Architektura /

Přehlídka diplomových prací 2004

Přehlídka diplomových prací je soutěží pro absolventy fakult architektury v České republice, kterou každoročně vyhlašuje Česká komora architektů (ČKA). Ročník 2004 je již pátým v pořadí. Dle organizátorů je posláním přehlídky mj. přispět k podporování zájmu (a diskuse) o standard našeho architektonického školství. Výstavu přihlášených projektů doprovází tištěný katalog, oceněné práce jsou publikovány v odborném tisku.

Petr Pištěk , 19. 1. 2005

Výstava je situována v kancelářských prostorách ČKA, působila velmi improvizovaným dojmem a její instalace měla nízkou úroveň (výkresy přišpendlené na nevzhledných panelech). Byly představeny pouze malé části dokumentace projektů, chyběly modely i hodnocení poroty. Katalog sice obsahuje více informací, vypadá ovšem poněkud lacině. Prezentace přehlídky je nedůstojná soutěže pořádané profesní komorou. Své práce přihlašují v současnosti sami absolventi, soutěž tedy neposkytuje zcela ucelený obraz a nabízí se úvaha o možné změně systému nominací. Ke zvýšení prestiže přehlídky by jistě přispěla také účast respektovaných osobností v porotě a rozsáhlejší propagace. Především je však nezbytné najít kvalitní výstavní prostor, který přiláká širší publikum a umožní představit projekty absolventů architektury na patřičné úrovni.Všechny návrhy přihlášené do Přehlídky diplomových prací 2004 byly vystaveny v prostorách Kanceláře ČKA, Josefská 34/6, Praha 1 – Malá Strana.Výsledky pátého ročníku Přehlídky diplomových prací ČKAČeská komora architektů letos v průběhu června vyhlásila již pátý ročník „Přehlídky diplomových prací“, která je určena pro absolventy fakult architektury České republiky. V tomto ročníku Přehlídky diplomových prací zvítězil návrh katolického kostela od Richarda Halamy – studenta z pražského ateliéru Jana Bočana na FA ČVUT. V pětileté historii této přehlídky je to již šestý absolvent z ateliéru J. Bočana, který získal některou z hlavních cen.| DIPLOMY 2002 | DIPLOMY 2003 | DIPLOMY 2004 |

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři