Architektura / občanské stavby

Rekonstrukce věže radnice s použitím mědi

Věž historického archívu v Huesce je součástí místní radnice. Je to budova z XVII. století, která původně patřila Imperiální akademii v Santiagu.

Ana Moron Hernandez , 20. 6. 2013

Před rekonstrukcí budila budova dojem, že jde o nedokončenou stavbu; západní stěna byla částečně hliněná a vypadala, jako by k ní v minulosti přiléhala stavba, která byla zbořena v XIX. století při otevření ulice Monsieur Boyrie. Při zásahu jsme měli v úmyslu opravit boční uzávěry, východní a západní, a změnit je ve fasády, takže nedokončený kus se změní na věž, prezentující sebe samou.

Východní a západní fasády jsou vyrobeny z mědi, ušlechtilého materiálu s dobrou vazbou na stávající materiály. Sokl je, podobně jako původní, vyroben z pískovce. Jižní fasáda si zachovala svůj původní vzhled, s centrálním oknem ze stejného dřeva, jako je použito uvnitř. Východní a západní fasády vyvolávají dialog lehký-těžký s původní hmotou a mají malý převis, obvyklý u obranných věží v provincii Huesca.

Také vzhled archivu má odkazovat na ukládání knih. V jednotce knihovny bylo několik lamel odstraněno, čímž vznikly hluboké mezery, které umožňují proniknout světlu do vnitřního prostoru, a to způsobem, který odpovídá rozložení knih. Otvory po lamelách jsou jako mezery, zanechané po knihách, vyjmutých z obrovské knihovny.

Klíčová slova:

občanské stavby

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři