Současný stav Dolu Frenštát Foto: Marek Banáš
Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Malá obec s velkými ambicemi. Beskydské Trojanovice usilují o rozsáhlou proměnu bývalého uhelného dolu

Ačkoliv šachty Dolu Frenštát na Valašsku nikdy nezahájily těžbu, výrazně ovlivnily své blízké okolí. Nové využití má do areálu přinést projekt obce Trojanovice, která zde chce vybudovat plnohodnotnou komplexní lokalitu s nadregionálním významem. Propojí se v ní příležitosti pro bydlení, práci, vzdělávání i volný čas.

EARCH.CZ , 1. 12. 2022

Malá obec s velkými plány

Beskydská obec Trojanovice již dlouhou dobu patří mezi obce, které se strategicky rozvíjejí a sázejí na kvalitní architekturu. Místní starosta Jiří Novotný po několik let úzce spolupracuje s architektem Kamilem Mrvou, který se svým ateliérem sídlí v nedaleké Kopřivnici. Podle jeho návrhu vzniklo na území Trojanovic hned několik staveb, například lesní restaurace Rekovice, polyfunkční dům Hruška, objekt pro kavárnu a další prodejny, poslední realizací je pak nové Informační centrum Trojanovice, dokončené v minulém roce.

Obec s necelými třemi tisíci obyvateli však v blízké době nečeká pouze péče o své ulice nebo stavby. Jiří Novotný by totiž rád revitalizoval 25hektarové území, které v 80. letech minulého století poznamenalo vyhloubení dvou jam pro těžbu černého uhlí v plně industrializovaném areálu. Velkorysý projekt, který oficiálně nese název CÉRKA, se týká celkem tří lokalit. Jedná se o areál bývalého Dolu Frenštát, vodní nádrž Lubina a odval z hlušiny vyvezené z důlních šachet Píšova dolina. Cílem je zde vybudovat architektonicky hodnotný a kultivovaný veřejný prostor, který pomůže vytvořit inspirativní prostředí podporující kreativitu. „Snahou projektu inspirovaného přístupem ‚živé laboratoře‘ je vytvoření prostředí pro spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami, tedy místními obyvateli, veřejnou správou, soukromým sektorem a výzkumnými institucemi,“ říká starosta Jiří Novotný.

Spolupráce s odborníky

Projekt CÉRKA se momentálně nachází ve fázi takzvané předprojektové přípravy. Pokud vše dobře půjde, mohlo by se s jeho realizací začít už v roce 2025. Jelikož jde o opravdu rozsáhlý záměr, nepracují na něm Trojanovice samy. Na začátku tohoto roku byla založena expertní skupina ThinkTank CÉRKA, ve které jsou sdruženi odborníci z mnoha sfér – architektury, urbanismu, energetiky, životního prostředí a ekonomiky. V posledním uvedeném odvětví pomáhá i agentura CzechInvest, která poskytuje poradenství u revitalizace brownfieldů a spravuje také Národní databázi brownfieldů.

„Při revitalizaci rozsáhlých brownfieldových území, jakým je právě i Důl Frenštát, spočívá naše role především v poradenství při prvotní fázi projektu, a především v konzultacích k výběru vhodných zdrojů financování. Obce také často propojujeme s různými experty, kteří jim pomohou projekt připravit tak, aby byl smysluplný a ekonomicky udržitelný,“ vysvětluje David Petr, ředitel Odboru podnikatelské lokalizace Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

A co konkrétního by na tak velké ploše mělo vzniknout? Přírodní lokality by měly být především citlivě rekultivovány. V bývalém areálu Dolu Frenštát se zase počítá s novou výstavbou v nejvyšším technologickém i enviromentálním standardu. „Projekt je součástí transformace Moravskoslezského kraje reagující na omezování těžby a spotřeby fosilních paliv v kraji. Pro podporu této transformace byl vytvořen Fond spravedlivé transformace, jehož prostředky chce obec Trojanovice využít na zajištění hlavních prvků přeměny území,“ píše se v oficiální zprávě k projektu CÉRKA.

Foto: Výstavba na území dolu má být v souladu s nejnovějšími technologickými i environmentálními standardy

Areál s nadregionálním významem

Součástí práce na přípravě studie proveditelnosti je také prvotní architektonicko-urbanistická studie, kterou vypracovalo studio Kamil Mrva Architects. „V současné fázi přípravy studie proveditelnosti projektu CÉRKA zatím není rozhodnuto, která konkrétní architektonická studia a projekční kanceláře se na realizaci projektu budou podílet. Studio architekta Kamila Mrvy vypracovalo prvotní architektonicko-urbanistickou koncepci řešeného území pro účely studie proveditelnosti a mělo by i v budoucnu projekt autorsky zastřešovat po stránce architektonické,“ vysvětluje Štěpán Strnadel, koordinátor projektu CÉRKA.

Trojanovice leží na úpatí hřebene, který spojuje vrcholy Javorníku a Radhoště. Nedaleko se nacházejí například turisticky oblíbené Pustevny i Čeladná. Od revitalizovaného území si pak Trojanovice slibují, že vytvoří těmto místům přirozenou protiváhu a nabídne další možnosti pro volnočasové i podnikatelské aktivity. Jednotlivá města a obce v okolí by například měla propojit nová síť cyklostezek.

Foto: Historický snímek - výstavba Dolu Frenštát

Nové příležitosti

V areálu po bývalém Dole Frenštát by měla vzniknout nová zástavba pro bydlení, ale i kulturu, vzdělávání a fungování malých a středních podniků z širšího regionu. Cílem je vytvořit funkční území s vysokou úrovní občanské vybavenosti. Z urbanistického hlediska by se území mělo vyznačovat rozvolněnou strukturou bez výrazných dominant. „Model tradiční venkovské chalupy obklopené zahradou, sady a pastvinami se promítá do celkové urbanistické koncepce, kdy centrální volně zastavěnou část území bude obklopovat výsadba místních druhů dřevin, keřů, divoké louky i ovocné sady složené ze starých krajových odrůd,“ popisuje architektonicky-urbanistickou koncepci Kamila Mrvy Jiří Novotný. Architektura by také měla myslet na ekologii, počítá se s využíváním obnovitelných zdrojů a dešťové vody, samotné budovy by měly pokrýt zelené střechy a fasády.

Cílem projektu je vedle rekultivace území také podpora cirkulární ekonomiky. Nově vybudovaný areál by měl nabídnout příležitosti i pro mladé lidi, a zamezit tak jejich odlivu z regionu. „V lokalitě proto plánuje zasídlit Terénní experimentální pracoviště Ostravské univerzity nebo odnož Inovačního centra Moravskoslezského kraje,“ pokračuje Jiří Novotný. Součástí konceptu je ale i vybudování komunitního a návštěvnického centra nebo zpřístupnění bývalých těžebních věží.

Foto: V rámci revitalizace území se bude pracovat s bývalými těžebními věžemi, které budou nově zpřístupněny
  • Další informace k projektu CÉRKA: https://www.trojanovice.cz/projekt-cerka/

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři