Architektura / občanské stavby

Sportovní areál Blanice - Vodňany | projekt 6

O sportovním areálu Blanice jsme uvažovali jako o volnočasovém centru, které by mělo poskytnout návštěvníkům z města i okolí, rodinám i jednotlivcům, pestrou škálu rekreace s ohledem na různé věkové skupiny a jejich specifické potřeby trávení volného času.

David Belko , 20. 6. 2013

Popis urbanistického řešení

Areál by měl poskytovat možnosti aktivního i pasivního odpočinku tak, aby se navrhované aktivity neduplikovaly s možnostmi rekreace, které město nyní poskytuje (například halové sporty, koupaliště, apod.). Funkce v areálu by se měly navíc vzájemně doplňovat (například sport – občerstvení, ubytování – stravování, apod.). Ačkoliv z povahy „areálu“ vyplývá uzavřenost, považujeme za přínosné propojení s areálem Jihočeské univerzity, jež má parkový charakter a mohl by sloužit za cíl procházkám z města nebo do města. Toto propojení by mohlo posílit atraktivitu obou areálů - tím spíš, že na ose tohoto spojení bude restaurace. Není mnoho možností, jak toto propojení realizovat, za optimální považujeme stezku mezi hřišti směrem od restaurace. K místu vstupu/ výstupu bude potřeba při rekonstrukci areálu Jihočeské univerzity směřovat stezky, aby propojení skutečně nastalo.

Za hlavním vjezdem a vstupem, který je stejně jako dosud v jihovýchodním cípu, je navrženo parkoviště pro cca 20 aut návštěvníků (kromě toho bude za vjezdem přístřešek na nádoby s odpady). Na něj navazuje plocha pro konání trhů, poutí, cirkusu, apod. V jižní části je navržena klidná zóna, kde se budou pohybovat hlavně děti s rodiči a také senioři. Západní část je vyplněna 8 dvorci na volejbal a tenis a velkým fotbalovým hřištěm. V severovýchodní části bude hřiště na metanou a skatepark doplněn minigolfem (alternativně například dopravním hřištěm). V severní části by bylo možné vybudovat v budoucnu tribunu pro diváky fotbalu a přilehlou loučku vedle plážového volejbalu využít při rozcvičování fotbalistů nebo třeba pro opalování a pikniky.

Restaurace bude středobodem areálu. Bude místem setkání aktivních i pasivních rekreantů a také turistů z ubytovny a kohokoliv dalšího, kdo bude areál navštěvovat. Tomuto významu restaurace v rámci celku odpovídá její ztvárnění.

Architektonické řešení budovy

Při návrhu budovy jsme sledovali několik cílů, které jsme se snažili naplnit: fungování tří nezávislých provozů v jedné budově, ekonomickou přijatelnost, zvýšení architektonické hodnoty budovy jako středobodu areálu. Princip řešení spočívá v kontrastu, který nechává vyniknout novému, ale ponechává hodnotu i tomu staršímu. Statická kvádrová hmota stávající budovy versus dynamicky tvarované přístavby. Tmavě šedá omítka versus světlé, smrkové dřevo. Statičnost jsme posílili tmavší, jednotně barevnou fasádou, vizuální vertikalizací oken a dostavěním východní atiky. Dynamiky jsme se snažili dosáhnout lehkostí dřevěné konstrukce přístaveb, světlostí dřeva a lomením střech.

Dispoziční, materiálové a konstrukční řešení

Restaurace je navržena v přízemí budovy, v jižní části. Vstup pro hosty je z jihovýchodu od hlavního vstupu respektive parkoviště. Vstup pro zaměstnance a zásobování je z východu a je společný se vstupem na schodiště do ubytovny. Provoz restaurace je uzpůsoben pro 50 hostí a je navržen pro výrobu do 100 teplých jídel denně. Bude-li potřeba vyšší kapacita kuchyně, bude nutné upravit provoz – stavebně oddělit umývárnu nádobí, jednu samostatnou přípravnu a samostatný výstup z umývárny. Toalety pro hosty s omezenou schopností pohybu jsou navrženy tak, aby byly přístupné z restaurace a zároveň přes chodbičku z venku (například pro diváky na vozíku).

Zázemí pro sportovce má hlavní vstup ze severu. Obsahuje 4 šatny/ klubovny, každá má svůj skládek a hygienické zařízení. Pátá klubovna je přístupná přímo z venku, bude však muset využívat veřejné toalety (pro diváky) na severní straně. V severovýchodní části je navržen uzamykatelný blok šaten s vlastními společnými toaletami, sprchami a skladem sportovních potřeb. Modernizována bude šatna rozhodčích a veřejné toalety. K severní fasádě je navržena přístavba závětří, které kryje a poněkud tak zintimňuje vstup na veřejné toalety a jeho přetažená střecha bude zároveň fungovat jako markýza nad vstupem k šatnám. Z chodby, z níž se vstupuje do jednotlivých šaten/ kluboven je zachováno propojení do jižní části (na podestu schodiště).

Přístavba na východní straně bude sloužit jako kolárna pro ubytovnu a sklad údržby areálu (místo pro zahradní traktor, sekačku, antuku, apod.).

Ubytovna má vstup z východu a je navržena v prvním patře. Navrženo je 11 pokojů, apartmán pro ubytování rodin s dětmi a byt 2+0. Všechny tyto prostory jsou navázány na chodbu ke schodišti. Pokoje jsou navrženy tak, aby vyhovovaly stanovám Klubu českých turistů pro ** ubytovny. Každá jednotka má předsíňku s šatní skříní hloubky 600mm a integrovanou linkou s dřezem. Z předsíňky se vstupuje do hygienického zařízení, které je vybaveno umyvadlem, WC a sprchou šířky 900mm. V hlavním prostoru každé jednotky (kromě bytu a apartmánu) jsou dvě lůžka 900x2000mm a stůl šířky 1200mm se židlí. V prvním patře je dále navržena kancelář/ recepce navazující na chodbu a kancelář restaurace, které budou využívat společnou toaletu oddělenou od chodby předsíňkou. Poblíž schodiště je umístěna technická místnost, sklad lůžkovin a úklidová místnost. Z chodby se bude vystupovat na střechu.

Maximálně jsme se snažili využít aktuální dispozice. Zásadnější úpravy se týkají pouze restaurace, kde bude za účelem sjednocení prostoru vybourána část obvodové stěny a několik částí nosných stěn.

Budou upraveny otvory pro okna a budou vyměněna všechna okna za dřevěné europrofily s izolačním dvojsklem (v přízemí s mléčnou folií). Bude zateplena střecha a fasáda (kontaktní zateplovací systém tloušťky 140mm s tmavě šedou omítkou). Parapety oken budou obloženy z venkovní strany dřevem (bude použito tenčího zateplení), čímž bude dosaženo vertikality okna bez použití tzv. francouzského okna. Bude dostavěna atika na východní straně a bude použit zaatikový žlab, z něhož bude voda svedena po fasádě. Budou vyměněny všechny vstupní i vnitřní dveře. Rekonstrukcí projdou všechny hygienické místnosti (nové dlažby, obklady, zařizovací předměty). Bude zateplen strop 1.NP.

Přístavba restaurace bude mít nosnou konstrukci z ocelových sloupů a nosníků, atika bude obložená dřevem, obvodové stěny budou prosklené s dřevěnými rámy, střecha bude plechová.

Ostatní přístavby a přístřešek na odpady budou tvořeny trámovou dřevěnou konstrukcí s pobitím z dřevěných hranolů (materiál smrk) – toto pobití tvoří stěnu buď plnou (hranoly 25x50 střídané prkny 25x100; například sklad údržby a zadní stěna restaurace) nebo provětrávanou (hranoly 50x50 s vynechaným prknem; například kolárna a závětří u veřejných toalet). Střechy přístaveb budou opláštěny plechem.

Systém vytápění, ohřevu TUV, rekonstrukce ZTI a elektrické sítě

Vytápění bude zajištěno kotlem a na něj napojenými deskovými otopnými tělesy. Kotelna je uvažována v 2. NP vedle schodiště, ale nebyl by ani problém využít zřejmě nadbytečné kapacity skladu v prostoru šaten. Ohřev TUV bude zajištěn

Kanalizace a vodovod bude upraven v míře potřebné pro připojení nových zařizovacích předmětů. Vzhledem k zachování značné části dispozice nebude příliš potřeba zasahovat do stoupacích a ležatých rozvodů (vážnější úpravy se budou týkat restaurace, kde se budou muset dopojit nové toalety).

Vnitřní elektrická síť bude dle našeho předpokladu nově vytvořena (od rozvaděčů až po koncové prvky).

Kvalifikovaný odhad nákladů stavby budovy Odhad nákladů stavby je 7 450 000 Kč bez DPH.

Popis aktivit a zařízení v rámci širších vztahů

Ponecháváme stávající fotbalové hřiště, u něhož by se mohla objevit menší krytá tribuna. Dále také kurty na volejbal a tenis, skatepark a hřiště na metanou, které by mělo být v budoucnu zastřešeno. Ponecháváme prostor pro konání poutí, cirkusů a trhů. Přesunujeme hřiště na plážový volejbal.

Přidáváme dětské hřiště, velké šachy, kuželník, pétanque, minigolf (nebo alternativně dopravní hřiště), abychom rozšířili možnosti rekreace pro děti a seniory.

Modernizujeme hlavní budovu, která by měla být srdcem areálu a která bude sloužit jako turistická ubytovna, šatny a klubovny pro sportovce a různé kroužky a také jako restaurace s možností venkovního posezení.

Náklady na jednotlivá zařízení/objekty (bez DPH):

tribuna 1 250 000 Kč  zastřešení hřiště na metanou 3 000 000 Kč  hřiště na plážový volejbal 2x 320 000 Kč  dětské hřiště 550 000 Kč  ruské kuželky 30 000 Kč  dvojhřiště na pétanque 2x 67 000 Kč  velké šachy 60 000 Kč  minigolf 790 000 Kč  venkovní stolní tenis 175 000 Kč  parkoviště 830 000 Kč  chodníčky uvnitř areálu 520 000 Kč  sadové úpravy 350 000 Kč

  • Autoři: David Belko
  • Země: Česká republika
  • Město: Vodňany
  • Suma: 7 450 000.00
  • Měna: CZK

Klíčová slova:

občanské stavby

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři