byla zahájena v listopadu roku 2021. V uplynulých měsících proběhly demoliční práce, odkrývání jednotlivých povrchů. Krom dřevomorky ale stavbaři v průběhu rekonstrukce nalezli i zajímavosti, historické malby, které budou následně restaurovány. V budově nyní pokračuje restaurování štuků, některé z nich byly pokryty několika vrstvami často nevhodných nátěrů. Zahájena byla instalace nového topení. A restaurovány budou i vitráže či prvky dřevěného nábytku, který se dochoval ve značné míře, navráceno bude dominantní vnitřní schodiště. Suterén vily skrývá také neobyčejný kotel ETNA 351 pro ohřev vzduchu teplovzdušným vytápěním, který se rovněž dočká obnovy, nicméně k vytápění domu již užíván nebude. Obnova vily probíhá pod dohledem památkářů, záměrem je vrátit budově její architektonickou hodnotu a zachovat původní prvky pouze s minimálními zásady do stavby.

Takřka stoletá vila má za sebou pohnutou minulost. Náleží k nejvzácnějším budovám regionu. Při svém dokončení v roce 1923 vzbudila stavba značnou pozornost, dle Ostravského deníku náležela k „nejkrásnějším v Moravské Ostravě a její zařízení bylo přímo pohádkové.“ Jako své rodinné a firemní sídlo ji navrhl František Grossmann, který spolu s architektem Františkem Fialou založil stavební firmu. Spolupráce Grossmanna a Fialy skončila v roce 1918, firma pak přináležela Grossmannovi. Vila byla postavena ve stylu art deco a dokončena v roce 1923. Průčelí stavby se honosilo nepravidelnými rizality, přízemí rostlinným a figurálním dekorem. Unikátní je také dřevěná kruhová vyhlídka v půdním prostoru, přístupná po vřetenovitém schodišti, ze které stavitel shlížel na město. Precizně odvedenou práci stavitele při výstavbě domu dokládají i stavební detaily, ať už šlo o různé olištování i na půdě a ve sklepě a mnohé další.

Foto: Rekonstrukce Grossmannovy vily probíhá pod dohledem památkářů. Cílem je vrátit budově její architektonickou hodnotu

Honosnost stavby pak nejen její velikost, stavba skýtala desítky místností, zimní zahradu nevyjímaje, ale také vybavení, v podobě okenních vitráží, reliéfů, dřevěných prvků, sloupů s iónskými hlavicemi, obrazů i prvků venkovních. Dům obklopovala zahrada, která při trávení volného času nabízela obyvatelům altány, pergoly, kašnu, bazén a místo dotvářely exotické dřeviny i sochy. Vilu však stavitel obýval pouhých deset let. Hospodářská krize a finanční problémy přivedly Grossmanna v roce 1933 k rozhodnutí spáchat sebevraždu. Dům byl poté prodán a upraven dle potřeb nového majitele. Později, v 60. letech byl objekt využit jako školské zařízení, mateřské škola a následně také školní družina. Budova pak neodvratitelně chátrala. Při cestě za záchranou byla stavba nejprve nabídnuta soukromým investorům, následně bylo přistoupeno k záchraně objektu městem.

Foto: Honosnost stavby dokazuje nejen její velikost, ale také práce s detaily v podobě reliéfů, dřevěných prvků a zdobených sloupů

Záměrem města je do vily opět vrátit každodenní život. Výjimečnost architektonických prvků by měli mít možnost lidé obdivovat při prohlídkách, vila opět nabídne ubytování v původních pokojích či prostory k různým společenským a kulturním akcím.

 

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři