Projekt Mosilana - vizualizace Foto: Projekt Mosilana
Novinky a názory / zprávy

Sběr dat pro lepší rozvoj města. Brno plánuje na svých brownfieldech hned několik nových čtvrtí

V Brně by v budoucnosti mělo vzniknout několik nových čtvrtí, které znovu využijí prostor po bývalých industriálních areálech. Jedná se například o chytrou čtvrť RE:Špitálka, obytnou čtvrť Mosilana nebo polyfunkční areál Nová Zbrojovka.

EARCH.CZ , 3. 1. 2023

Aplikace na brownfieldy

Brownfieldy jsou téma. Především velkým městům umožňují stavět v jejich širších centrech. Tuto strategii se nyní snaží naplnit také v Brně. Odbor strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna spustil aplikaci, která eviduje brownfieldové lokality ve městě. Statistiky jasně ukazují, že vůbec nejvíce takových míst se nachází v městské části Brno-střed.

Na revitalizaci bývalých industriálních areálů se v moravské metropoli pracuje hned na několika místech. Do některých investuje přímo město, jinde soukromí developeři. Ze statistik dostupných v aplikaci vychází, že se v Brně nachází na 130 brownfieldových lokalit, z toho je jich pouze deset v majetku města, zhruba na dalších dvou desítkách pak má více než 50% vlastnický podíl.

„Mapování a analyzování jednotlivých lokalit je základem pro úspěšná jednání o lokalizaci budoucích investic na brownfieldech, takže mít na úrovni města takovou aplikaci, která tyto informace zpracuje a následně vizualizuje, je jednoznačnou výhodou, a dnes bych se nebál říct, že i nezbytností. Otevřenost dat jednoznačně pomáhá ke zvýšení atraktivnosti pro investory a zvyšuje efektivitu a rychlost výběru vhodné lokality,“ říká David Petr, ředitel Odboru podnikatelské lokalizace agentury CzechInvest, která rovněž spravuje Národní databázi brownfieldů.

RE:Špitálka

Jednou z lokalit, do které investuje Magistrát města Brna, je území po bývalých teplárnách východně od historického centra města. V průběhu několika let by zde měla vzniknout chytrá čtvrť RE:Špitálka, která nabídne své kapacity pro bydlení, podnikání i volný čas. „Významy slov jako REsilience (odolnost), REsponzivní či REsponzibilita (zodpovědnost) naznačují, že se nebude jednat pouze o klasický developerský projekt. Nová čtvrť na Špitálce by měla vynikat. Za pomoci moderních technologií a inovativních přístupů vznikne první chytrá čtvrť v Brně,“ píše se na webových stránkách projektu.

Architektonická soutěž na ideový návrh revitalizace celého 24hektarového areálu Špitálky proběhla už na přelomu let 2018 a 2019, vítězem se stal pražský ateliér Aulík Fišer. Konkrétní architektonicko-urbanistická studie, tzv. masterplan, je však zatím zpracovaný pouze na část areálu o velikosti 2,5 hektaru. Jeho autorem je architektonická kancelář A8000. „Cílem konceptu je nalézt pro západní část areálu tepláren a přiléhající část areálu bývalé textilky Mosila na životaschopné téma jejich nového využití, aniž by se však zničila historická hodnota místa. Chceme transformovat dnešní brownfield Špitálka v živou, moderní městskou čtvrť, která bude udávat trendy současného žití, práce i odpočinku, a která tak nastartuje celkovou revitalizaci oblasti brněnského Cejlu,“ uvádí kancelář A8000.

Masterplan počítá se zachováním bývalé chladící věže, která je výškovou dominantou areálu. Podle slov architektů se promění v „Event Hub“ pro prezentaci firem sídlících v areálu, z průmyslových hal se zase stanou kulturní centra, z bývalé budovy archivu bude coworking. Město si vzalo za cíl uchopit čtvrť jako ekologicky šetrnou, měly by se zde proto objevit technologie, které budou využívat přírodní zdroje. Všechny budovy by měly dosáhnout pasivního standardu, mít zelené střechy, efektivně využívat dešťovou vodu nebo termální grid−inteligentní systém propojení budov zásobováním teplem a chladem založený na soustavě geotermálních vrtů s tepelným čerpadlem a dalších doplňkových zdrojích.

Foto: Bývalý areálu tepláren se promění na chytrou polyfunkční čtvrť

Projekt Mosilana

Území po bývalých textilních továrnách na vlněné sukno Mosilana se nachází hned v sousedství dnešní Špitálky. Vlastníka má tentokrát soukromého, je jím investiční skupina Financial Consortium, která lokalitu plánuje proměnit v obytnou čtvrť. „Přestavba a revitalizace areálu zároveň umožní vznik rekreačního prostoru okolo Svitavského náhonu, propojí areál s okolními ulicemi a otevře jej opět jako novou lokalitu pro život obyvatelům Brna,“ uvádí investoři.

Na území, které má celé čtyři hektary, stojí dohromady 48 budov, jejich kořeny vzniku přitom spadají až do 19. století. Vzhledem k historické a architektonické hodnotě industriálního areálu nyní u většiny staveb probíhá projednávání jejich prohlášení památkami. V roce 2022 se rovněž pracovalo na tvorbě architektonicky-urbanistické studie, a to formou soutěže, v jejíž porotě zasedl například ředitel Kanceláře architekta města Brna – KAM Brno nebo vedoucí Odboru péče o památkový fond z Národního památkového ústavu Brno. Své návrhy odevzdalo celkem pět architektonických kanceláří – konkrétně domácí Pelčák a partner architekti, KOGAA, Ov architekti, AiD team a.s. a zahraniční Jestico + Whiles. Vítěz byl vyhlášen koncem prosince roku 2022, stalo se jím studio  AiD team a.s.

Foto: Soukromý investor plánuje z bývalého areálu textilky vybudovat obytnou čtvrť

Nová Zbrojovka

Zbrojovka Brno pařila v meziválečném období k největším armádním dodavatelům na světě. V průběhu času se zde vyráběly součástky pro letadla a automobily, po válce třeba traktory Zetor, nakonec však hlavní zaměření přešlo k psacím strojům a výpočetní technice.

Do revitalizace 22hektarového areálu v Brně-Židenicích, který dnes nese název Nová Zbrojovka, v současnosti investuje společnost CPI Property Group. Plánuje vytvořit novou městskou čtvrť, jejíž součástí budou administrativní a bytové budovy, ale také škola a školka, kulturní centrum nebo multifunkční sportovní hala. V areálu dříve stávalo na 110 budov, většina z nich je dnes již zbouraná, důvodem byl především jejich špatný technický stav a také kontaminace lokality. Zrekonstruovány budou dohromady čtyři původní objekty. Výsledek jedné z nich je k vidění už dnes, administrativní budova ZET.office vznikla přestavbou bývalé nářaďovny. Budovu bývalého ředitelství, která je se svou nárožní věží jednou z dominant areálu, a kotelnu zrekonstruuje architektonické studio KOGAA. Na místě zůstane také pro areál ikonická Hala Industra s výraznou šedovou střechou.

Foto: V areálu Zbrojovky Brno vznikne nová polyfunkční čtvrť nabízející administrativní i bytové domy

„Architektonická diverzita a kvalita architektury jsou pro nás velmi důležité. Řada budov proto získává svou podobu skrze architektonické soutěže i přesto, že to u developerských projektů není úplně běžný postup. Týká se to například podoby bytů na nábřeží, rekonstrukce původních budov, základní a mateřské školy nebo nového mostu přes Svitavu – prvního v Brně po 60 letech,“ uvádí mluvčí projektu Nová Zbrojovka.

V areálu by se v budoucnosti mělo znovu objevit na 110 budov, které budou formovat 23 bloků. Architektonicko-urbanistickou studii pro lokalitu zpracovala architektonická kancelář Kuba & Pilař architekti, která vyhrála soutěž uspořádanou v roce 2018. S dokončením revitalizace Nové Zbrojovky se počítá v horizontu 10−15 let, investor udává první polovinu 30. let.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři