Architektura / bytové domy

Revit Open 2010 - Jsou mladí, zdraví, pohlední, úspěšní ...

Stávající výtahové šachty pomáhají vytvořit střešní cimbuří a zároveň bytové jednotky vklíněné mezi nimi rozbíjí sekce dolních podlaží. Podél nových bytů vzniká podélně orientovaná pavlač - pozvánka k potkávání a vzájemným kontaktům singles.

EARCH.CZ , 2. 4. 2011

Motto: Jsou mladí, zdraví, pohlední, úspěšní... A žijí sami. Nejen že se jim nechce do vdavek a ženění, odmítají také soužití „na hromádce". Jsou single. Nezadaní a vyhovuje jim to... MUDr. Zbyněk Mlčoch

REVIT OPEN 2010 - BYDLENÍ PRO SINGLES V LIBERCI

3.místo Bc. Vojtěch Miler FA ČVUT v Praze  

Revit Open 2011Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch

Filozofie projektu

Vytvoření obytného střešního komplexu pro singles, s dostatkem soukromí, ale i místem pro setkávání a socializaci. Nepotlačovat stávající konstrukce a systém panelového domu typu TORB, ale navázat na něj, využit stávajících rozvodů, instalačních šachet. Zachovat stávající výtahové šachty na střeše — střešní cimbuří. Zachovávat vertikální členění, ale zrušit sekce, vytvořit pro nové obyvatele jeden horizontální komunikační prostor — na severní straně jakousi pavlač, která lidem v této nástavbě nebrání vzájemnému potkáváni a kontaktu. Tvar nástavby se otevírá k jihu s výhledem na panorama Ještědu, naopak severní strana má minimální plochu s minimálními otvory. Forma je rovněž hospodárná z hlediska tepelné techniky - ochlazovaná plocha je menši. Materiálové řešeni (vinitý plech) odkazuje na horské stanice lanovek.

Dispozice

Návrh 10 mezonetových obytných jednotek, každé využívá prostor mezi příčnými nosnými panely (šířka 3,6m). Vstup do vlastní nástavby je po nově vybudovaném schodišti z 8. NP domu. Výtah u nástavby není nutné prodlužovat. Centrální chodba napříč celé nástavby odkazuje k jednotlivým bytům. Dispozice bytů — 1. patro předsíň se schodištěm, vstupy na wc, koupelnu a úzká chodba, která se otevírá do centrálního dvoupodlažního prostoru obývacího pokoje, ke kterému přiléhá kuchyně. Přes prosklenou stěnu je pak přístup k lodžii. Orien­tace obytného prostoru poskytuje výhled na panorama Ještědského hřbetu. 2. patro nástavby obsahuje šatnu, ložnici a pra­covnu. Vyšší světlou výšku je v některých místech možno využit pro skladovati plochy, zavěšeni lyži, kola...

Přines obyvatelům

Tepelné zaizolování střechy, odstranění problematické dvouplášťové ploché střechy, kontakt s mladými lidmi, možnost přihřívání teplé vody pomocí solárních kolektorů instalovaných na střeše.

Konstrukce

Ocelová nosná konstrukce — zvolena díky své minimální vlastni hmotnosti a velké únosnosti. Navazuje na příčně nosné stěny panelového domu. Sanace současné dvouplášťově, vyřeší se problém zatékání a místo toho bude plocha střechy doplněna konstrukci, u které střecha zakrývá celou plochu domu. Je tvořena vlnitým plechem, odvětrávanou mezerou, hy­droizolaci, tepelnou izolaci a vlastni nosnou konstrukci. V místech výtahových šachet budou nově vytvořeny zelené plochy — ploché střecha s inverzní skladbou (vegetační vrstva, filtrační vrstva - geotextilie, odvodňovací a drenážní vrstva — štěrk, ochranná vrstva — PE folie, tepelná izolace z OPS, hlavní hydroizolace, spádová vrstva na stávající nosné střešní kci.

TZB

Objekt využívá instalačních šachet domu, ty jsou prodlouženy. Příprava TUV pomocí plynového kotle s možností přihřívání vody pomoci solárních kolektorů instalovaných na střeše. Vzduchotechnika — nucené větrání s rekuperací. Kanalizace je odvětrávána na střechu.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři