Písecká sladovna po rekonstrukci Foto: Sladovna Písek
Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Písek hledá využití pro opuštěné objekty. Město už dříve zrekonstruovalo bývalou sladovnu nebo základní školu

Město Písek od roku 2000 dokončilo rekonstrukce dvou velkých nevyužívaných objektů v jeho vlastnictví. Jedním je bývalá sladovna, která se proměnila v dětskou kulturní instituci, v nevyužité školní budově zase vznikla městská knihovna. Do budoucna by měla novou náplň dostat také stará vodárna u řeky, ze které bude volnočasový areál s kempem.

EARCH.CZ , 15. 2. 2023

Strategie Písku

Jihočeské město Písek je známé především pro své hodnotné středověké památky. Kromě nejstaršího kamenného mostu na našem území se zde nachází také hrad z druhé poloviny 13. století, který zde nechal vystavět český král Přemysl Otakar II. Historické jádro města s dalšími stavebními vrstvami je již od roku 1990 chráněno statusem městské památkové zóny. Potenciál, který skrývá jak pro turistický ruch, tak místní obyvatele, je již po mnoho let v centru zájmu města.

„Chce-li být Písek městem, které bude lákat kvalifikované mladé lidi jak díky svým pracovním příležitostem, tak příjemným prostředím pro život, chce-li lákat návštěvníky, kteří budou do města přijíždět za jeho památkami a zajímavostmi a trávit zde svou dovolenou, musí být městem atraktivním. Atraktivita města přitom není v kontextu uvedeného vnímána jen jako fyzické prostředí, ale jako soubor faktorů, které činí město zajímavým a přitažlivým pro život, pro návštěvníky, pro podnikání,“ píše se ve Strategickém plánu rozvoje města Písku, který se vztahuje na období mezi lety 2015−2025. Na oživování města se však v Písku pracovalo už po roce 2000, tehdy se zde začala rekonstruovat budova bývalé sladovny, která je významným prvkem panoramatu historického centra.

Sladovna Písek

Sladovna Písek je jedním z největších zrevitalizovaných brownfieldů v jižních Čechách. Čtyřpatrová budova postavená mezi lety 1862−1864 totiž nabízí několik tisíc metrů čtverečních užitné plochy, dnes je využívaná asi ze dvou třetin.

Bývalá sladovna stojí přímo u břehu řeky Otavy a připojuje se k areálu středověkého píseckého hradu. Společně s ním je také chráněna jako národní kulturní památka. „Kulturně historická hodnota objektu spočívá v jeho stavebně konstrukčním řešení. Stavba je zasazena do příkrého svahu na pravém břehu řeky Otavy a její dolní podlaží jsou z jedné strany zahloubena do skalního masivu,“ píše se v Památkovém katalogu Národního památkového ústavu. Na sladovně je zajímavé také to, že ji od konce 19. století nepotkaly žádné velké stavební úpravy, zachovala si tak autentickou podobu. Svému účelu, tedy výrobě sladu, sloužila s přestávkami do roku 1973, od té doby pak chátrala.

Foto: Písecká sladovna patří k největším zrevitalizovaným brownfieldům v jižních Čechách. Dnes slouží jako galerie

Město Písek, které bylo investorem rekonstrukce, má sladovnu v majetku od roku 1995, opravovat se začala v roce 2000. Celková investice vyšla na 232 milionů korun, finance se podařilo získat z několika zdrojů, nejvíce jich přišlo z fondu Evropské unie, celkem 120 milionů, rekonstrukce sladovny totiž byla součástí projektu Regenerace historického jádra města Písek, který byl spolufinancován Evropskou unií a proběhl v letech 2004–2006. Zbytek financí přišel z rozpočtu města Písek a státního rozpočtu. Dnes v budově působí městská společnost Sladovna Písek, která se orientuje na kulturní události se zaměřením na dětského diváka. Sladovna tak funguje jako velká dětská galerie s množstvím stálých expozic i krátkodobých výstav.

„Revitalizace objektu sladovny v Písku je krásnou ukázkou konverze historické budovy se složitou konstrukcí do nového funkčního využití, které má navíc velký pozitivní společenský přínos nejen městu, ale i celému regionu. Takto rozsáhlé regenerace se nevidí úplně často, je proto potřeba ocenit koncepční práci města a smysluplné rozdělení rekonstrukce na jednotlivé etapy, “ říká David Petr, ředitel Odboru podnikatelské lokalizace Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Projekt rekonstrukce sladovny vypracovala společnost Adaltus z Českých Budějovic, jejím cílem bylo budovu nejen zachránit, ale také nezměnit její historickou podobu.

„Jsme velice rádi, že finanční podpora plynoucí z Národního plánu obnovy pomáhá konkrétním obcím a krajům s řešením konkrétních problémů, tak jsme toho svědky u projektu rekonstrukce bývalé sladovny v Písku. Díky této podpoře mohou staré budovy a objekty ožívat novým využitím. V konečném důsledku může celkové oživení dané lokality přilákat nové podnikatelské záměry a rozvíjet tamější kulturní a společenský život. V kontextu současné společenské situace vnímám také jako velice pozitivní moment kladení důrazu na energetickou úspornost rekonstruovaných budov a objektů, stejně jako to, že vedení obcí a měst přemýšlí o otázkách trvalé udržitelnosti,“ říká Ing. Zbyněk Pokorný, ředitel Odboru brownfields a inovačního podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu.

Foto: Písecká sladovna je krásnou ukázkou precizní rekonstrukce historické budovy

Nová městská knihovna

Součástí nového strategického plánu města byl i plán na otevření nové budovy městské knihovny. Ta se roku 2019 skutečně přestěhovala, a to do historické budovy bývalé základní školy Jana Ámose Komenského na Alšově náměstí v centru města. Autorem projektu se stalo STUDIO A. B. S., spol. s. r. o., které se specializuje na rekonstrukce památkově chráněných objektů a realizace novostaveb v památkově chráněných zónách. Samotná základní škola je důležitou stavbou Alšova náměstí, která do velké míry formuje jeho východní část. Za hodnotné je považováno také množství dochovaných prvků v jejich interiéru a ztvárnění fasády.

Bývalá škola prošla rekonstrukcí mezi lety 2015−2019, nově k ní byl přistavěn sklad směřující do dvora, který dnes funguje jako pobytový. Kromě knihovny v objektu funguje také kavárna, turistické centrum a archiv městského úřadu. „Původní budova byla rehabilitována se zachováním co největší míry původních prvků, ale zároveň byla očištěna od dodatečných nevhodných přístaveb. Ve vnitřní části bloku vznikla také nová, moderní a částečně prosklená přístavba, která citlivě doplňuje prostor. Druhá část přístavby je monolit, architektonicky řešený tak, aby při pohledu zvenku více než šedesát různě uspořádaných oken připomínalo knihy umístěné v polici,“ píše stavební firma OHLA ŽS, a.s., která budovu z poloviny 19. století podle návrhu architektů rekonstruovala. Městská knihovna získala v roce 2020 Cenu předsedy senátu České republiky v soutěži Stavba roku.

Foto: Městská knihovna se přestěhovala do prostorů historické budovy bývalé základní školy

Budoucí investice do rozvoje

Jedním z hlavních budoucích projektů představuje pro město Písek revitalizace brownfieldu po staré vodárně u řeky Otavy. Na jejím území by měl vzniknout volnočasový areál, jehož součástí bude vodácký kemp, sportovní haly a prostory pro rekreaci. Město si na něj nechalo zpracovat architektonickou studii už v průběhu roku 2021, v loňském roce pak získalo stavební povolení a třicetimilionovou dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Foto: V budoucnu chce město Písek proměnit bývalou vodárnu u řeky Otavy na volnočasový areál 

S investováním do úprav okolí řeky je počítáno i ve zmíněném strategickém plánu města. „S oživením a zatraktivněním centra města úzce souvisí i fenomén řeky, která je v Písku součástí centra. Řeku by bylo vhodné pro lepší využití zpřístupnit z obou břehů a břehy upravit tak, aby bylo možné je maximálně využívat, včetně případných kotvišť loděk či umístění mol, ať již jen pro prosté posezení, pro provoz kavárny/občerstvení a podobně,“ píše se v něm.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři