Architektura /

Rodinný dům budoucnosti | výsledky soutěže Wienerberger

V jednokolové veřejné anonymní projektové architektonické a konstrukční soutěži získal hlavní cenu Porotherm dům 2009 Ing. arch. Jan Tesař.

Česká komora architektů , 23. 12. 2009

Hlavní cena POROTHERM dům (200 000) - Ing. arch. Jan Tesař

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Hodnocení poroty: Projekt představuje nestárnoucí typ rodinného domu - velmi sevřený jednoduchý blok individuálního domu v zahradě s jasným výrazem pohodlného bydlení. Porota kromě toho ocenila velmi dobrou a přehlednou dispozici, v níž se počítá s proměňujícími se potřebami rodiny. Sympatické je také jednoduché řešení přístřešku na auta.

 

Cena společnosti Wienerberger cihlářský průmysl a.s. (100 000 Kč) - Ing. arch. Jozef Seman

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Hodnocení poroty: Projekt počítá pro budoucnost s nestálými přírodními podmínkami. Přináší návrh domu do záplavových oblastí, který má volné přízemí se zásobníkem dešťové vody, ve dvou podlažích úsporný, ale dostatečně komfortní byt se střešní terasou. Prokazuje, že tento typ domu lze sdružovat do dvojic i do delších řad.

 

Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj (50 000 Kč) - Ing. arch. Pavel Chládek

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Hodnocení poroty: Projekt budoucnost rodinného bydlení vidí v tradiční dispozici a ve výrazu, který vychází z nejlepších tradic mezinárodního stylu a „bílých vil“. Má přehlednou a pohodlnou dispozici s dobře dimenzovanými hygienickými i skladovými prostory s výrazně jednostrannou orientací vůči světovým stranám vedenou snahou o hospodárné využití energií.

 

Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení (50 000 Kč) - SPORADICAL, s.r.o. - Brandon Cari, Josef Kocián, Ing. arch. Aleš Kubalík, Jakub Našinec, Alexandra Prymusová, Veronika Sávová

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Hodnocení poroty: I tento projekt vidí budoucnost dosti tradičně, tentokrát v atriovém domě s dispozicí ve tvaru písmene U, v níž je poněkud problematické umístění jednoho z hygienických vybavení. Dům má velmi do sebe uzavřený výraz, ve vnější podobě dobře využívá také výtvarných možností porothermu.

 

Zvláštní cena Vydavatelství Business media CZ (50 000 Kč) - Ing. arch. Petr Kasl

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Hodnocení poroty: Projekt přináší dům izolovaný, sestupující po svahu, s ne úplně ideálními podmínkami terénu a přístupu na pozemek. Má přehlednou a dostatečně komfortní dispozici dobře dimenzovanou tak, aby společenské prostory bezprostředně navazovaly na zahradu. K tomu i příznivě umisťuje kuchyni. Počítá s nutností úspory energií, tomu odpovídá směrování a otevření ke světovým stranám a využití zelené střechy.

Vyhlašovatel: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.   Předmět soutěže: Návrhy rodinných domů, které v architektonickém, projektovém a dispozičním řešení maximálně využívaly možnosti kompletního cihlového systému POROTHERM včetně malt, omítek a ostatních výrobků Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. jako např. lícové cihly TERCA apod. Kompletním systémem POROTHERM se rozumělo výrobky, případně technická řešení, které byly uvedeny v příručce „Podklad pro navrhování – Kompletní cihlový systém POROTHERM, 11. vydání – září 2007“.   Termín konání: 11. 3. - 27. 7. 2009   Porota: Řádní členové poroty Ing. Petr Veleba, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Tomáš Chromý, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků Ing. arch. Jan Kozel, autorizovaný architekt Doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze Ing. arch. Iva Poslušná, PhD., VUT Brno Ing. Jaromír Stránský, TU Liberec Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze (předsedkyně poroty) Ing. Jan Žemlička, autorizovaný inženýr     Náhradníci Ing. arch. Alexandr Kroha, autorizovaný architekt Ing. arch. Radek Martišek, autorizovaný architekt     Počet přihlášených návrhů: 71   Ceny a odměny celkem: 450 000 Kč

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři